A nagysallói református gyülekezet elköszönt nyugalmazott lelkipásztorától

2017. szeptember 07., csütörtök

A nagysallói református gyülekezet ünnepi istentisztelet keretében köszönte meg lelkipásztorának, Kiss Pálnak több mint három évtizedes szolgálatát.

Több mint 30 év szolgálat után ünnepélyes istentisztelet keretében búcsúzott el a nagysallói református gyülekezet lelkipásztorától, nagytiszteletű Kiss Páltól, aki 1985-től nemcsak a nagysallói gyülekezet lelkésze volt, hanem majd 10 éven át a Barsi Református Egyházmegye esperese is.

Az igehirdetés után ifj. Kotora Andrea Wass Albert Előhang című versét szavalta el, majd a gondnokok és a gyülekezet nevében Hőnyi Lajos kurátor köszönte meg a tiszteletes úr eddigi szolgálatát s foglalta össze a gyülekezet elmúlt három évtized eseményeit, eredményeit.

A gondnokok után Kotora Marián, Nagysalló polgármestere fejezte ki háláját Kiss Pál szolgálatáért és az egész községért való tevékenységéért, a község kulturális és ökumenikus életébe való bekapcsolódásáért. Az önkormányzat Kiss Pálnak mindezt nemrég a „Nagysalló Község Díszpolgára” címmel hálálta meg.

A Nagysallói Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója, Tóth Gábor megköszönte a tiszteletes úrnak a sokéves segítségét, valamint hangsúlyozta a református egyház és az iskola szoros és gyümölcsöző együttműködését, s az iskola megmaradásáért folytatott közös küzdelem fontosságát. Kiemelte, ha nincs Kiss Pál, Nagysallóban ma nincs magyar iskola sem.

A gyülekezet több tagja fejezte ki háláját és köszönetét Kiss Pálnak nyugdíjba vonulása alkalmából. Jelen voltak a nagysallói evangélikus, baptista és római katolikus egyházak lelkipásztorai, képviselői is.

Az ünnepi istentisztelet záróakkordjaként a gyülekezet énekkara szolgált s kívánt áldást a lelkipásztor további életében. Az ünnepi alkalom közös ebéddel ért véget.

Szabó Margaréta

események továbbiak →

Reformáció 500