Egyházunk

„A méltatlanul elfelejtett lelkipásztor“ – 110 évvel ezelőtt született Tóth Kálmán

Kép: „A méltatlanul elfelejtett lelkipásztor“  – 110 évvel ezelőtt született Tóth Kálmán

Születésének 110. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést Komáromban Tóth Kálmán missziói lelkipásztorról a Diakonia Reformata közösen a helyi egyházközséggel a komáromi református templomban. A „Felvidéki Ébredési Mozgalom” meghatározó személyiségének, a Timóteus-palota építőjének, a szlovákiai református belmisszió legkiválóbb képviselője életének számos fejezete sokak előtt ismeretlen.

Törvénymódosításokat is elfogadtak a VIII. Zsinat az utolsó ülésén

2014. december 6-án, Rimaszombatban az ünnepi istentisztelet után délután folytatódott a Zsinat VIII. ciklusának 12. ülése. Fazekas László püspök jelentést tett az elmúlt hat évről. Sor került az egyháztagság törvényértelmezésére, módosították a Közalapról és az egyházközségek jogállásáról és társulásáról szóló törvényt is.

Véget ért a Zsinat VIII. ciklusa – Átadták a Pálóczi Czinke István-díjat

Kép: Véget ért a Zsinat VIII.  ciklusa – Átadták a Pálóczi Czinke István-díjat

2014. december 6-án Rimaszombatban tartotta meg cikluszáró ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata. Az ünnepi istentiszteleten szimbolikusan átadták a Pálóczi Czinke István-díjat Csémy Lajos nyugalmazott professzornak. Fazekas László püspök az elmúlt hat év értékelése után megköszönte az egyházmegyék elnökségeinek a szolgálatát. Elismerésben részesült Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor, a börtönmisszió vezetője is.

Egyházunk Zsinata szolidaritását fejezte ki az erdélyi reformátusokkal

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014. december 6-án Rimaszombatban ülésező Zsinata VIII. ciklusának 12. ülésén Géresi Róbert püspökhelyettes beadványa alapján az alábbi határozatot fogadták el a zsinati képviselők a Székely Mikó Kollégium ügyében.

Oktatás

„Istennek és magunknak az ismerete” – Gazdag program várta a pedagógusokat

Kép: „Istennek és magunknak az ismerete” –  Gazdag program várta a pedagógusokat

2014. október 3. és 4. között Nagybörzsönyben találkoztak az évi rendszerességgel megtartott Országos Református Pedagógustalálkozón az egyházunk területén működő református iskolák pedagógusai.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református műsorának december 14-ei ajánlata

A Pátria rádióban december 14-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája az advent. Szó lesz a II. világháborúban találat ért, de 70 év elteltével megújult református templomról, valamint bemutatjuk a madari gyülekezet kórusát.

A Pátria rádió Világosság református műsorának november 30-ai ajánlata

November 30-án, advent első vasárnapján 10.30 órai kezdettel istentiszteletet közvetítésére kerül sor a perbetei református templomból. Igét hirdet Erdélyi Zoltán lelkipásztor. Az istentiszteleten az ima- és a liturgia szolgálatát Erdélyiné Szuh Adél lelkipásztor végzi.

A Pátria rádió Világosság református műsorának november 23-ai ajánlata

A Pátria rádióban november 23-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a gazdag ifjú példázata. Szó lesz a tornai gyülekezet harangszenteléséről és a Kövecses-Naprágyi Társult Anyaegyházközségekbe való beiktatásról is.

A Pátria rádió Világosság református műsorának november 9-ei ajánlata

A Pátria rádióban november 9-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a gyermekek megáldása. Szó lesz az alistáli egyházi alapiskola bővítéséről, bemutatásra kerül a kamocsai gyülekezet Laudate kórusa, valamint megemlékezünk az 51. életében elhunyt A.Kis Béla missziói lelkipásztorról, a Kálvinista Szemle szerkesztőjéről.

Gyülekezeteink

Barsi egyházmegye őszi közgyűlése

2014. november 22-én tartotta meg a nagysallói református templomban a Barsi Református Egyházmegye az őszi közgyűlését. Rangsorolták a Közalaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, valamint néhány telek eladására és cseréjére bólintott rá a közgyűlés.

Megújult a gömörhorkai parókia tetőzete

Több mint 7500 euróból újították meg a gömörhorkai parókia teljes tetőzetét. A költségek fedezéséhez hozzájárult a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete is.

Külsőleg is megszépült a bélyi református templom

6600 euróból újult meg a bélyi református templom homlokzata. A kiadások nagy részét a hívek adakozásaiból fedezték, de a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapja is hozzájárult a költségek térítéséhez.

A kisgéresi kultúrházat az idén is megtöltötték a szavalók

A kisgéresi egyházközség kilencedik alkalommal szervezte meg a zempléni egyházmegye szavalóversenyét. 2014. december 7-én, advent második vasárnapjának délutánján lelkes szavalókkal és hozzátartozóikkal, valamint a verseket szerető gyülekezeti tagokkal telt meg a helyi kultúrház.

Eszközfejlesztés a lelkészi hivatalokban

A Zempléni Református Egyházmegyében 19 anyaegyházközség részesült 250 eurós támogatásban, amelyet a lelkészi hivatalok eszközbeszerzéseire lehetett felhasználni. A költségeket a 2010-ben létrehozott Egyházmegyei Alapból fedezték.

Istennel győzedelmet nyerünk! - Biblaismereti verseny volt Martoson

Tizenkettedik alkalommal szervezte meg 2014. november 29-én Martoson a komáromi egyházmegye bibliaismereti versenyét az alapiskolás korosztályúak számára. A megmérettetésbe 130 gyermek kapcsolódott be. A legeredményesebbek a bátorkeszi gyülekezet versenyzői voltak.

Kapcsolataink

Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának gyűlése

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa november 3-án tartotta meg gyűlését Ján Hradilnak, a Cseh-szlovák Huszita Egyház püspökének meghívására a csehországi Újezd u Brna kisváros polgármesteri hivatal termében, mivel a püspök egyben a kisváros polgármestere is. Az alkalmon részt vett Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is.

Keresztyén egyházak legfelsőbb képviselőinek találkozója

A szlovákiai keresztyén egyházak legfelsőbb képviselői ismét Pozsonyban találkoztak. A 2014. november 26-án megtartott ülésnek a Szlovákiai Evangélikus Egyház központja adott otthont. A tanácskozáson a Szlovákiai Zsidó Hitközségek képviselői is részt vettek.

Ülésezett a Generális Konvent Elnöksége

Fazekas László püspök Fekete Vince főgondnokkal részt vett a Generális Konvent Elnökségeinek Mályiban, a Mécses Központban megtartott ülésén.

Látogatás Koreában

Fazekas László püspök november 10. és 22. között Koreában tett látogatást, amelynek célja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Koreai Presbiteriánus Egyház közötti kapcsolat erősítése.

Államtitkári látogatás Komáromban

Komáromban fogadta 2014. december 2-án Soltész Miklóst, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős államtitkárát Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok.

események továbbiak →

Meghívó

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Legújabb képeink

Kép: reformata-060890.jpg