Seniorátne kajúce bohoslužby v Michalovciach

2018. apríl 05., štvrtok

Pre každého kresťana je dôležité pokánie, ktoré má činiť. Pokánie je súčasťou našej cesty s Pánom. Veľký piatok nás pozval na seniorátne kajúce bohoslužby, ktoré sa uskutočnili 30.3.2018 v reformovanom kostole v Michalovciach.

Počuli sme jednotlivé  čítania z evanjelia podľa Lukáša, ktoré priblížili utrpenie a smrť Pána Ježiša. Biblické texty čítali duchovný Peter Korpa z manželkou Zuzanou a Marika Géciová riaditeľka Remidie.

Hudobne nás duchom kajúcich bohoslužieb sprevádzala skupina Joel, keď zazneli piesne: Kto uveril našej správe, Si sám, Blízko kríža chovaj ma, Pane Ježišu Kriste, Bol som tam, Láska. Spomínané piesne zo srdcom zaspieval Juraj Kačkoš.

Oslovujúce kázanie mala farárka z Lúčok, Erika Šrojtová. Hovorila o význame Veľkého piatku pre každého kresťana, keď bol ukrižovaný za nás Pána Ježiš Kristus. Toto všetko už zmenilo a my ďalej žijeme v sile Kristovej lásky.

Na záver sa všetkým poďakoval misijný referent michalovského seniorátu Peter Korpa, ktorý vyprosil požehnanie a zaželal milostivé Veľkonočné sviatky.

Juraj Gajdošoci