Berekfürdőn ülésezett a Generális Konvent

2018. február 27., kedd

2018. február 22-én és 23-án Berekfürdőn tartotta ülését a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület tanácskozásának a Megbékélés Háza református konferenciaközpont adott otthont.

A tanácskozás témái között szerepelt a költségvetés megtárgyalása, a református egység napjának megünneplése májusban, a Generális Konvent plenáris ülésének előkészítése, - amelyet ezúttal a Tiszáninneni Református Egyházkerület lát vendégül - a diaszpórában való szolgálat támogatása, az európai polgári kezdeményezés (Minority SafePack) aláírásgyűjtésének támogatása a kisebbségek jogainak védelmére az Európa Unió országaiban, valamint beszámolók hangzottak el a Kárpát-medencei református egyházak életének egyéb aktuális kérdéseiről.

A Generális Konvent legközelebb április 11-12-én ülésezik Budapesten. Ekkor fogadja a Református Világközösség újonnan megválasztott elnökasszonyát, Najla Kassab libanoni lelkésznőt. A Generélis Konvent ülése az idén egybe esik a REV Európai Testületei Bizottságának ülésével.

---------------

A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Ennek ügyvivő testülete a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő elnökség, melynek feladata a közös ügyek intézése. A testület szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik.

események továbbiak →