Lehet-e magányos egy keresztyén ember? - Felhívás adakozásra

2018. április 11., szerda

Magányos vagyok – jogos-e ezt kimondani egy keresztyén embernek? Szabad-e ilyet beismerni, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus azt ígérte a Mt 28,20 alapján, hogy „íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig”.  Mi a magány tulajdonképpen? Az az érzés, amikor nincs kivel megosztanom a gondolataimat és érzéseimet.

Az az érzés, hogy nem vagyok hasznos, mert senki sem osztja meg velem a gondolatait. Nem értik meg az igényeimet, nem értik meg a szempontjaimat. De hiszen az Isten megért, de hiszen imádkozhatok hozzá. Ez igaz. Az Úr az ő igéjében számos alkalommal ígéri, hogy a szegény ember pártjára áll, és az elesett ember ügyével igazságosan bánik, sőt, azt is, hogy nem hagyja árván és elesetten. Ilyen ígéretek mellett talán szégyenletes dolog olykor magányosnak érezni magunkat(?)

Isten úgy enyhít a magányon, hogy az egyik embert a másik mellé rendeli, méghozzá bizalmi alapon. Mert a szeretetben mindig benne van a bizalom kockázata, más szóval a csalódás lehetősége. Enélkül azonban képtelenség előre jutni. Mindezek fényében két dolgot szükséges tehát megkérdezni magunktól: Az első az, hogy nem azért vagyunk-e magányosak, mert hiányzik belőlünk a legkisebb bizalom is az emberek felé. A másik, hogy van-e olyan ember, aki mellé minket állított az Isten, csak nem akartuk meghallani a küldést. Egészen biztos vagyok benne, az egyik kérdésre a kettő közül, ha őszinte önvizsgálatot tartunk – igenlő válasz adható.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja, az elfogadott munkatervével összhangban, több programot is indított az elmúlt időszakban. Ezek közül a legnagyobb jelentőségű a házi gondozói szolgálat, amelybe lehetősége van bekapcsolódni az Egyház valamennyi gyülekezetének. Jelenleg 84 rászorulót gondozunk Szlovákia 36 településén. Ezt a szolgálatot 2018 április végéig egy állami projekt támogatásával működtetjük, de ez a projekt május 1-ével véget.

A Zsinati Tanács az anyagilag nehéz helyzet megsegítésére, a gondozói szolgálat folytatásának érdekében összegyházi gyűjtést szervez a Diakóniai Központ javára a ZST-17/2018 számú határozata alapján: „A Zsinati Tanács hozzájárul ahhoz, hogy a Szlovákiai Református Egyház Diakóniai Központja összegyházi gyűjtést szervezzen a diakóniai szolgálat támogatására, egyúttal kéri az egyházközségeket, hogy kapcsolódjanak be a meghirdetett gyűjtésbe.”

A Diakóniai Központ a Zsinati Tanács határozatával összhangban összegyházi gyűjtést hirdet elsősorban a házi gondozói szolgálat támogatására. A házi gondozói szolgálat legnagyobb értéke és haszna, amely ugyan minden statisztikában kimutathatatlan – éppen az, hogy embereket állít egymás mellé, csökkentve ezzel a magány érzését. Azt az érzést, amely belülről marja szét az embert és megbetegítheti. Ha Ön is úgy gondolja, hogy a Diakóniai Központnek ez a szolgálata érdemes a támogatásra, akkor azt megteheti imádságban és anyagiakban is a következő számlaszámon: SK15 0200 0000 0025 4004 5751.

Haris Szilárd

diakóniai lelkész


események továbbiak →