Nyilatkozat az Isztambuli Egyezményről

2018. február 21., szerda

2018. február 13-án Erdőbádonyban (Badín) rendkívüli eseményre került sor. Felismerve a hozzánk is beáramló, romboló hatású liberális eszméket, amelyeket az Isten által alkotott bibliai rend semmibevétele, a keresztyén értékekre épülő társadalom bomlasztására való törekvés jellemez, a szlovákiai keresztyén egyházak képviselői (püspökök, egyházi vezetők, egyházelnökök) találkoztak, hogy mindezek ellen tiltakozzanak. A nyilatkozatot is elfogadtak, amelyben elsősorban kérik Szlovákia Kormányát, hogy vonja vissza az Isztambuli egyezmény aláírását, másodsorban éberségre és odafigyelésre szólítanak fel minden öntudatos keresztyént a veszélyek felismerésére, az erőszak elleni harcra, a házasságok és családok támogatására.

A modern kor, az ember és az életmód szemléletének változásai, az individualizmusra, a személyi fejlődésre és a személyes érdekekre helyezett nagy hangsúly – mindez magával hozott olyan negatív jelenségeket is, amelyek közé tartoznak az erőszak különböző megnyilvánulásai, mégpedig az egymáshoz közel állók kapcsolataiban, azaz a családokban.

Keresztyénekként hisszük, hogy Isten minden embert méltóságában egyenlőnek teremtett. Minden ember egyedülálló, Isten egy családot akar belőlünk, amelyben kölcsönösen kiegészítjük egymást. Az erőszak sohasem megfelelő módja a problémák megoldásának. Helyénvaló, hogy társadalmunkban egyre inkább tudatosítjuk ezeket az igazságokat, és azt is csak méltányolhatjuk, hogy a törvényhozásunk is ehhez alkalmazkodik. Az eszmények elérésére való törekvés közben viszont egyaránt fontos, hogy milyen eszközökkel élünk. A cél nem szentesíti az eszközöket és nem minden út vezet a kitűzött célhoz.

Ezért is aggódva kísérjük figyelemmel azokat a kezdeményezéseket, amelyek az Európai Tanács egyik vitatott egyezményének, az ún. Isztanbuli egyezménynek a ratifikálására irányulnak.

Az Isztambuli egyezmény a családon belüli erőszak gyökerét a férfiak és nők bevett „szerepeiben” is látja, amelyeket sztereotip szerepeknek nevez, és e probléma megoldásaként a férfi és nő biológiailag meghatározott emberi természetének specifikus vonásaitól való elállást igényli az ún. társadalmi nemek egyenlőségének javára. A „nem” fogalmát emellett oly módon határozza meg, mint „azok a társadalmilag kialakult szerepek, viselkedési formák, tevékenységek és jellegzetes tulajdonságok, amelyeket egy adott társadalom a nőkre és a férfiakra nézve megfelelőnek tekint” (3 (c) cikkely). Az egyezmény azt követeli, hogy az elítélendő „sztereotip szerepek” (12 (1) cikkely), valamint a „sztereotípiamentes nemi szerepek” bevezetését (14 (1) cikkely) egy homályosan definiált „szakértői csoport” ítélje meg (66 cikkely), amely csoport fölötte áll a nemzeti parlamenteknek is. Az egyezmény, amennyiben alkalmazzák, alapvető módon avatkozik bele a törvényhozásba, a nevelésbe és oktatásba minden, az egyezményt aláíró államban, miközben az „egyezmény egyetlen rendelkezéséhez sem fűzhető fenntartás (78 (1) cikkely), eltekintve néhány lényegtelen kivételtől. Nem bízunk abban, hogy a szakértők nyilatkozatai igazak lesznek, és hozzájárulnak a családon belüli erőszak hatékony megelőzéséhez. Tartunk viszont a „gender” és családellenes ügyvitel terjesztésétől.

A családon belüli erőszak témája komplex hozzáállást igényel. Ugyanis nem csak nőket érinthet, hanem más sebezhető személyeket is. Minden erőszakra jellemző a tiszteletlenség az emberi méltósággal szemben, amely méltóság Isten ajándékaként érinthetetlen.

A Szlovák Köztársaság keresztyén egyházai vallják a nemek egyenlőségét. Kiállunk a nők védelmében bármely erőszakkal szemben, viszont nem érthetünk egyet azokkal az ideológiákkal, amelyek az egyenlőséget egyformaságként jelenítik meg, és elmennek egészen a férfiak és nők közötti különbözőségek tagadásáig. A férfi és nő természetes viszonya nem a konfliktus, hanem a harmóniára és egymás kölcsönös kiegészítésére való elhívatás a házasság és család isteni művében.

A gyöngeséget tolerálni lehet, a hazugságot viszont nem. Szilárdan meg vagyunk győződve, hogy létezik egy változatlan igazság az emberről, a férfi és nő identitásáról, és ezt az igazságot

nem mi, emberek határozzuk meg, csupán felfedezzük. Egyúttal állítjuk, hogy képesek vagyunk a megismerésére, éppúgy, ahogy a józan értékítélet megtartása mellett képesek vagyunk megismerni az igazságot a házasságról, amely egy férfi és egy nő szövetsége.

Mi, a keresztyén egyházak képviselői ezzel a nyilatkozattal a Szlovák Köztársaság minden polgárához és közszereplőjéhez fordulunk, hogy megerősítsük: támogatjuk a törekvést a családon belüli erőszak problémájának hatékony megoldására. Ugyanakkor kijelentjük, hogy több tézist – amelyet ebben az összefüggésben az ún. Isztanbuli egyezmény kínál –, a „gender ideológia” megnyilvánulásának tartunk. Ezért a Szlovák Köztársaság kormányához fordulunk, hogy vonja vissza az egyezmény szlovákiai aláírását.

Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt minden, az erőszak által veszélyeztetett személy hatékony védelme érdekében, de egyenlő módon az egészséges házasságok és családok támogatása érdekében is.

Kérjük jóságos Urunkat, hogy adjon erőt helytállni ebben a törekvésben: hogy minden ember igazságos bánásmódban részesüljön az Isten képére teremtett férfiról és nőről szóló változatlan igazság alapján.

Erdőbádony (Badín), 2018. február 13.

E nyilatkozatot jóváhagyták és aláírásukkal hitelesítették a következő egyházak képviselői: a Római-katolikus Egyház, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, a Görög-katolikus Egyház, a Pravoszláv Egyház, a Református Egyház, a Testvér Egyház, a Metodista Egyház, a Baptista Egyház, az Ó-katolikus Egyház, az Apostoli Egyház, és a Hetednapi Adventista Egyház.

események továbbiak →