Emlék-szimpózium

2018. március 27., kedd, Jóka

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Calvin János Teológiai Akadémia, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Pozsonyi Református Egyházmegye közös szervezésében 2018. március 27-én, kedden 9.30 órakor Jókán, a Bethlehem Missziós Központban emlék-szimpóziumra kerül sor Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztor halálának 10. évfordulója alkalmából.

Program:

9,30 - találkozás a jókai temető kapujában, koszorú elhelyezése a síron

10,00 - megnyitó – Lévai Attila, PhD. – a SJE RTK dékánja

10,15 - Uwe Martin Schmidt és Németország – Dr. habil. Bernhard Kaiser, D.Th., IRTT – Reiskirchen igazgatója, a SJE RTK tanára

10,45 - Uwe Martin Schmidt és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Fazekas László, a SzRKE püspöke

11,15 – szünet

11,30 – Uwe Martin Schmidt és a CJTA valamint a SJE RTK kapcsolata – Doc. PhDr. Molnár János, a SJE RTK volt dékánja

12,00 - Uwe Martin Schmidt és Jóka – Kiss Tibor jókai lelkipászto

12,15 – egy régi bizonyságtétel Uwe Martin Schmidt-től – ThDr. Somogyi Alfréd, PhD., a SJE RTK dékánhelyettese, esperes

12,30 - egy keresztelési beszéd DVD-ről, szolgál: Uwe Martin Schmidt


események továbbiak →