Egyházunk

Az általános tisztújítás további eredményei

Az általános tisztújítás további eredményeivel kapcsolatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közleményét tesszük közzé.

„Vessük el a felismert hamisságot, és kövessük szeretve az igazságot” – beiktatták Fazekas László püspököt és Fekete Vince főgondnokot

Kép: „Vessük el a felismert hamisságot, és kövessük szeretve az igazságot” – beiktatták Fazekas László püspököt és Fekete Vince főgondnokot

2015. január 17-én a rimaszombati református templomban ünnepi istentisztelet keretében Csűry István királyhágómelléki püspök iktatta be újabb hat évre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elmúlt évben újraválasztott püspökét Fazekas Lászlót és Fekete Vince főgondnokot. A IX. Zsinat alakuló ülésére több hazai és külföldi püspök is meghívást kapott.

Élő közvetítés

Honlapunk 2015. január 17-én, 11.00 órakor Rimaszombatból élőben közvetíti a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX. Zsinata alakuló ülésének istentiszteletét.

Újabb hat évre iktatják be Fazekas László püspököt

2015. január 17-én a rimaszombati református templomban ünnepi istentisztelet keretében Csűry István királyhágómelléki püspök iktatja be újabb hat évre a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház elmúlt évben újraválasztott püspökét Fazekas Lászlót és Fekete Vince főgondnokot. A IX. Zsinat alakuló ülésére több hazai és külföldi püspök is meghívást kapott.

Oktatás

Erőszak-megelőző élménypedagógiai képzés Deregnyőn

Négy szervezet közös pályázatának köszönhetően huszonketten vehettek részt az év elején a deregnyői Református Tanulmányi Központban azon a képzésen, amelyen az erőszak-megelőző élménypedagógiával ismerkedtek meg elméleti síkon és a gyakorlatban. A képzést anyagilag támogatta a Határon Átnyúló Együttműködési Program.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református műsorának január 18-ai ajánlata

A műsor fő témája Zebedeus fiainak kérése. Összeállításban számolunk be a 110. évvel ezelőtt született Tóth Kálmán missziói lelkipásztor emlékére szervezett hálaadó alkalomról. De szó lesz a Vasárnapi Iskolai Szövetség tanfolyamairól is.

A Pátria rádió Világosság református műsorának január 4-ei ajánlata

A Pátria rádióban január 4-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a tanítványok jutalma. Szó lesz az első alkalommal átadott Pálóczi Czinke István-díjról, valamint betekintést nyújtunk a gömöri egyházmegye programjaiba.

A Pátria rádió Világosság református műsorának karácsonyi kiadása

A Pátria rádióban december 26-án a 9.05-kor kezdődő egyházi műsor fő témája a karácsony, valamint Fazekas László püspök Koreában tett látogatása.

A Pátria rádió Világosság református műsorának december 14-ei ajánlata

A Pátria rádióban december 14-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája az advent. Szó lesz a II. világháborúban találat ért, de 70 év elteltével megújult református templomról, valamint bemutatjuk a madari gyülekezet kórusát.

Gyülekezeteink

Van kikre építeni Csilizpatason

Csilizpatason a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 832-en élnek, ebből 467-en vallották magukat reformátusnak. Ami nagyon érdekes, hogy az egyházközség jegyzékében is ugyanennyien szerepelnek (az eddig bemutatott gyülekezetek közül ez először fordul elő!), ami azt jelenti, hogy mindenki fontosnak tartja a gyülekezethez való kötődést és nem csak névlegesen vallják magukat reformátusnak.

Megtörtént a Pozsonyi Református Egyházmegye megválasztott tisztségviselőinek a beiktatása

Kép: Megtörtént a Pozsonyi Református Egyházmegye megválasztott tisztségviselőinek a beiktatása

Ünnepélyes istentisztelet keretében iktatta be hivatalába január 18-án Fazekas László püspök a Pozsonyi Református Egyházmegye presbitériumai által megválasztott esperest, Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztort, valamint az egyházmegye gondnokát, Molnár Rudolfot (aki már a második ciklusát tölti).

Kisölveden is fogy a gyülekezet - Ha nem lenne kiben bizakodni, a remény is elveszne

Kisölved Lévától harminc kilométerre fekszik. Száz évvel ezelőtt még 440 lakosa volt, a trianoni békeszerződésig Hont vármegye vámosmikolai járásához tartozott. Ma már csak 183-an élnek a faluban, akik közül 129-en reformátusnak vallják magukat. Református temploma 1797-ben épült, tornyát 1804-ben állították, amit 1954-ben teljesen újjáépítettek.

Kicserélték az alsólánci templom ablakait

Több mint 6400 eurós költséggel újultak meg az alsólánci templom ablakai. A hívek és a helyi önkormányzat támogatásán kívül az házközség a munkálatokra 2 800 euró támogatást kapott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretétől.

Az ungi egyházmegye is megtartotta őszi közgyűlését

2014. november 30-án a veskóci református templomban tartotta meg őszi közgyűlését az Ungi Református Egyházmegye. Szó volt a közalapi támogatások besorolásáról, az egyházmegye segélyéről és a korábban felvett kölcsön törlesztéséről is.

Barsi egyházmegye őszi közgyűlése

2014. november 22-én tartotta meg a nagysallói református templomban a Barsi Református Egyházmegye az őszi közgyűlését. Rangsorolták a Közalaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, valamint néhány telek eladására és cseréjére bólintott rá a közgyűlés.

Kapcsolataink

Ökumenikus istentisztelet a zselízi börtönben

2015. január 11-én délután a zselízi büntetés-végrehajtási intézet kápolnájában ökumenikus istentiszteletre került sor, ahol fogvatartottak és lelkigondozóik együtt imádkoztak a keresztyének egységéért.

VIII. Református Jótékonysági Bál

Idén nyolcadik alkalommal rendezi meg a Református Jótékonysági Bált a Tiszántúli Református Egyházkerület, amelyet február 6-án tartanak meg Debrecenben, a Kölcsey Központban.

Magyarok Karácsonya Ópusztaszeren

December 19-én az Ópusztaszeren megtartott karácsonyi ünnepségen vett részt Fazekas László püspök a Nemzeti Történelmi Emlékpark ügyvezető igazgatójának, Kertész Péternek meghívására. Az emlékpark évek óta megszervezi ezt az alkalmat, amelyen mindig egy-egy határon túl élő magyar közösséget látnak vendégül. Idén a felvidékiekre esett a választás.

Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának gyűlése

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa november 3-án tartotta meg gyűlését Ján Hradilnak, a Cseh-szlovák Huszita Egyház püspökének meghívására a csehországi Újezd u Brna kisváros polgármesteri hivatal termében, mivel a püspök egyben a kisváros polgármestere is. Az alkalmon részt vett Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is.

Keresztyén egyházak legfelsőbb képviselőinek találkozója

A szlovákiai keresztyén egyházak legfelsőbb képviselői ismét Pozsonyban találkoztak. A 2014. november 26-án megtartott ülésnek a Szlovákiai Evangélikus Egyház központja adott otthont. A tanácskozáson a Szlovákiai Zsidó Hitközségek képviselői is részt vettek.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Holland projektek – „Teenage devotion” – egyeztető találkozás

Nyolc résztvevője volt a szombaton (január 10-én) megtartott délutáni egyeztető beszélgetésnek, melyet a holland HOE szervezet kezdeményezésére tartottak a Firesz – Duna Mente komáromi irodájában. A ... ...

Tartalmasan zajlott az idei első gyűlés

A Duna Mente 2015-ös évi első vezetőségi gyűlésén január 9-én Komáromban több a jövőt komolyan befolyásoló kérdés is napirenden volt. Jelen voltak: Bugyi Ágnes, Édes ... ...

Holland projektek – „Teenage devotion”

A Firesz irodát 2014 decemberében megkereste a holland Hulp Oost Europa szervezet egyik vezetője két projekttel kapcsolatban. Az egyik a konfirmandusok káté oktatási módszereinek felméréséről ... ...

2015/1. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

Az év első Firesz – Duna Mente vezetőségi gyűlésére 2015. január 9-én, pénteken este 19.00 órai kezdettel kerül sor a komáromi Firesz irodában. A megbeszélnivalók ... ...

Pedig

Gondolataimba merülve lépdelek útamon. Hirtelen megáll mellettem valaki. – Milyen gondolatok foglalkoztatnak? Jól látom, hogy szomorú vagy? – kérdezi. Meglepődve nézek rá. – Hát igen… te nem tudod ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-192744.jpg