Egyházmegyei közgyűlés

2017. április 23., vasárnap, Léva

A Barsi Református Egyházmegye 2017. április 23-án, vasárnap 15.00 órakor Léván tartja meg tavaszi egyházmegyei közgyűlését. Az istentiszteletre, amelyen igét hirdet Kiss Pál nagysallói lelkipásztor, t. esperes, a református templomban kerül sor. A tanácskozás az esperesi hivatal nagytermében folytatódik.

események továbbiak →

Reformáció 500