Prehliadka spevokolov v Ondavsko-hornádskom seniorátu

2018. máj 10., štvrtok

ušický spevokol svojou úvodnou piesňou a senior Juraj Brecko privítali prítomných hostí, a tak aj otvorili prehliadku zborových spevokolov  Ondavsko – hornádskeho seniorátu v Tušiciach v kultúrnom dome,  ktorá sa konala 22. apríla 2018.

Úvodné slovo na tému „Chvíle občerstvenia“, ako aj sprevádzanie programom, mala na starosti ako moderátorka  Milena Česláková. Privítala hostí z michalovského seniorátu, spevokol z Lastomíra a ženskú hudobnú skupinu Rjabinuška z Trsteného pri Hornáde.

Ako prvý sa predstavil svojimi piesňami spevokol Jána Kalvína z Košíc, ktorý vedie kantor zboru brat Gabriel Szakál.

Druhý vystúpil spevokol z Vajkoviec, vedený Jánom Janovčíkom. Pekne zladené spevokoly vyznali Pánovi chválu, a takto stále prispievajú na Jeho oslavu.

Sestra Česláková a všetci prítomní tejto prehliadky privítali na pódiu aj hudobnú skupinu Rjabinuška, ktorá svojimi piesňami a hrou na mandolíny milo prekvapila obecenstvo. Je to skupina  žien, ktorá pod vedením pani Urbanovej, ktorá je v peknom pokročilom veku, obetavo nacvičujú hru na tento pekný hudobný nástroj.

Pani farárka Mária Meňkyová z Lastomíra dostala priestor na duchovné slovo, keď na tému spev a oslava piesňou, priblížila život predošlých kresťanských generácií, ktoré piesňami zo spevníka začínali svoj deň.

Po týchto slovách sa ozvali tóny piesní spevokolu zboru z Čane, ktorý aj hudobne sprevádza zástupca biskupa Ján Semjan.

Svojimi piesňami sa ešte predstavil spevokol z Tušíc a na záver spevokol z Lastomíra.

Záverečné slovo k prítomným aj na základe textu z Knihy prísloví mal senior  kurátor Ján Janovčík, s poďakovaním pre všetkých za prítomnosť a udržiavanie duchovnej piesne na takejto úrovni.

S tlmočením pozdravu od duchovnej  Noémi Bodnár  z oddelenia cirkevnej hudby, senior Juraj Brecko odovzdal  pamätné listy vedúcim zborov.

Záverečnou piesňou č. 253 a pohostením pre prítomných sa ukončilo toto krásne stretnutie v jedno nedeľné odpoludnie v Tušiciach.

Reformata, Tibor Bajus