Výsledok mimoriadnych volieb

2018. január 07., nedeľa

Ohľadne výsledku mimoriadnych volieb v Bratislavskom reformovanom senioráte uverejňujeme oznam Generálnej volebnej komisie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Konacia rada v mene Generálnej volebnej komisie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 7.1.2018 spočítala hlasy mimoriadnych volieb v Bratislavskom senioráte a skonštatovala nasledujúce výsledky:

BRATISLAVSKÝ SENIORÁT
Číselná hodnota celkového počtu hlasov seniorátu: 42
Počet platných hlasov: 41

Náhradný duchovný poslanec synody:
Görözdi Miklós: 41
Zvolený: Görözdi Miklós

Proti voľbám môže byť v zmysle § 38 zákona č. 3/2007 podaná sťažnosť najneskôr do 15 dní od vyhlásenia výsledku volieb, a to podľa predpisov odseku 1), 2) a 3) § 40 spomenutého zákona.