Továbbtanulási lehetőségek

2017. június 30., péntek, Komárom

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet a missziólógia, diakónia szociális gondoskodás, református teológia tanulmányi programokra, valamint doktorandusz képzésre. Jelentkezési határidő a három éves alapképzésre 2017. március 31, a magiszteri képzésre 2017. június 30.

Selye János Egyetem Református Teológiai Kar

Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01,

tel.: 035/3260633, 035/3260656 e-mail: so.rtf@ujs.sk, www.ujs.sk

A felvételi jelentkezési lap beadásának határideje:

2017. március 31. – nappali tagozat (Bc. képzésre)

2017. június 30. – nappali tagozat (Mgr.) valamint nappali és levelező tagozat ( PhD képzés)

A felvételi vizsgák időpontja:

2017. július 7. – nappali tagozatra ( Bc. képzésre)
2017. július 7. – nappali tagozatra (Mgr. képzés)

2017. augusztus 21 - nappali és levelező tagozatra ( PhD képzés)

Nyílt napok: 2017. február 14

Akkreditált tanulmányi program:                         TM           T            R            PP

Bakalár képzés
– missziológia, diakónia és szociális gondoskodás  N             Bc.        3           40

Magiszteri képzés
– missziológia, diakónia és szociális gondoskodás  N           Mgr.        2           20

Összevont magiszteri képzés
–   református teológia                                                         N            Mgr.        5           15

Doktoranduszi képzés

–    teológia                                                                         N, L          PhD.       3/4          4/45


A felvétel feltételei:

A 131/2002 főiskolákról szóló törvény és ennek módosításai, valamint a kar belső előírásai értelmében a felvétel feltételei a következők:

 • érettségivel sikeresen befejezett középiskolai tanulmányok,
 • kitöltött és határidőn belül leadott jelentkezési lap főiskolai tanulmányokra,
 • a felvételi vizsga sikeres teljesítése.

A kar kéri az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez és az adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez.

A külföldi hallgatók felvételének feltétele megegyezik a Szlovák Köztársaság állampolgárainak felvételi feltételeivel. A külföldi középfokú végzettséget honosíttatni kell a Szlovák Köztársaságban, s ezeket az iratokat határidőn belül leadni a tanulmányi osztályon.

A képzésre való felvételnél figyelembe vétetik a középiskolai tanulmányi előmenetel, az érettségi eredménye, és a szak olimpiászain és tanulmányi versenyein elért eredmények.

Felvételi vizsga a bakalár (Bc.) képzésre – Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás:

A felvételi vizsga tartalma:

 • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

A felvételi vizsga kiértékelése:

A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga a magiszteri (Mgr.) képzésre – Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás:

A felvételi vizsga tartalma:

 • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából

A felvételi vizsga kiértékelése:

A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga az osztatlan magiszteri (Mgr.) képzésre – Református teológia:

A felvételi vizsga tartalma:

 • írásbeli teszt az általános középiskolai tudásból, a Szentírás ismeretéből, egyháztörténetből és idegen nyelvből,
 • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából, idegen nyelv és egyházi ének tárgyismerete.

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

 

A felvételi vizsga kiértékelése:
Az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga teljesítménye is a vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga a doktori (PhD.) képzésre:

A felvételi vizsga tartalma:

 • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából

A felvételi vizsga kiértékelése:
A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Általános tények a felvételi eljárásról:

A felsőoktatási intézménybe való jelentkezési lapnak tartalmaznia kell, vagy csatolni kell hozzá a következőket:

 • az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez és az adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez (orvosi igazolást),
 • életrajz,
 • akik az abszolutórium után lelkészi szolgálatba kívánnak lépni: lelkészi ajánlás, presbitériumi ajánlás (külföldiek esetében püspöki ajánlás), konfirmációi emléklap,
 • abban az esetben, ha a középiskolai tanulmányi eredményekről szóló igazolást nem az illetékes középiskola állította ki, vagy hitelesítette, úgy a jelentkezési laphoz csatolni kell ezek hitelesített másolatait,
 • illetékes hivatal által hitelesített fénymásolat a végzős évről és az érettségi bizonyítványról; azon hallgatók, akik a 2016/2017-es évben érettségiznek ezen bizonyítványok fénymásolatait legkésőbb a felvételi napján adhatják le.
 • A doktori programra jelentkezők esetében csatolni kell még: publikációs jegyzék, az egyetemi diploma hitelesített másolata, igazolás az egyetemi tanulmányok súlyozott tanulmányi átlagáról (nem lehet több, mint 1,5), a választott téma indoklása írásban max: 3 oldal terjedelemben.

A kar a jelentkezés lapok beadásának határideje után legkésőbb 30 napon belül írásban igazolja a tanulmányi programra való jelentkezést, s ugyanakkor a jelentkezőnek részleges információt ad a felvételi vizsga menetéről és tartalmáról. Szükség esetén meghatározza a jelentkező számára hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőt.Rövidítések jelentése:

TM – tanulmányok módja,
T – akadémiai rang,
Bc. – "bakalár" akadémiai rang,
Mgr. – "magister" akadémiai rang,
PhD. – "philosophiae doctor" akadémiai rang,
R – a tanulmányok időtartama években,
PP – tervezett felvételi szám az adott tanulmányi programra,
N – nappali tagozatos képzés,
L – levelező tagozatos képzés.

 

események továbbiak →

Reformáció 500