Reformációi emlékérem Miloš Klátik püspöknek

2017. november 28., kedd

2017. november 27-én a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Generális Püspökségén adta át Fazekas László püspök Miloš Klátik püspöknek azt az emlékérmet, amelyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a Reformáció 500. évfordulójára a hitvalló gályarabokra emlékezve adott ki.

események továbbiak →

Reformáció 500