Soli Deo Glória - A magyar reformáció öt évszázada

2018. február 27., kedd, Pozsony

A Pozsonyi Magyar Intézetben 2018. február 27-én, kedden 17.00 órakor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával nyílik meg a Soli Deo Gloria - A magyar reformáció öt évszázada című kiállítás.

A rendezvény keretében elhangzó előadások:

- Prof. Dr. Baráth Béla, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára: A magyar reformáció történetének legfontosabb eredményei

- Prof. Dr. Peres Imre református lelkész: A pozsonyi reformáció története

- Koncsol László író, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház volt világi főgondnoka: Adalékok a csallóközi települések református gyülekezeteinek történetéből.

Közreműködik: Écsi Gyöngyi zsoltárénekekkel

A kiállítás a protestantizmus eszmetörténeti összefüggésrendszerbe helyezése mellett bemutatja annak előzményeit, kialakulásának körülményeit, egyháztörténeti jelentőségét, szerepét a magyar történelemben, az egyház és a társadalom megújulásában.

események továbbiak →