Húsvéti körlevél

2018. március 20., kedd

A Generális Konvent Elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Húsvét ünnepe alkalmából a Kárpát-medencei magyar reformátusság egész közössége nevében szeretettel köszöntjük minden kedves testvérünket Péter apostol első levele első részének 20. és 21. verseivel: „Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent tiértetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen.”

Ez az Ige teljes egyértelműséggel kimondja, hogy Istenbe vetett hitünk egyúttal reménység is. Ez a reménység azon alapul, hogy a jövő nem ismeretlen a számunkra. Isten Jézus Krisztusban kijelentette nekünk az idő értelmét azáltal, hogy feltámasztotta Jézus Krisztust a halottak közül. Ez azt jelenti, hogy sorsunk nem a véletleneken múlik. Jövőnk nem ismeretlen, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ezért hitünk megingathatatlan reménység is, mert az alapja nem valamiféle homályos bizakodás a vaksorsban, hanem az a tény, hogy Krisztus feltámadt, akinek az Atya Isten dicsőséget adott, aki él és uralkodik. A történelemnek van ura!

Húsvét ünnepén arra buzdítjuk minden kedves testvérünket, hogy tántoríthatatlanul tegyünk ma is bizonyságot keresztyén hitünkről, az egyetlen igazságról. Arról a Jézus Krisztusról, akinek a feltámadása jövőnk záloga, reménységünk szilárd és megváltozhatatlan alapja az idők végezetéig. Ámen.

2018 húsvétján

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek!

Dr. Szabó István püspök és Veres Sándor világi főjegyző

Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József püspök és Dr. Huszár Pál főgondnok

Dunántúli Református Egyházkerület

Kató Béla püspök és Fekete P.P. János főgondnok        

Erdélyi Református Egyházkerület

Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok      

Kárpátaljai Református Egyház

Csűry István püspök és Bara Lajos István főgondnok

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok           

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Bódis Tamás lelkész és Kócán Géza egyházelnök

Szlovéniai Református Keresztyén Egyház

Csomós József püspök és Ábrám Tibor főgondnok        

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Dr. Fekete Károly püspök és Dr. Adorján Gusztáv főgondnok

Tiszántúli Református Egyházkerület                                                                                                                  

 

események továbbiak →