Reformáció éve – Nyitó istentisztelet Debrecenben

2017. február 02., csütörtök

2017. január 31-én a debreceni Nagytemplomban ünnepi istentisztelet keretei között nyitotta meg a reformáció jubileumi emlékévét a Magyar Református Egyház. Az eseményen részt vett Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Fekete Vince főgondnok.

2017. január 31-én a debreceni Kossuth téren lázas készülődés volt már a reggeli órákban. A kiállítást hordozó reformáció kamionja már az előző nap megérkezett és elfoglalta a templom előtti kijelölt helyét. A megnyitó a templom előtt zajlott, ahol köszöntötték a vándorkamiont, majd az ünnepség a fűtött rendezvénysátorban folytatódott, ahol a Generális Konvent tagegyházai és a világ különböző tájairól érkezett református egyházak püspökei, küldöttei számoltak be néhány mondatban arról, hogy hogyan élik meg református hitüket saját környezetükben. Az elsők között tett bizonyságot a Szlovákia Református Keresztyén Egyház életéről, kihívásairól, az igazság kereséséről, a szerető Istenről, hitünk harcáról Fazekas László püspök. A Magyar Református Egyház tagegyházainak életéről szóló beszámolók mellett számos olyan exotikusan hangzó ország reformátusságának életébe is betekintést nyerhettünk a képviselőik bemutatkozása által, úgy mint Görögország, Spanyolország vagy éppen Taiwan. Szót kaptak a távolban élő, de a magyar reformátusokkal élő kapcsolatot ápoló skót vagy éppen koreai reformátusok is.

Délután két órakor vette kezdetét a megnyitó egy ünnepi istentisztelet keretén belül. A 90. zsoltár éneklése után Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, mint házigazda köszöntötte a dupla évforduló ünneplésére összegyűlt Generális Konvent részegyházait és azok képviselőit, az ökumenizmus szellemében az evangélikus egyház képviselőit, illetve a párbeszéd jó irányba haladásának jegyében a katolikus egyház küldötteit, a kormány képviselőit, városvezetőket és nem utolsósorban a fegyveres testületekben szolgálattevőket, valamint az egész ünnepi gyülekezetet.

1517-ben, 500 éve indult útjára Európában a reformáció és 1567-ben, 450 éve tartották a Debreceni Zsinatot, mely mérföldkőnek számít a magyar reformálódás útján. A megnyitón a felsoroltakon kívül 20 külföldi testvéregyház képviselője vett részt, vagy tett szolgálatot az ünnepi alkalmon.

Az istentiszteleti szolgálatba bekapcsolódott Huszár Pál főgondnok, Lackner Pál volt tábori püspök, Lee Jae Cheon főtitkár, a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyházából (angol nyelven) lekció olvasással és Kató Béla püspök előimádsággal.

A Jelenések könyve 22. részéből vett textus (5,12,17,20. versek) alapján Szabó István püspök hirdette az igét. Szólt többek között arról, hogy mit jelentett reformátusnak lenni 500 éve és mit jelent ma, valamint arról, hogy ahogy 500 éve, úgy ma is először reformálódni kell, csak aztán lehet protestálni, és ma sem lehet felcserélni a sorrendet. Elmondta, hogy a reformáció egyben konfirmáció, és semmiképpen sem elszakadás, hanem sokkal inkább a Krisztushoz ragaszkodás.

Az ünnepi istentiszteleten imádságot mondott Csomós József, Zán Fábián Sándor, Csűry István és Steinbach József püspök. Az ünneplő gyülekezetet köszöntötte Blas Plaisier, a Református Egyházak Világközösségének alelnöke, Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára és Papp László Debrecen polgármestere.

A megnyitó napot átszőtte az 500 éve útjára indult reformációnak a vezérfonala: a Szentírás és annak olvasása, amelybe több református intézmény is bekapcsolódott. A teljes szentírás végigolvasása a templomban fejeződött be, az ünnepi istentisztelet záró akkordjaként a református diákok által, Győri János gimnáziumi tanár vezetésével.

A nemzeti imádság eléneklését Marek Izdebski lengyel református püspök lengyelül, Lee Seong Hee, a Koreai Presbiteriánus Egyház főtitkára koreaiul és Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke magyarul elhangzó áldása követte.

Az ünnepi istentisztelet a 390. hitvalló dicséret éneklésével zárult: „Erős vár a mi Istenünk…”

Az egész alkalom az élő közvetítésnek köszönhetően a világ bármely pontjáról a világhálón figyelemmel kísérhető volt.

Az alkalommal útjára indult a Reformáció Jubileumi Emlékéve, amely számtalan gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi vagy európai szintű eseményt tartogat ebben az esztendőben. Lehetőség szerint látogassunk el ezekre, kísérjük figyelemmel a programokat, hogy ily módon is újra felfedezhessük, miért jó és érdemes a reformáció elindulása után 500 évvel is reformátusnak lenni!

Sasák Attila

események továbbiak →

Reformáció 500