Elkezdődött a komáromi Csillag református óvoda és bölcsőde építése

2018. április 13., péntek

Az elmúlt év decemberében tették le a Komárom-benei városrészben felépítendő Csillag nevű óvoda és bölcsőde alapkövét. Az idei év első negyedévében a református egyházközség kiválasztotta a kivitelező céget, amely a szerződés aláírása után a márciusi hónapban már el is kezdte az építkezési munkálatokat. A tervek szerint az öt osztályos oktatási intézményt novemberben adnák át rendeltetésének.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház számára a 2016-ban meghirdetett bölcsődei és óvodafejlesztési programban való részvétel fontosságát Fazekas László püspök tájékoztatása szerint egyrészt az adja, hogy ezzel is bővülne az egyház oktatási hálózata, másrészt viszont a felvidéki magyarság gyermekei számára anyanyelvű óvodai elhelyezést tudnának biztosítani megfelelő körülmények között és színvonalon. Elmondása szerint az óvodák jelentős része rossz állapotban van és hiányzik a megfelelő anyagi háttér a szükséges fejlesztések megvalósítására. Az egyház ezért is vállalta fel, - együttműködve a kiválasztott és a programba bekapcsolódó egyházközségekkel - hogy megfelelő számú óvodát építtet zöldmezős beruházásként vagy az erre a célra vásárolt épületeket alakíttatja át a színvonalas oktatás számára, illetve maga alapítja meg az intézményt vagy veszi át egy működő óvoda alapító-fenntartói jogait – mondta bevezetőjében a püspök, majd rátért arra, hogy ezáltal a komáromi egyházközség is, amelynek egyben a lelkipásztora is – meg tudja valósítania a régen dédelgetett álmát, hogy oktatási célokat szolgáló intézményt hozzon létre.

Az egyházközség az óvoda és bölcsődei programba 2016 végén kapcsolódott be. Komárom városának vezetőségével és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével egyeztetve felmérték a magyar óvodai helyek hiányát és a lehetőségeket.  Két megoldás mutatkozott: keresnek egy építkezésre alkalmas telket vagy egy olyan épületet a városban, amelyet a bölcsőde és óvoda céljára alakíthatnának át. A püspök elmondása szerint ebben sokat segített Stubendek László, a város polgármestere és Keszegh Béla alpolgármester, akik megemlítették, hogy a Komárom-benei városrészben van egy nagyon rossz műszaki állapotban lévő, az elmúlt század harmincas éveiben épült óvoda, amelyben a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal 22 gyermekre korlátozta a maximális létszámot, és már 2016-ban 30 gyermeket kellett helyszűke miatt visszautasítani. A kapott információk alapján kezdett formálódni az az elképzelés, hogy az egyházközség átvenné ennek az óvodának az alapító-fenntartói jogait, de építenének egy új óvodát is bölcsődei osztályokkal kibővítve.

Még mielőtt azonban a végleges döntés megszületett volna az óvoda átvételéről, a 2017-es év tavaszán tárgyalásokat folytattak az óvoda tanácsával, az alkalmazottakkal és a szülőkkel, akik felmérve a helyzetet beleegyezésüket adták abba, hogy a Komáromi Református Egyházközség átvegye az óvoda alapító-fenntartói jogait. Az erről szóló nyilatkozatot csatolták az egyházközség óvodaátvételi-fenntartói kérelméhez, amelyet eljuttatták Komárom Város önkormányzatához. A képviselő-testület pozitívan bírálta el a kezdeményezést az alapító-fenntartói jogok átruházására és az épület szimbolikus bérleti díjért való használatára addig, amíg az új óvoda fel nem épül.

„A felmérések azt igazolják, hogy van igény Komáromban a bölcsődei ellátásra. A megélhetés fontos a szülők számára, bár személy szerint nem tartom jó megoldásnak a gyermekek három éves kor alatti bölcsődei elhelyezését, de a szükség ezt a változtatást kényszeríti ránk és a szülőkre is. Ha valaki vissza szeretne menni dolgozni a jobb megélhetés miatt, akkor kénytelen vagy bölcsődébe tenni a gyerekét vagy rábíznia valakire. Nálunk pedig majd élhet ezzel a lehetőséggel” – mondja Fazekas László, bár a városban két magánbölcsődé is működik, az önkormányzat viszont nem tart fenn egyet sem.

Az építkezés céljára 2017 tavaszán sikerült nem messze a benei városrész óvodájától megfelelő, 6 836 m2 nagyságú telket találni a komáromi 2-es lakótelepen, a Szövetkezet utcán (Družstevná ul.), amely magába foglalja az egyik szakiskola sportpályájának egy részét is. A területet panelházak veszik körbe, így a kiválasztott hely megfelelőnek bizonyul egy három osztályos óvoda és két osztályos bölcsőde működtetésére – mondja tájékoztatásként Fazekas László püspök. A telket az egyházközség 2017. június 22-én vásárolta meg a magyar kormánytól a Bethlen Gábor Alapon keresztül kapott támogatásból.

Az egyházközségi fenntartású bölcsőde és óvoda magyar nyelvű és református lesz, de felekezeti hovatartozás nélkül minden gyermek felvételt nyer, hiszen ilyen korban még ezek a különbségek nem kerülnek annyira előtérbe. Nyitottak a római katolikus egyházközség felé is, ami a gyermekek vallási oktatását illeti, hogy közösen, konszenzusban oldják meg a gyermekek hitbeli nevelését. „Mivel református óvoda lesz, az nem nélkülözheti majd a református vonalvezetést, de ezt ökumenikus szellemben gondoljuk megvalósítani, mert itt inkább azokról a keresztyén alapelvekről van szó, amelyek minden felekezet számára egyformán elfogadott. Szimbólumokat is ennek megfelelően választottunk az intézmény számára: hal, kakas, csillag, bárány, galamb” - mondta a püspök, hozzátéve, örülnek annak, hogy ezzel a beruházással hozzáhárulhatnak a meglévő óvodai helyek bővítéséhez, mivel a jelenlegi két osztályt háromra bővítik, s a 22 gyermek helyett hatvannak tudnak majd helyet biztosítani.  A bölcsőde két osztályába pedig 24 három éves kor alatti gyermeket várnak.

2017. június végén kezdődött el az óvoda és bölcsőde tervezésének az előkészítése, amelyhez a presbitérium jóváhagyása alapján először egy látványterv készült. Szeptemberben az egyházközség szakmai bizottságot hozott létre, amely feladatául kapta a tanácsadást és véleményezést, amennyiben kérdések merülnek fel a tervezés és a pályázat kiírása kapcsán. Közben folyik az illetékes szakhatóságoknál az építkezés engedélyeztetése, amelyet december 10-ig sikerült megszerezni, egy héttel később pedig sor kerülhetett az ünnepélyes alapkő letételre.

Másnap az egyházközség öt kiválasztott cégnek versenytárgyalást irt ki, egy hónapot adva az árajánlat és a szükséges dokumentumok benyújtására. A határidő letelte után 2018. január 24-én ült össze első ízben az illetékes szakmai bizottság a benyújtott pályázatok kiértékelésére, amelyet több tárgyalás is követett a cégek vezetőivel. A választás végül a TONEX kft-re esett, akivel március 15-én írták alá az óvoda és bölcsőde építéséről szóló szerződést, majd március 19-én az egyházközség hivatalosan is átadta az építkezési területet, amelyen két nap múlva elkezdődött az építkezés. Az alapokat már kiásták, kavicsokat szórtak rá, húsvét után pedig a betonozással folytatták a munkálatokat – tájékoztatott a folyamatok menetéről Fazekas László püspök.

A beruházás finanszírozását teljes mértékben a magyar kormány állja a Bethlen Gábor Alapon keresztül bizonyos keretek betartása mellett. A fenntartói-alapítói jogokat az egyházközség szeptembertől tervezi átvenni az önkormányzattól. A Csillag nevű bölcsőde és óvoda épülete a tervek szerint novemberre készülne el, akkor költözne át a benei városrész óvodája is gyermekekkel és a személyzettel együtt.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →