Új épületszárnyat kap a református iskola Alistálon

2017. december 21., csütörtök

A magyar kormány támogatásának köszönhetően a 2018-as év őszétől egy új épületszárnnyal bővül az Alistáli Református Egyházi Alapiskola, amelyben az öt osztály mellett egy számítástechnikai szaktanterem, egy multifunkcionális terem, valamint egy konyha és étkező is helyet kap.

Alistálon az egyházi alapiskolát 1992-ben indították újra, ugyanis az írásos emlékek szerint már a 18. században is volt református iskola a faluban, amit a 20. században a kommunizmus idején megszüntettek. 

A rendszerváltás után, 25 évvel ezelőtt  a Zsinati Elnökség által alapított református iskola először alsó tagozatos oktatási intézményként működött, majd fokozatosan bővült ki teljes szervezettségűvé. A 2000-es évek elején komoly válságba került az iskola, de voltak, akik összefogásukkal – az Alistáli Református Egyházközség, az iskola tanári kara, az Egyetemes Egyház és a Pozsonyi Református Egyházmegye – megóvták az oktatási intézményt. Az ezt követő években a lelkiismeretes munkának köszönhetően évről évre gyarapodott a diákok létszáma, ami lehetővé tette a bővítést és a továbblépést is. Az iskola életében jelentős fejlődést hozott a 2010-ben átadott új épület is.

A magasabb létszám miatt az iskola az utóbbi időben viszont egyre inkább helyszűkével küszködik. Az iskola jelenlegi fenntartójának, a helyi egyházközségnek a nyári szünidők idején nem kis gondot okozott kitalálni az iskola vezetésével karöltve, hogy melyik fal megbontásával tudnának egy nagyobb tanteremhez jutni, illetve olyan helyiséget találni, amelyet oktatási célokra alakíthatnak át.

A magyar kormánynak a Bethlen Gábor Alapon keresztül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak az idei évre meghatározott támogatás keretösszegéből, Egyházunk vezetőinek javaslata és a magyar kormány jóváhagyása alapján jelentős pénzcsomagot kapott a bővítésre a teljes szervezettségű Alistáli Református Egyházi Alapiskola is.

A támogatásnak köszönhetőn az új iskolaépülettel szemben, a két régebbi, százéves épület helyére tervezik felépíteni az új épületszárnyat. A 2010-ben átadott épületben ugyanis csupán négy alsó tagozatos osztály kapott helyet, a többi öt osztály maradt a régi, több mint száz éves, eredetileg nem is oktatási célokra készült, de később annak átalakított épületben.

Az illetékesek – az iskolafenntartó egyházközség és az alapiskola vezetése - azért is döntöttek a régi két épület lebontása mellett az októberi hónap folyamán, mert a telek behatároltsága miatt máshol nem tudták volna megoldani a bővítést, csak ezen a területen, így fel kellett áldozniuk az amúgy sem a legjobb állapotban lévő, bár többször is javított épületet.

Az új iskolaszárnyat, amely közvetlenül az új iskolaépület mellett épül fel, egy folyosóval kötnék össze. A másik épülethez hasonlóan kétszintes lenne, az öt osztály mellett helyet kapna a falak között egy számítástechnikai szaktanterem, valamint konyha és étkező is, hogy a tanulók étkeztetése egy helyben valósuljon meg. Terveznek egy nagy, több szerepet is betöltő multifunkcionális helyiséget is kialakítani. Az  alsó- és a fölső szinttel rendelkező új épületszárny összesen 800 m2-t tesz majd ki.  

„Az iskola létszáma egy bizonyos szintig növelhető, viszont nincs lehetőség több száz gyerek befogadására, hiszen korlátozottak a lehetőségeink, még a bővítés ellenére is” – mondta Édes Enikő igazgató. „Másrészt pedig azt a családi hangulatot, ami most tapasztalható az iskolában nagyobb létszámnál már nem lehetne megteremteni. Az ideális létszám osztályonként  14-15 fő, így nagyon sok mindent meg tudunk valósítani, ezért is gondolkodunk ilyen létszámú osztályközösségekben. Amire kapacitásunk van az az, hogy évfolyamonkénti egy-egy osztályos iskolát tudjunk működtetni. Ha az új szárny felépül, akkor ez az épület teljes mértékben megfelelő és kényelmes lesz a számunkra” – tájékoztatott az igazgató.

Az építkezést kora tavasszal tervezik megkezdeni. A beruházás projektje már elkészült. Jelenleg folyik az engedélyeztetési eljárás, a szükséges dokumentumok beszerzése.

Mivel a régi iskolaépület lebontásra került, s amíg el nem készül az új épület, addig a felső tagozatosok egy része az egyházközség Immánuel gyülekezeti házának két termében kapott átmeneti osztálytermeket, de a meglévő iskolaépület laboratóriumát, tanári szobáját és az igazgatói irodát is oktatási célokra alakították át.  

Annak ellenére, hogy a  beruházás a magyar kormány támogatásával valósul meg, a gyülekezet és az iskola is kiveszi a részét a munkálatokból. Az régi épületek bontását és a villany átkötését önköltséges alapon az iskola és a gyülekezet vállalta fel. A tervek szerint az új épület a 2018-as év őszére készülne el.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →

Reformáció 500