Új tetőt kapott a nagytoronyai parókia, de fokozatosan újulnak meg a belső terek is

2017. február 04., szombat

A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának segítségével a 2016. esztendőben kicserélték a több mint száz éves nagytoronyai parókia tetőzetét.

A nagytoronyai egyházközség parókiájának a külső és belső felújításáról még 2013-ban hozott határozatot a presbitérium, majd meg is kezdődtek a munkálatok a kis- és nagytoronyai hívek közreműködésével és támogatásával. A javítás elkezdését felgyorsította az Emberi Erőforrások Minisztériumának 8500 eurós támogatása, amelyre előbb az egyházközségnek pályázatot kellett benyújtania az Egyházmegyei Tanácsnak, amely később pozitívan bírálta el a kérelmüket.

A szükséges anyagiak előteremtése után került sor a parókia még eredeti cserépének lebontására, majd a meglévő padlásgerendázat fóliával való befedésére és újonnan történő lecezésére, beleértve a gerenda és csatorna közti farész kicserélését, illetve az új farész háromszori lefestését, valamint új fedőlemez felhelyezését. Erre a célra a gyülekezet blachprofil 2 falemezt alkalmazott. A munkálatok végén sor került a parókia csatornájának teljes cseréjére is. Kijavították a parókia két kéményét is, amelyeket /hálóval és festékréteggel/ vontak be.

A munkálatok teljes költsége 9 500 eurót tett ki. A kiadások fedezéséhez jelentőségen hozzájárult az Emberi Erőforrások Minisztériuma is, a már említett 8500 eurós támogatással, de az egyházközség tagjai is adakoztak erre a célra. 

A nagytoronyai parókia több mint száz évvel ezelőtt, 1910-ben épült. Azóta /az utóbbi két esztendőt leszámítva/ csak kisebb szükségszerű felújítások valósultak meg rajta. A konyha nagyobb esőzések idején beázott s félő volt, hogy idővel újabb helyeken is megmutatkozik a nedvesség, elsősorban is ezért vált szükségessé a felújítás minél előbbi megkezdése.

A munkálatok időszerűségét indokolta az is, hogy most van folyamatban a lelkészlak teljes felújítása s így remélhetőleg hosszabb ideig nem lesz szükség a tetőzet külön javítására sem. Bár  időszerűvé vált korábban is a felújítás, de a két kis gyülekezet nem tudta volna a munkálatokat önerőből fedezni - számolt be a felújításról  Reformata honlapnak Pusztai Zoltán lelkipásztor.

Korábban megtörtént a parókia nyílászáróinak a cseréje is, a lelkész által lakott helyiségben készült egy álmennyezet a fűtés költségeinek csökkentése érdekében. Másik két, jelenleg nem lakott helyiségben felszedték a korhadt padlózatot, majd lebetonozták. Az egyik helyiség már új hajópadlót is kapott. A lelkész által lakott helyiségben a falakat hálóval vonták be, majd kifestették. Felújították és korszerűsítették a kinti szociális helyiséget. A parókia tornácát lebetonozták, új kerámia lapok kerültek rá, teljesen megújult a faszerkezet, a külső vakolat egy része új szigetelést és vakolatot kapott és két teljesen új korlát is készült.

A parókia felújítására eddig 17 572,93 ezer eurót fordított a kis- és nagytoronyai egyházközségek. A kiadások fedezéséhez, ami a nyílászárók cseréjét illette, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának épitkezési keretéből 2 500 euró támogatást kaptak. A kistoronyai hívek közel 3200 euróval járultak hozzá a költségekhez. A nagytoronyaiak adománya 12 ezer eurót tett ki. A két egyházközség belső szabályozása szerint, - amit a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház törvényei alapján dolgoztak ki a nagytoronyaiak - a munkálatok 2/3 részét, a fenntartási költségeknek pedig a felét  vállalták fel, a többi a kistoronyai híveket terheli. Jelenleg 1845 eurót tesz ki a tartozásuk a nagytoronyai gyülekezet felé a parókia felújításért.

Az egyházközség tervei között szerepel a fürdőszoba korszerűsítése, megnagyobbítása, két helyiség falának újravakolása, színezés, hajópadlóval való befedése, valamint az épület külső falainak a festése.

A nagytoronyai egyházközségnek 68, a kistoronyainak 89 választójogú tagja van. A népszámlálási adatok szerint Nagytoronyán 79,  Kistoronyán 123 református él.

PZ, II

események továbbiak →

Reformáció 500