Egyházunk

Rekordszámú résztvevő a Szeretethídon

Kép: Rekordszámú résztvevő a Szeretethídon

A Szeretethíd Kárpát-medencei Önkéntes Napok évről évre nagyobb figyelemnek örvendenek. A 2016-os évben 20 700 önkéntes jelezte részvételi szándékát, a valós létszám pedig még ennél is magasabb lesz. Az idei fővédnökséget Gundel Takács Gábor televíziós szerkesztő- műsorvezető és Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke vállalta.

Pályázat

Az Ungi Református Egyházmegye, az 596/2003 törvény 4 § és az 552/2003 törvén 5 § alapjánpályázatot ír ki a Vajáni Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola igazgatói tisztének betöltésére. A pályázatokat az esperesi hivatalba kell benyújtani nyomtatott formában 2016. június 13-ig.

Pályázat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a ZST-78/2016-os számú határozata nyomán pályázatot ír ki a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatói állásának 2016. augusztus 1-től esedékes betöltésére.

Gyászjelentés

Életének hetvenharmadik évében özv. Lucskay Andrásné, szül. Barna Gyöngyi 2016. május 11-én visszatért Teremtő Urához. 1943. július 14-én született Kassán, ifjúkorát Alsómihályin töltötte, majd férjhezmenvén a bacskai, bélyi és a leleszi gyülekezetekben 42 éven át lelkészfeleségként szolgált. Temetése 2016. május 16-án, pünkösdhétfőn 14.00 órákor lesz a felsőlánci temetőkertben.

Oktatás

Felvétel doktorandusz-képzésre (PhD.)

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.).

Felvétel ThDr. cím megszerzésére

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére. Az érdeklődők 2016. június 30-ig jelentkezhetnek az alábbi témákban:

Sajtó

Megjelent a Kálvinista Szemle májusi száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle májusi száma

A Pátria rádió Világosság református műsorának 2016. május 15-ei ajánlata

A Pátria rádióban 2016. május 15-én, 10.30 órakor pünkösdi élő istentiszteletet közvetítésére kerül sor a királyhelmeci református templomból. Igét hirdet Molnár Elemér tiszteletbeli esperes. Az ige- és a liturgia szolgálatát Molnár István és Molnár Éva lelkipásztorok végzik. Szerkesztő: Iski Ibolya.

A Pátria rádió Világosság református műsorának 2016. május 1-ei ajánlata

A Pátria rádióban 2016. május 1-én, a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz az élő vízről, a pozsonyi egyházmegye konfirmandus találkozójáról és a tornagörgői gyülekezetről.

A Kálvinista Szemle áprilisi számában olvasható

Kép: A Kálvinista Szemle áprilisi számában olvasható

A plus ultráról, a "van tovább"-ról ír Parti Tibor szesztai lelkipásztor a vezércikkben.

Gyülekezeteink

A Szeretethíd hídfője Királyhelmecen épült

A Szeretethíd fogalma egyre többek számára ismert szerte a Kárpát-medencében, s egyre több településen csatlakoznak lelkes önkéntesek ehhez a programhoz. A református gyülekezetek nagy részében egész évben folyik önkéntes munka, de nyolc éve van két nap, amikor az önkéntesség fokozódik, és évről-évre egyre többen indulnak munkára a „Mozdulj! Segíts! Szeress!” szavak ütemére.

Veszteségek ajándéka

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezésében 2016. április 22-én Alistálon került sor Singer Magdolna gyászterapeuta, mentálhigiénés szakember, "Veszteségek ajándéka" című előadására.

Az elmúlt évet értékelték az ungi egyházmegye közgyűlésén

Az Ungi Református Egyházmegye 2016. április 17-én tartotta tavaszi közgyűlését, az alkalomnak a bajánházai gyülekezet adott otthont. A közgyűlés fő témája az elmúlt év kiértékelése volt a szolgálati területek szempontjából.

A cél az identitástudat és a hit megőrzése - A barsi egyházmegye is megtartotta tavaszi közgyűlését

2016. április 24-én a barsi egyházmegye Léván tartotta meg idei őszi közgyűlését. A közgyűlésen tanácskozási joggal 37-en vettek részt.

Merjünk változni és változtatni a megmaradás érdekében – Megtartotta tavaszi közgyűlését a pozsonyi egyházmegye

2016. május 7-én a diósförgepatonyi református templom adott otthont a pozsonyi egyházmegye tavaszi közgyűlésének. Az esperes és a bizottsági előadók jelentésben adtak számot az elmúlt év történéseiről, megvitatásra került a 2016-os év költségvetése, de szó volt többek között a reformáció 500. évfordulójának előkészületeiről is. A Közgyűlésen 47-en vettek részt tanácskozási joggal.

Konfirmandus nap igei üzenettel és hegyi túrával

1942. június 1-jén a Rozsnyó környéki ifjakat csendes napra hívogatták a lelkipásztorok. Több gyülekezet fiatalja vállalkozott a lelki napra és hitvalló jelleggel gyűltek össze az Ökörhegyen egy közös istentiszteleten. Hetvennégy évvel később, 2016. április 30-án szintén hitvalló jelleggel gyűlt össze az abaúj-tornai egyházmegye 44 konfirmandusa, 7 lelkipásztora, valamint szülők és segítők.

Kapcsolataink

„Megtanulni együtt élni a kudarccal…”

2016. április 25. és 29. Között a Berlin melletti Neu Seddinben tartotta éves börtönlelkészi továbbképzőjét a Németországi Evangélikus Egyház. Ez alkalmon a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva képviselte. Az EKD kebelében szolgáló 90 börtönlelkész és 11 külföldi vendég vett részt az alkalmon. A konferencia témája: „Megtanulni együtt élni a kudarccal”.

A Generális Konvent Elnökségének pünkösdi körlevele

„…erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” (ApCsel 1,8)

Egyházi vezetők nyilatkozata az Európai Unió Tanácsának szlovákiai elnökségéhez

2016. május 12-én került sor Pozsonyban a szlovákiai keresztyén egyházak és a zsidó hitközségek vezetőinek találkozójára, amelyen közös nyilatkozatot fogadtak el a Szlovák Köztársaság az Európai Unió Tanácsának elnökségéhez.

A cseh diakónia képviselőinek látogatása

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának munkatársai 2015 áprilisában látogatást tettek Csehországban, ahol a Cseh Testvérek Evangélikus Egyház diakóniájának (Diakonie ČCE) képviselőivel találkoztak. Ezen kapcsolat fenntartásának jegyében 2016. április 13. és 15. között a cseh diakónia képviselői látogattak el a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházba.

Berekfürdőn tanácskoztak a missziói és diakóniai vezetők

2016. április 3-án és 4-én került sor a Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Vezetők Konferenciájára, melynek témája a „vezetett vezető” volt. Megtartotta éves ülését a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanácsa is.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vezetőségi gyűlés 2016/5

Ebben az évben már másodszor Galántán találkoztunk. Témából volt sok. Személyes szinten hegyeket-völgyeket járunk; izgalmas az élet. Az alkalmon Gyurcsis Júlia, Senkár Szabina, Kelemen Sándor ... ...

Másképp

Sok elképzelésem volt. Sok álmom. Gondolatban ezerszer lepörgetett forgatókönyvek sorakoznak érintetlenül életem polcain. Emberi értelmezések, hogyan kellene éveknek következnie, dolgoknak történnie. Aztán minden másképp történt ... ...

Vezetőségi gyűlés 2016/3

Egy újabb izgalmas péntek estét tölthettünk el együtt a vezetőségi csapat üdítő társaságában! 0. Ráhangolódás A gyűlést egy rövid dicsőítéssel és imaközösséggel kezdtünk, egyrészt, hogy ... ...

Ha

„Uram, akit szeretsz, beteg…” Az elsők között értesíted. Jönnie kell. Tudod jól, ha Ő itt lesz, nem történhet baj. Múlnak az órák, s nem jön ... ...

Gekibeztünk

Alig ocsúdtam fel a Téli táborból, már Berekfürdőre vettem az irányt, ugyanis március 15-től 17-ig ott tartották a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Egyeztető Fórumot, ismertebb nevén ... ...

Legújabb képeink

Kép: DSC_7402.jpg