Nyilatkozat a civil társadalom támogatásáról

2017. november 28., kedd

2017. november 27-én irta alá Pozsonyban öt keresztyén egyház legfelső vezetőjének és a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetsége képviselője a civil társadalom támogatásáról szóló nyiltkozatát. A dokumentumot Fazekas László püspök is ellátta kézjegyével.

Az 1989 utáni fontos társadalmi változások közé tartozik a civil társadalom fejlődése. Az embernek természeténél fogva társadalmi dimenziói vannak, melyek a másokkal való együttműködésre és a közös jó építése érdekében való csoportosulásra vezetik. Köszönjük mindenkinek, aki aktívan részt vett vagy részt vesz a civil társadalom építésében.

Tartunk tőle azonban, hogy a társadalmi mentalitás erős individualizmusba fordult, amely megfosztja az egyént az együttérzéshez szükséges jóakarattól és deszocializációhoz vezet. A civil társadalomnak fejlesztenie kell az egyén képességeit és aktivitásra kell ösztönöznie. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az egyén és a társadalom jóléte közötti egyensúly elérésén munkálkodni kell. Az egyensúly a köztisztviselőknek a valódi igényei iránt való érdeklődésében mutatkozik meg, segédkezik a szociális állam kialakításában, valamint a társadalmi kiegyezésben megakadályozva így az extrémizmus és a frusztráció érzésének kialakulását.

Az egyén álláspontjának formálásában fontos szerepe van a családnak, az egyházaknak és a vallási közösségeknek. Készek vagyunk együttműködni minden jóakaratú emberrel annak érdekében, hogy fejlett civil társadalomban éljünk, melyet a társadalmi összetartás, megbékélés, erkölcsösen élni akarás erős bizonyossága, az emberekkel szembeni és a vagyon kezelését illető felelősségteljes magatartás, magas szintű szolidaritás és igazságosság fog jellemezni.

A szabadság hadd legyen kiegyensúlyozva a személyes felelősségünkkel, erkölcsös életünkkel és szűnni nem akaró egyensúlyra való igyekezetünkkel a személyes és a társadalmi jó között, hogy az egyesített Európában is megőrizzük a saját nemzeti és lelki identitásunkat.

Pozsony, 2017. november 27.

Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek és SZPK elnöke, Szlovákiai Római Katolikus Egyház

Miloš Klátik elnök-püspök, Szlovákiai Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház, Szlovákiai EÖT elnöke

Ján Babjak eperjesi főérsek, a Főpapok Tanácsának elnöke, Görög Katolikus Egyház

Rastislav eperjesi főérsek, Cseh-szlovák Ortodox Egyház

Fazekas László püspök, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Szlovákiai EÖT alelnöke

Igor Rintel, a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke


események továbbiak →

Reformáció 500