Egyházunk

A Választási Bizottsága közleménye

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közli, hogy a választás ellen az arra jogosultak részéről nem lett benyújtva panasz az előírt határidőben, így a 3/2007-es számú törvény 35. §-a 3) bekezdése értelmében jogerőre emelkedett a 2015. március 20-án közzé tett választási eredmény.

Az első küldemény célba ért

Kép: Az első küldemény célba ért

Kedden, 2015. március 24-én, megérkezett Kárpátaljára az első szállítmány abból az adománygyűjtésből, melyet egyházunk Zsinata hirdetett meg a ZS-13/2015 számú határozata alapján. A pénzadományokból 400 élelmiszercsomagot lehetett megvásárolni Ukrajna területén.

Tiltakozás

Az alábbiakban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnökségének az érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda körül kialakult helyzettel kapcsolatos tiltakozását tesszük közzé.  

Ima Kárpátaljáért

Kép: Ima Kárpátaljáért

A meghirdetett kárpátaljai gyűjtésből most kedden kerül sor az első átadásra. Kérünk mindenkit, hordozzuk imáinkban az utat és testvéreinket Kárpátalján!

Oktatás

Mentálhigiéné szakirányú továbbképzés indul Léván

Mentálhigiéné szakirányú továbbképzést indít a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara, a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség és a Lévai Református Egyházközség együttműködésével.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban április 26-án, a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsorban szó lesz Jézus hatalmáról, a szegények boldogságáról és az oroszkai gyülekezetről.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban április 12-én, a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsorban szó lesz a szőlőmunkások példázatáról, a szeptemberben induló mentálhigiénés képzésről és a csilizpatasi gyülekezetről.

A Pátria rádió Világosság egyházi műsorának április 5-ei műsorának ajánlata

A Pátria rádió április 5-én húsvétvasárnap, 9.00 órai kezdettel úrvacsorás ünnepi istentiszteletet közvetít a dunaszerdahelyi református templomból. Igét hirdet Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor. Imádsággal és igeolvasással Virág Szilvia és Tok Tünde beosztott lelkészek szolgálnak.

A Pátria rádió Világosság egyházi műsorának április 3-ai nagypénteki ajánlata

Április 3-án, Nagypénteken 8.05 órakor a Kiteljesedett élet című műsorral jelentkezik a Pátria rádió, amely a száztíz évvel ezelőtt született Tóth Kálmán missziói lelkipásztornak állít emléket. .

Gyülekezeteink

A Komáromi Református Egyházmegye Közgyűlése

A 2015. március 29-én Érsekújvárott tartotta közgyűlését a Komáromi Református Egyházmegye.

Kamocsán találkoztak a komáromi egyházmegye kórusai

A Komáromi Református Egyházmegye, XI. Egyházmegyei Kórustalálkozójára 2015. április 12-én, vasárnap, délután 15:00 órakor került sor a kamocsai református templomban.

A Cantate Domino Kórus tavaszi összpontosítást tartott

Kép: A Cantate Domino Kórus tavaszi összpontosítást tartott

A Cantate Domino Kórus 2015. március 27–29. között a Komáromi Református Egyházmegye területén tartotta tavaszi összpontosítását.

Megemlékezések Ipolypásztón és Zalabán

A két községben hagyományosan az idei március 15-én is megemlékeztek az 1848–49-es forradalom- és  szabadságharc évfordulóján a neves és névtelen hősökről, múltunk máig élő és bátorító, összefogásra serkentő pillanatairól.

Megemlékezés Vámosladányban

Hagyományainkhoz híven Vámosladányban idén is megemlékeztünk március 15-én az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról, Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseményéről, amely a nemzeti identitás egyik alapköve.

Reménység, lehetőség, jövő Léván

A Lévai Református Gyülekezet és az általa alapított és fenntartott Czeglédi Péter Református Gimnázium számára hatalmas lehetőség nyílott meg azzal, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Léván indít szeptembertől felnőtt mentálhigiénés képzést.

Kapcsolataink

Új lelkészi elnöke van a Magyarországi Református Egyház Zsinatának

2015. február 25-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Az első tanácskozáson megválasztották a testület vezetőit: a következő hat éves ciklusban Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a Zsinat lelkészi elnöke, Huszár Pál dunántúli főgondnok pedig a Zsinat világi elnöke lesz. A Zsinat lelkészi alelnöke Fekete Károly tiszántúli püspök, világi alelnöke Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok lett.

Ökumenikus istentisztelet a zselízi börtönben

2015. január 11-én délután a zselízi büntetés-végrehajtási intézet kápolnájában ökumenikus istentiszteletre került sor, ahol fogvatartottak és lelkigondozóik együtt imádkoztak a keresztyének egységéért.

VIII. Református Jótékonysági Bál

Idén nyolcadik alkalommal rendezi meg a Református Jótékonysági Bált a Tiszántúli Református Egyházkerület, amelyet február 6-án tartanak meg Debrecenben, a Kölcsey Központban.

Magyarok Karácsonya Ópusztaszeren

December 19-én az Ópusztaszeren megtartott karácsonyi ünnepségen vett részt Fazekas László püspök a Nemzeti Történelmi Emlékpark ügyvezető igazgatójának, Kertész Péternek meghívására. Az emlékpark évek óta megszervezi ezt az alkalmat, amelyen mindig egy-egy határon túl élő magyar közösséget látnak vendégül. Idén a felvidékiekre esett a választás.

Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának gyűlése

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa november 3-án tartotta meg gyűlését Ján Hradilnak, a Cseh-szlovák Huszita Egyház püspökének meghívására a csehországi Újezd u Brna kisváros polgármesteri hivatal termében, mivel a püspök egyben a kisváros polgármestere is. Az alkalmon részt vett Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is.

események továbbiak →

Kiemelt esemény

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

ALAPOZÓ I. apropóján

ALAPOZÓ I. apropóján Amikor nekikezdtünk családi házunk építésének, többször is megrajzoltuk – sőt egy kis makettet is készítettünk – a terveket, hogy hogyan fog majd kinézni. Az ... ...

Ülésezett az országos vezetőség

2015. március 24-én megtartotta idei első ülését az országos vezetőség (OV). A gyűlést Kassán, a református gyülekezet területén tartottuk, hogy a nap végén mindannyian megnézhessük ... ...

A Gekib nevű állat hátán

Tudom, Kedves Olvasó, hogy ez a Gekib-állat poén már lerágott csont, én is csak azért bátorkodtam ezeket a szavakat idézni, mert az egyik (új) résztvevő ... ...

Folytatódik és elkezdődik…

Folytatódik, mert a korábbiakban református egyházunk vezetése és a Firesz elnöksége már kereste a találkozás és a közös gondolkozás és imádság lehetőségét. Elkezdődik, mert a ... ...

2015/2. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

Az év második Firesz – Duna Mente vezetőségi gyűlésére 2015. február 20-án, pénteken este 19.00 órai kezdettel kerül sor az alistáli gyülekezeti házban. A tervezett ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-032539.jpg