Egyházunk

A Választási Bizottsága közleménye

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közli, hogy a választás ellen az arra jogosultak részéről nem lett benyújtva panasz az előírt határidőben, így a 3/2007-es számú törvény 35. §-a 3) bekezdése értelmében jogerőre emelkedett a 2015. március 20-án közzé tett választási eredmény.

Az első küldemény célba ért

Kép: Az első küldemény célba ért

Kedden, 2015. március 24-én, megérkezett Kárpátaljára az első szállítmány abból az adománygyűjtésből, melyet egyházunk Zsinata hirdetett meg a ZS-13/2015 számú határozata alapján. A pénzadományokból 400 élelmiszercsomagot lehetett megvásárolni Ukrajna területén.

Tiltakozás

Az alábbiakban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnökségének az érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda körül kialakult helyzettel kapcsolatos tiltakozását tesszük közzé.  

Ima Kárpátaljáért

Kép: Ima Kárpátaljáért

A meghirdetett kárpátaljai gyűjtésből most kedden kerül sor az első átadásra. Kérünk mindenkit, hordozzuk imáinkban az utat és testvéreinket Kárpátalján!

Oktatás

Minden hiábavalóság!

Kép: Minden hiábavalóság!

Ezekkel a szavakkal kezdődött a Tompa Mihály Református Gimnázium ünnepi, ballagási istentisztelete. Van-e értelme tanulni? Van-e értelme szélesíteni a látókörünket? Van-e értelme új dolgokat megismerni? Ilyen, és ehhez hasonló kérdések merülhettek fel a diákokban, akik most egy nagy lépés előtt állnak.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának május 10-ei ajánlata

A Pátria rádióban május 10-én, a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsorban szó lesz az adópénz kérdéséről, a barsi egyházmegyei majálisról és a nagyidai gyülekezetről.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban április 26-án, a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsorban szó lesz Jézus hatalmáról, a szegények boldogságáról és az oroszkai gyülekezetről.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban április 12-én, a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsorban szó lesz a szőlőmunkások példázatáról, a szeptemberben induló mentálhigiénés képzésről és a csilizpatasi gyülekezetről.

A Pátria rádió Világosság egyházi műsorának április 5-ei műsorának ajánlata

A Pátria rádió április 5-én húsvétvasárnap, 9.00 órai kezdettel úrvacsorás ünnepi istentiszteletet közvetít a dunaszerdahelyi református templomból. Igét hirdet Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor. Imádsággal és igeolvasással Virág Szilvia és Tok Tünde beosztott lelkészek szolgálnak.

Gyülekezeteink

Hol sírjaink domborulnak…

Május 8-án Ipolypásztón a község önkormányzata és a református gyülekezet, Garamsallón a református gyülekezet szervezésében ünnepi istentiszteleteken emlékeztünk meg a II. Világháborúban elhunyt hősökre, valamint mindkét helyen Kun Ferencz tartott előadást, s Ipolypásztón megkoszorúztuk a hősök emlékművét.

Krisz zenekar koncertje

A Barsi Református Egyházmegye ötödik alkalommal megtartott rendezvénysorozata, a Czeglédi Péter Napok keretén belül Ipolypásztón került megrendezésre a kárpátaljai Krisz zenakar koncertje május 3-án, anyák napján.

Szelek hava III. – Jézussal egy asztalnál

Jézussal egy asztalnál volt a címe és témája a Barsi Református Egyházmegye bibliaismereti versenyének, melybe 46 gyermek kapcsolódott be. A versenynek az oroszkai leányegyház adott otthont.

Szelek hava II. – Közgyűlés az iskola mellett

A Barsi Református Egyházmegye rendes tavaszi közgyűlése Érsekkétyen tartatott, hogy az egyházmegye közössége ezzel is kifejezze, hogy fontos neki a helyi egyházi iskola jövője, s nem hagyja sem a templomot, sem az iskolát.

„Áldott az Úr, őseink Istene…”

A Pozbai Református Egyházközség 2015. május 10-én hálaadó istentiszteletet tartott a 230 éves templomért.

Rozsnyón koncertezett a Shirchadasj & band

Kép: Rozsnyón koncertezett a Shirchadasj & band

A 2015. május 4-én zsúfolásig megtelt református templom Rozsnyón élő bizonyítéka volt annak, hogy az Úr ereje hatalmas. A holland Shirchadasj & band koncertezett templomunkban azzal a céllal, hogy bizonyságot tegyen Isten leghatalmasabb cselekedetéről, amit a mindenkori ember így vall meg: „hazahoztál”.

Kapcsolataink

Josefstal 2015

Kép: Josefstal 2015

Ez év májusában került megrendezésre Josefstalban a tíznapos európai-ökumenikus tanulmányi képzésre, melyen Európa evangélikus, református és ortodox egyházai képviseltették magukat: többnyire lelkészek, de laikus egyházi munkatársak is.

Enyém a bosszú

2015.május 4–8 közötti időszakban Drübeck-ben tartotta éves börtönlelkészi továbbképzőjét a Németországi Evangélikus Egyház, melyen egyházunkat Antala Éva képviselte.

Új lelkészi elnöke van a Magyarországi Református Egyház Zsinatának

2015. február 25-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Az első tanácskozáson megválasztották a testület vezetőit: a következő hat éves ciklusban Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a Zsinat lelkészi elnöke, Huszár Pál dunántúli főgondnok pedig a Zsinat világi elnöke lesz. A Zsinat lelkészi alelnöke Fekete Károly tiszántúli püspök, világi alelnöke Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok lett.

Ökumenikus istentisztelet a zselízi börtönben

2015. január 11-én délután a zselízi büntetés-végrehajtási intézet kápolnájában ökumenikus istentiszteletre került sor, ahol fogvatartottak és lelkigondozóik együtt imádkoztak a keresztyének egységéért.

VIII. Református Jótékonysági Bál

Idén nyolcadik alkalommal rendezi meg a Református Jótékonysági Bált a Tiszántúli Református Egyházkerület, amelyet február 6-án tartanak meg Debrecenben, a Kölcsey Központban.

események továbbiak →

Kiemelt esemény

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Összefoglaló – 2015/3. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

Újabb lépések egy nagy terv megvalósításában A Firesz – Duna Mente legutóbbi vezetőségi megbeszélése Galántán ment végbe április 10-én. Az alábbiakban olvashatjátok a megbeszéltek rövid összefoglalóját ... ...

Folyó

Hosszú ideje vándorolsz már az úton, amelyen nem jártál soha azelőtt. Az út ismeretlenül kanyarog előtted, s közben figyelmed a felhőoszlopra szegeződik. Reménységgel várod, hogy ... ...

ALAPOZÓ I. apropóján

ALAPOZÓ I. apropóján Amikor nekikezdtünk családi házunk építésének, többször is megrajzoltuk – sőt egy kis makettet is készítettünk – a terveket, hogy hogyan fog majd kinézni. Az ... ...

Ülésezett az országos vezetőség

2015. március 24-én megtartotta idei első ülését az országos vezetőség (OV). A gyűlést Kassán, a református gyülekezet területén tartottuk, hogy a nap végén mindannyian megnézhessük ... ...

A Gekib nevű állat hátán

Tudom, Kedves Olvasó, hogy ez a Gekib-állat poén már lerágott csont, én is csak azért bátorkodtam ezeket a szavakat idézni, mert az egyik (új) résztvevő ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-022525.jpg