Egyházunk

Lelkészképesítő vizsgák

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Lelkészképesítő Bizottsága 2016-ban is meghirdeti az I. és II. lelkészképesítő vizsgákat.

Határokon átívelő segítségnyújtás – Kárpátalja nincs egyedül

Kép: Határokon átívelő segítségnyújtás – Kárpátalja  nincs egyedül

2016. február 3-án került sor a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának sajtótájékoztatójára, amelynek a Kassai Magyar Református Egyházközség történelmi hangulatú épülete adott otthont. A sajtótájékoztatója célja megismertetni a 2015-ös évben Kárpátalján élő reformátusok javára meghirdetett és kivitelezett egyetemes egyházi adománygyűjtés eredményeit.

Raoul Wallenberg-díjat kapott Antala Éva nagyölvedi református lelkipásztor

Raoul Wallenberg-díjat kapott Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor, a Szlovák Börtöntársaság ügyvezető igazgatója is. Az idén öten részesültek az elismerésben, amellyel a Raoul Wallenberg Egyesület, a Raoul Wallenberg Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma díjazza azokat, akik a kisebbségben lévők méltóbb életéért dolgoznak, munkájukkal az előítéletek ellen küzdenek.

Megemlékezés Asszonyi Árpád nyugalmazott főgondnokra

Hetvenhét éves korában, 2015. december 13-án adta át lelkét Teremtőjének Asszonyi Árpád, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott főgondnoka (1938–2015). A gyászistentiszteletre Nagykaposon került sor december 22-én, az Új temető ravatalozójában.

Oktatás

Erős vár a nyelv – Jakab István-díj

Jakab István-díj elnevezéssel Jakabné Lelkes Ilona (a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói számára) 2015-ben alapítványt hozott létre Jakab István nyelvész emlékére.

A rimaszombati protestáns értékek bemutatása

Kép: A rimaszombati protestáns értékek bemutatása

A Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai „A rimaszombati protestáns értékek bemutatása" című munkájukkal megosztott első helyen végeztek a Református Tehetséggondozó Alapítvány pályázatán.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának február 14-ei ajánlata

A Pátria rádióban 2016. Február 14-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a böjt. Szó lesz a feledi templom tornyának a felújításáról és a 10 éves pozsonyi koreai református gyülekezetről.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának január 31-ei ajánlata

A Pátria rádióban 2016. január 31-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az alkalmas idő. Szó lesz a Wallenberg-díjról, a presbiteri tisztségről és a külügyi tanácsos munkájáról.

Megjelent a Kálvinista Szemle januári száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle januári száma

Egyházunk 2016-os vezérigéjének alapján – „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket” – írta meg Fazekas László püspök a Kálvinista Szemle januári számának a vezércikkét.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának január 17-ei ajánlata

A Pátria rádióban 2016. január 17-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus, az élet kenyere. Szó lesz a nagymegyeri templom felújításáról és a presbiteri tisztségről.

Gyülekezeteink

Már nem fenyegeti veszély az uzapanyiti templom tornyát

19 ezer euróból újult meg Uzapanyiton a 168 évvel ezelőtt épült református templom tornya. A gyülekezet mára alig 40 lelket számlál, de többeket megindított a segíteni akarás nemcsak a közösségen belül, hanem az egyházmegyében és határokon túl is.

Megmentették a leomlástól a feledi templom tornyát

Közel három millió forint támogatást kapott a Simonyi-Feledi Református Egyházközség az életveszélyes állapotban lévő feledi templom tornyának a felújítására. A 2015-ös évben elvégzett munkálatok költségei 12 ezer eurót tettek ki, de még az idén is van mit tenni a templom körül.

Tíz éves a pozsonyi koreai református gyülekezet

Kép: Tíz éves a pozsonyi koreai református gyülekezet

Tíz évvel ezelőtt jött létre a Szlovákiában élő és dolgozó koreai reformátusok gyülekezete, hogy otthonuktól távol is gyakorolhassák a hitüket és megélhessék a keresztyénségüket. A Dél-Koreai Prebiteriánus Egyház erre a szolgálatra még 2004-ben Park Sung Kon missziói lelkipásztort küldte ki. Az ünnepségen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Ján Semjan püspökhelyettes képviselte.

Adománygyűjtés a rászorulók számára

Isten kegyelméből a 2015­ös decemberében is sor került Ipolyságon a Nyilas Misi karácsonya elnevezésű cipős doboz adománygyűjtésre. Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola az Ipolysági Református Egyházközséggel adománygyűjtésbe fogott a rászoruló gyermekek részére.

Egy díjátadó margójára

2016. január 18-án a Budapesten, a Holokauszt Emlékközpontban Raul Wallenberg díjat kapott többek között Dr. Antala Éva nagyölvedi lelkész, a törvényben biztosított emberi és állampolgári jogok érvényesítéséért, valamint a nemzeti kisebbségek harmonikus együttéléséért végzett áldozatos munkája elismeréseként.

Megújult külsőleg a nagyidai református templom

Nagyidán tizenkét évvel ezelőtt a templom belseje újult meg, a 2015-ös évben a külső homlokzatot tette rendbe az egyházközség. A kiadások fedezéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 450 ezer forinttal járult hozzá, de a helyi önkormányzat és a gyülekezet tagjai is jelentős mértékben támogatták a fejújítást.

Kapcsolataink

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a romák felé fordult

Kép: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a romák felé fordult

Ezzel a címmel hirdette meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház beszámolóját a HEKS a 2016. január 23-án Zürichben megtartott Osteuropatag2016 elnevezésű alkalmon. Az összejövetelt minden esztendőben megszervezik az egyháztagok és érdeklődők tájékoztatása céljából a szolgálati területükről és arról, hogy kit milyen támogatásban részesítenek.

A Rajnai Tartományi Egyház Zsinatának ülése – Migránsválság és melegek házasságkötése

Kép: A Rajnai Tartományi Egyház Zsinatának ülése – Migránsválság és melegek házasságkötése

A Rajnai Tartományi Egyházzal évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Támogatásukkal rendszeresen részt veszünk nagyobb küldöttségekkel a német evangélikus egyházi napokon, hozzájárulnak az idén már harmadik alkalommal összehívott kerekasztal megszervezéséhez, de egyházuk jelentős eseményeire is meghívnak bennünket.

In memoriam Prof. ThDr. Pavel Filipi (1936.máj. 26.-2015. dec. 28)

Váratlan halála mindannyiunkat megdöbbentett, akik ismertük és kedveltük őt. Ő is egyike volt azoknak, akiket még a prágai teológia nagyjaiként tartottak számon.

Júliusban szervezik meg a Közép-Európai Keresztény Találkozót Budapesten

A Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében 2016. július 7-10. között kerül megrendezésre a Közép-Európai Keresztény Találkozó, melynek ezúttal Budapest ad otthont. A találkozó mottója: „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13). A rendezvényen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is képviselteti magát.

Hatalmas jótékonysági könyvadományozás karácsony előtt

A Reformáció Emlékbizottság a Kálvin és a Luther Kiadóval együttműködve karácsony előtt közel 20 millió Ft értékben szállítottak könyvcsomagokat a határon túli magyarság részére. Az adományból Felvidéken a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyházmegyéi, egyházi iskolái, a Püspöki Hivatal és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei részesült

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Legújabb képeink

Kép: DSC_7328.jpg