Új reformáció - Nemzetközi konferencia

2017. szeptember 18., hétfő, Kassa

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Calvin János Teológiai Akadémia közös szervezésében 2017. szeptember 18-án, 10.00 órakor Új reformáció címmel nemzetközi konferenciára kerül sor a kassai Magyar Református Központban.

A konferencia programja:

09.30 – érkezés, regisztráció

10.00 – megnyitó: Dr. Lévai Attila, a SJE RTK dékánja

10.05 – köszöntő: Géresi Róbert, a SZRKE püspökhelyettese

10.10 – kezdő áhítat: Orémus Zoltán, az Abaúj-tornai Református Egyházmegye esperese

10.20 – Dr. Szabó István püspök - „A reformáció teológiája”

11.00 – kérdések

11.10 – Dr. Fekete Károly püspök – A reformáció gyakorlati teológiai aspektusai, különös tekintettel

a II. Helvét hitvallásra

11.50 – kérdések

12.00 – kávészünet

12.20 – Dr. Gaál Botond professzor - „A reformáció lényege – újkori paradigmaváltás a keresztyén

gondolkodás történetében”

13.00 – kérdések

13.10 – Dr. Buzogány Dezső professzor  - „A Reformáció fordulópontja Erdélyben”

13.50 – kérdések

14.00 – a konferencia zárása: Dr. Somogyi Alfréd, a SJE RTK dékánhelyettese, a CJTA igazgatótanácsának tagja

események továbbiak →

Reformáció 500