Megújult a szilicei parókia tetőzete - megállították a falak beázását

2018. február 01., csütörtök

Huszonkétezer euróból újult meg a közel százhúsz éves parókia tetőzete, köszönhetően a Bethlen Gábor Alap támogatásának és a gyülekezet tagjai adományának. A jövőben a parókia és a templom külső festését szeretnék megvalósítani.

Szilicén a református gyülekezet kezdetektől anyaegyházként szerepel. Templomát már a 14. századtól említik, amely az akkor még katolikus közösségnek szolgált, protestáns szellemben azonban minden bizonnyal a 16. század végén kezdik el hirdetni Isten Igéjét, amikor a gyülekezet áttér az új, először lutheránus, később kálvini hitre. A 16. század végén saját prédikátora van, így valószínűleg parókiája is lehetett a gyülekezetnek, amelyről később kiderül, hogy 1813-ban leégett egy tűzvész miatt. Lovass Sámuel idejében, aki 1836–1887 között volt a gyülekezet lelkésze, viszont már egyről kétszobásra bővítették a parókia meglévő helyiségét, majd 1888-ban háromszobásra. Mellette pedig káplánlakás és gazdasági épületei is voltak a gyülekezetnek. Egy 1930-as adat szerint pedig már a tetőcserepeket is le kellett cserélni, amelyért 15 ezer koronát fizettek. 

Az utóbbi időben az egyházközség folyamatosan javítja a parókiáját a támogatásoktól és a gyülekezet pénzügyi helyzetétől függően. Szigetelték a falakat, lecserélték a nyílászárókat, új járdát készítettek, kamrát alakítottak ki a folyosó hátsó részében. A parókia helyiségeit is szükségszerűen javítják és festik a falakat.

Legutóbb a tetőzetét újították meg, amelyet ugyan jóval korábban tervezett az egyházközség megvalósítani, de előbb a műemlék temploma javítását részesítette előnyben, annak ellenére, hogy jó tíz évvel ezelőtt a tetőzet megvizsgálása után a statikus csak ötéves élettartamot határozott meg. A tetőzet ennek ellenére továbbra is állta az időjárás megpróbáltatásait: a szelet, a havat és a viharokat. Az újabb szakvizsgálat viszont már kimutatta azt is, hogy az épület falán érzékelhető egyre nagyobb repedéseket is a tetőzet megromlott állapota okozza, azaz a szétcsúszott kötőgerendák.

A műemlék templom javítása után, illetve a magyar kormánynak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak 2017-ben a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül nyújtott támogatásnak köszönhetően már elkezdődhetett a felújítás, illetve korábban, 2016-ban egy sikeres pályázatnak köszönhetően 600 ezer forintos – alig kétezer euró – támogatásnak és a gyülekezet 292 eurós önrészének köszönhetően megvásárolhatták a tetőcserepeket. 2017-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő 17 641 eurós támogatása pedig hozzájárult a munkálatok folytatásához, amelyet  a gyülekezet elsősorban az adományokból érkező 2 300 eurós önrésszel egészített ki.

A munkálatok során eltávolították a régi tetőfedő anyagot, szétszedték az elavult szerkezetet, majd zsaluzással erősítették meg a betonkoszorút. Az új tetőszerkezet faanyagát védőanyaggal kezelték le, majd felállították az új konstrukciót, amelyre később cserepek kerültek. Az elavult tetőszerkezet miatt indokolt volt nem csupán a tetőfedőanyag, de a tetőszerkezet teljes cseréje is, mivel a szúette tartógerendákat a szétesés fenyegette. A meglazult tetőszerkezet nyomást gyakorolt a falakra is, amelyek a nehéz súly miatt megrepedeztek. Emiatt szükséges volt a tetőfedőanyag és a tetőszerkezet eltávolítása után a megrepedt falak összefogása céljából betonkoszorú öntésére is. Erre kerültek az új tartógerendák, majd a tetőszerkezet és a lecezés is a betoncserepezésnek megfelelően. A munkálatok két szakaszban valósultak meg, hogy az esetleges esőzések miatt ne ázzanak be a parókia védtelen falai. Sajnos az elővigyázatosság ellenére és a szeles idő miatt több szoba is beázott.

A szükséges tetőcserepeket ugyan még a felújítás megkezdése előtti évben megvásárolták, viszont menet közben derült ki, hogy nem elegendő a meglévő mennyiség és szükség van kiegészítő utánrendelésre is. Az első szakaszban fél, a másodikban teljes cserepekre volt szükség.

A tetővégződést – a korábbival ellentétben – függőleges tűzfallal zárták le, ahová ablak került jelentős mértékben megnövelve a padlástér világosságát és szellőztethetőségét is. A tető alá új hófogók és csatornák kerültek.

Az egyházközség az idén a parókia teljes külső lefestését szeretné megvalósítani. A templom külső festése is tervbe van véve, amelynek a falait újra és újra kikezdik az időjárás viszontagságai. A probléma megoldására keresik a hatékony megoldást, mivel a műemlékvédelmi hivatal által javasolt és engedélyezett meszes festés sajnos nem bizonyul tartósnak és folyamatosan megrongálódik – tájékoztatta a Reformata honlapot André János lelkipásztor.

2013-ban közel 6400 euróból újult meg a 16. századi, késő gótikus-reneszánsz stílusú szilicei református templom külső vakolata. A kiadások fedezéséhez 3 000 euróval járult hozzá a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete, a fennmaradó részt a gyülekezet állta.    

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →

Reformáció 500