Pályázat

2017. január 20., péntek

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa – összhangban az egyházzenei osztály szervezeti és működési szabályzatának 7. §-ában foglaltakkal – pályázatot hirdet az egyház egyházzenei osztálya igazgatói tisztének betöltésére. Jelentkezési határidő 2017. február 28.

A tisztség betöltésének feltételei: önálló református egyháztagság és szakirányú felsőfokú végzettség.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a feltételek teljesítését igazoló okiratait, valamint az egyházzenei osztály működésére, finanszírozására és fejlesztésére vonatkozó koncepcióját.

A pályázatot ajánlott küldeményként legkésőbb 2017. február 28-ig kell beküldeni a Zsinati Iroda címére (Fő tér 23., 979 01 Rimaszombat) „Egyházzenei pályázat” megjelöléssel.

események továbbiak →

Reformáció 500