Szádalmáson zajlott az abaúj-tornaiak őszi közgyűlése

2017. november 29., szerda

A szádalmási gyülekezet fogadta a község művelődési házában november 26-án az Abaúj-tornai Református Egyházmegye közgyűlését. Egyetlen napirendi pontja a közalapi támogatást igénylő gyülekezetek besorolása volt.

A közgyűlést a házigazda lelkipásztor, Varga Zoltán egyházmegyei főjegyző köszöntötte, majd az azt követő istentiszteleten Széles Jákób magyarbődi segédlelkész szolgált igemagyarázattal a jézusi „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek” (Mt 7, 1) igevers alapján. Bizonyságtételében kifejtette, hogy mindennapjaink során nem kerülhetjük el, hogy ítéletet alkossunk, és annak alapján döntéseket hozzunk, de nem mindegy hogyan, milyen lelkülettel tesszük ezt. Rámutatott arra, hogy Krisztus halálában elhordozta a mi ítélkezéseink következményét.

Rövid szünet után Szaniszló Sándor egyházmegyei gondnok köszöntésével nyitotta meg a közgyűlést, és röviden beszámolt az egyházmegyei tanács évközi munkájáról, többek között az anyaországi támogatásból megvalósult beruházásokról, az első családi nap pozitív visszhangjáról, a reformáció emlékévének alkalmából megtartott hálaadó istentiszteletekről, de a gicei és gömörligeti gyülekezetek helyzetéről is, és a magyarbődi gyülekezet rendeződött állapotáról. Orémus Zoltán esperes bemutatta az ott szolgáló segédlelkészt, és Isten áldását kérte gyülekezeti szolgálatához, amely egyúttal része a Sárospataki Teológiai Akadémia hatodik, gyakorlati évfolyamának.

A számbavételt és határozatképesség megállapítását követően megválasztották a hitelesítőket, ismertetésre és elfogadásra kerültek a napirendi pontok. A közalapi támogatásokat igénylő négy kérelmet az egyházmegyei gondnok ismertette, majd a gyülekezetek lelkész képviselői 3-3 percben részletesebben is bemutatták azokat. A lucskai gyülekezet temploma villámhárítóját tervezi korszerűsíteni, a pányi gyülekezet az iskolaépületének nyílászáróit szeretné cserélni, a péderi gyülekezet parókiája felújítását folytatná, a görgőiek pedig a közösségi házuk külső felújítását. Az egyházmegyei tanács által jóváhagyott sorrend a következő volt: Lucska, Pány, Tornagörgő és Péder. A titkos szavazás eredménye szerint ez megváltozott: a péderi kérelem került a harmadik helyre.

A közgyűlés közös énekmondással, André János szilicei lelkipásztor imájával és az esperes áldásmondásával ért véget. Befejeztével a közgyűlés tagjai a szádalmási gyülekezet vendégszeretetét élvezhették a helyszínen előkészített szeretetvendégségen.

Reformata, Molnár Árpád egyházmegyei sajtóelőadó

események továbbiak →

Reformáció 500