Gulácsy Lajos Ösztöndíj első kedvezményezettjei

2017. február 03., péntek

A Pozsonyi Református Egyházmegye küldöttsége  - Dr. Somogyi Alfréd esperes, Molnár Rudolf egyházmegyei gondnok, György András somorjai lelkipásztor, Bucsuházy István világi főjegyző, a somorjai gyülekezet főgondnoka - 2017. január 30-án találkozott az ösztöndíjprogram első kedvezményezettjeivel, és átadásra került a képzésüket kiegészítő, illetve a felsőoktatási felvételi kiadásaikat támogató 1 300 euró keretösszeg.

A Pozsonyi Református Egyházmegye által létrehozott Kárpátalja Nincs Egyedül Program célkitűzései között szerepel, hogy kárpátaljai magyar diákok érvényesülését segítse. A Pozsonyi Református Egyházmegye gyülekezetei 2016-ban folyamatos adománygyűjtésbe kezdtek, és az így befolyt összeg révén létrejött a Gulácsy Lajos Ösztöndíj alapja.

A 2016. december  8-án  Nagymegyeren megrendezett jótékonysági koncerten került kihirdetésre az ösztöndíjprogram, amelynek első kedvezményezettjei a Nagyberegi Református Líceum diákjai közül kerülnek ki. Ezt előkészítendő a Pozsonyi Református Egyházmegye és a Nagyberegi Református Líceum között együttműködési megállapodás született, és kuratórium alakult. A kuratórium tagjai kárpátaljai részről Molnár Sándor, a Beregi Református Egyházmegye főgondnoka, Tóth László, a líceum igazgatója, Szanyi György vallástanár; felvidéki részről Dr. Somogyi Alfréd,  a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese, Bucsuházy István világi főjegyző és Bothné Bereczky Ágota pénztáros.

A kuratórium első tanácskozására Nagyberegen került sor 2016. december 21.-én, ahol döntés született négy végzős diák támogatásáról, akiket a Nagyberegi Református Líceum tanári karának ajánlásával vesz pártfogásába a Gulácsy Lajos Ösztöndíj. A Pozsonyi Református Egyházmegye küldöttsége - Isten kegyelméből - 2017. január 30-án találkozott az ösztöndíjprogram első kedvezményezettjeivel, és átadásra került a képzésüket kiegészítő, illetve a felsőoktatási felvételi kiadásaikat támogató pénzösszeg - összesen 1 300 euró.

A Gulácsy Lajos Ösztöndíj első kedvezményezettjei: Kobál Sándor Munkácsról, aki a Budapesti Műszaki Egyetem informatikai karára készül. Erdélyi Viktória Ungvárról, aki a Corvinus Egyetem turizmus-vendéglátás szakára felvételizik majd. Hidi Klaudia Beregsomból, a Pázmány Péter Egyetem igazságügyi igazgatási szakára készül. Kopor Vivien Nagyberegről, aki Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karát célozta meg.

A Gulácsy Lajos Ösztöndíj első kedvezményezettjeivel való beszélgetés arról tanúskodott, hogy a NBRL nyújtotta keretek között imádkozóvá vált, céltudatos és felelősségvállaló diákokat áll módunkban támogatni. Életpályájuk elején vannak, ezért fontos, hogy az ösztöndíj nyújtotta támogatás mellett imádságban is kísérjük sorsukat. Isten kegyelméből közzétesszük és megosztjuk örömünket a Gulácsy Lajos Ösztöndíj indulásával kapcsolatban, ami a Pozsonyi Református Egyházmegye életében azt jelenti, hogy Isten előtt is felelősséggel tartozunk azokért, akik távol lévőkből immár közelvalókká lettek

György András, Kárpátalja nincs egyedül

események továbbiak →

Reformáció 500