A Világosság református egyházi műsor 2017. január 29-ei ajánlata

2017. január 27., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban nemcsak arról lesz szó, hogy miért ne nyugtalankodjék a szívünk, hanem arról is, hogy miért Jézus az Atyához vezető út. Beszélgetés hangzik el a reformáció 500. évfordulója kapcsán, majd bemutatásra kerül a garamvezekényi gyülekezetet.

Jézus azt mondja magáról, hogy ő az Atyához vezető út. Sőt, azzal vigasztalja az övéit, hogy ne nyugtalankodjék a szívük, hanem higgyenek őbenne. Hogy miért? Az ezzel kapcsolatos gondolatait Sándor Veronika újlóti lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal.

Minek tudható, hogy aránylag rövid időn belül ismertté vált Luther Márton 95 tétele Németországban? Miért váltott ki később ellenállást az egyház megreformálása és hogyan jutottak el a reformáció tanai a többi európai országba? A témáról Fazekas László püspökkel beszélgetünk.

Garamvezekény korábban önálló falu volt, jelenleg Lekér része. A reformáció idején, 1570-ben a falu teljes lakossága áttér a kálvini-református hitre. Az ellenreformáció során a papot elűzték, a templomot és az akkor már működő iskolát bezárták és felégették. 1786-ban ismét templomot épül. 1944 karácsonya előtt a falut ért szovjet szőnyegbombázás során a református templom elpusztult. A kassai kormányprogram alapján a magyar nemzetiségű lakosság nagy részét áttelepítik Magyarországra, helyükbe szlovák nemzetiségűek kerültek. Tóth Árpád lelkipásztor a gyülekezet jelenével ismerteti meg a hallgatóságot.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

A Világosság egyházi műsort a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.

események továbbiak →

Reformáció 500