Egyházunk

Keresztény egyházi vezetők nyilatkozata a vallásszabadságról

Idén harmadik alkalommal, április 9-én Pozsonyban került megrendezésre a szlovákiai keresztény egyházak vezetőinek találkozójára. A találkozó helyéül a Szlovákiai Püspöki Konferencia egyetemes titkársága szolgált. Ezen alkalomból közös nyilatkozat tételre került sor a vallásszabadságról.

Húsvétváró ünnepi alkalom Szentpéteren és Dunaszerdahelyen

Kép: Húsvétváró ünnepi alkalom Szentpéteren és Dunaszerdahelyen

Húsvéti ünnepváró alkalmat tartott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziója április 11-én és 12-én. Az előző helyszíne Szentpéter, a másodiké a dunaszerdahelyi Karcsai úton lévő romatelep volt. Mindkét helyszínen az előadást és a kézműves-foglalkozásokat nagy érdeklődés követte.

Már több mint 1500 önkéntes regisztrált a Szeretethídra

A Magyarországi Református Egyház által meghirdetett Szeretethíd Kárpát–medencei Református Önkéntes Napokra Szlovákiából eddig már 32 csoport jelentkezett be a Diakóniai Központon keresztül. Ez mintegy 1500 önkéntes részvételét jelenti a május 16-án és 17-én megvalósuló programban. Azon érdeklődők, akik eddig már regisztráltatták magukat, a Szeretethíd emblémával ellátott pólókat kapnak.

Az év első esperes-gondnoki értekezlete

Az egyházmegyék elnökségei és a Zsinati Elnökség tagjai 2014. április 4-én Rimaszombatban tartották meg rendszeres megbeszélésüket.

Oktatás

Felvétel ThDr. cím megszerzésére

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére. Jelentkezési határidő 2014. június 30. A felvétel időpontja augusztus 18.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsora nagypénteki kiadásának ajánlata

A Pátria rádióban április 18-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor nagypénteki külön ünnepi kiadásának fő témája Jézus kereszthalála, valamint a nagyhét eseményei, ahogyan arról a gimnazisták gondolkodnak.

A Pátria rádió Világosság református műsorának április 13-ai ajánlata

A Pátria rádióban április 13-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus jeruzsálemi bevonulása. Szó lesz a zalabai templom körüli felújítási munkálatokról és a gyermekek oktatásba való bevonásáról is.

A Pátria rádió Világosság református műsorának március 30-ai ajánlata

A Pátria rádióban március 30-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a süketnéma meggyógyítása. Szó lesz a gyermekek fegyelmezéséről, valamint a nagybalogi és az ipolysági böjti evangelizációs napokról.

A Pátria rádió Világosság református műsorának március 16-ai ajánlata

A Pátria rádióban március 16-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a böjt. Szó lesz az elhivatottságról és bemutatásra kerül a tornaljai gyülekezet.

Gyülekezeteink

Megújul a felsővályi erődtemplom tetőszerkezete

Kép: Megújul a felsővályi erődtemplom tetőszerkezete

Március végén kezdődött el a 11. században épült felsővályi erődtemplom tetőszerkezetének a megújítása. A munkálatokkal kapcsolatos költségeket és a szakembereket is a Teleki László Alapítvány biztosítja.

Magyarországi támogatással újul meg a somorjai Árpád-kori református templom

A Magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a 2014-es évben teljeskörű külső felújításon esik át a somorjai Árpád-kori református templom. A munkálatokra első részletként 30 millió forint már az egyházközség rendelkezésére áll.

Március 15-i megemlékezés Gömörszkároson

A gömörszkárosi és a hozzá tartozó gyülekezetek híveinek közös együttléten adtak hálát a 166 évvel ezelőtti dicső napokért, a magyar szabadságharc és forradalomért.

Hamarosan felújítják az uzapanyiti református templom tornyát

Alapos felújítást igényel a 162 évvel ezelőtt épített uzapanyiti templomnak a tornya. A pléhezet elöregedett, az alatta lévő faszerkezet is teljesen elkorhadt. Két évvel ezelőtt egy nagyobb szélvihar pedig még jobban rásegített arra, hogy a problémát orvosolják. A teljes költségnek már több mint a fele megvan, így várhatóan az idén nyáron már hozzá is kezdenek a munkálatokhoz.

Tavaly elkezdték, az idén tovább folytatják a zalabai templom felújítását

Az elmúlt évben kezdődött el a zalabai református templom felújítása. A gyülekezet több helyről is kapott támogatást terve megvalósítására. A javítások ideje alatt azonban egy kiadós, esővel tetézett vihar hatalmas károkat okozott a belső falakon, amely még jobban megemelte a költségeket. A megfelelő anyagiak előteremtése után az idén folytatni folytatni szeretnék a megkezdett munkát.

Elutasításból a teljes odaszánásig – Evangelizációs napok Ipolyságon

Az ipolysági református és evangélikus egyházközség közös szervezésében Elutasításból a teljes odaszánásig címmel március 2. és 8. Között böjti evangelizációs napokra került sor az evangélikus templomban.

Kapcsolataink

Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozója

Kép: Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozója

2014-ben a Magyar Református Egyház megalakulásának ötéves évfordulóját ünnepelve két központi rendezvénnyel és több kapcsolódó programmal rendezik meg május 24-én Debrecenben – a „Legyenek láthatóvá tetteid!" jelmondat jegyében – a Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozóját.

Missziói, diakóniai vezetői konferencia Berekfürdőn

A Magyarországi Református Egyház Missziói Irodájának szervezésében április 7-én és 8-án került sor a Kárpát-medencei missziói és diakóniai vezetők konferenciájára Berekfürdőn. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Rácz Jolán, a Diakóniai Központ igazgatója, Kiss Miklós, a FIRESZ elnöke és Molnár Árpád missziói tanácsos képviselte.

A gondviselő Istenre hagyatkozni – ülésezett a Generális Konvent

Az ukrán-magyar határ mellett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregdarócon tartotta idei első tanácskozását március 7-én és 8-án a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházak püspökeit és főgondnokait tömörítő testület nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását a kárpátaljai magyar közösséggel.

események továbbiak →

Üzlethelyiség kiadó

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház bérbe adja a Rimaszombat, Fő tér 23-as szám alatti üzlethelységét. Az esetleges bérlők a tervezett vállalkozásuk jellegének megadásával 2014. április 30-ig írásban jelentkezhetnek a következő címen: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Kancelária synody, Hlavné námestie 23, 979 01 Rimavská Sobota. További információ: reformata@reformata.sk.

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

A négy legeslegjobb dolog

Kedves Fireszesek! Jelenleg Athensből (Ohio, USA) jelentkezem Nektek, ahova egy ösztöndíj program keretén belül jutottam el. Athens egy bájos egyetemi város. Az egyetemi azt jelenti ... ...

Zajlanak az ÉlesztŐ ifjúsági találkozó előkészületei

2014. március 7–9. között a Szlovákiai Református Egyházból közel 40 fiatal jött össze a gömöri Kopárhegyen található rekreációs központban, a tervezett nyári országos ifjúsági ... ...

Gekib – Mályiban találkoztak az ifjúsági szervezetek képviselői

2014. február 24-26. között Mályiban tartotta a Kárpát-medencei ifjúsági egyeztető fórum a legutóbbi ülését. A Fireszt Kiss Miklós országos elnök és Gyurcsis Júlia országos alelnök ... ...

Láthatatlan

Stílus. Karrier. Forma. Arc. Alak. Ruha. Ők azt mondják, ez határoz meg engem. Ez tesz engem kedveltté. Ez ad lehetőséget, hogy észrevehetővé váljak, kiemelkedjem. Egy ... ...

Úgy van

Csakugyan Ő megy ott? Igen, ez Ő!! Hangosan kiáltok: „Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!” Ő pedig továbbmegy. Egy szót sem felel, csak továbbmegy. Nem hallotta ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata10.jpg