Az ifjúság helyzetéről Rozsnyón

2018. május 11., péntek

2018. április 16. és 19. között tizenkettedik alkalommal Rozsnyón szervezték meg az ifjúsággal foglalkozó Kárpát-medencei ökumenikus lelkésztalálkozót. Budapest V. kerület testvérvárosai közül Énlaka, Torockó, Gyergyószentmiklós, valamint a pozsonyi lelki képviselők fogadták el a helyiek meghívását.

A heti reggeli áhítatokat a pedagógusok és a gyermekek között a vendégek tartották: Szabó Csengele, a Budapesti Unitárius Egyházközség beosztott lelkésznője. valamint Portik-Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi római katolikus esperes.

A közösségi rendezvény egy rendhagyó hittanórával kezdődött a Rozsnyói Református Egyházközség alapiskolájában, ahol felekezeti lebontásban a résztvevők bepillanthattak mindabba, amit heti egy órába sűrít a kerettanterv. A római katolikus növendékeket Mons. Čapla János vezette be a bibliai szeretet-fogalmak világába, a református hittanosokat pedig Buza Bodnár Aranka kalauzolta el a Galilelai tenger partjára a húsvét utáni történéseket vizsgálva.

Ezután a hittanórák lefolyását beszélték meg, a gyermekek érdeklődését, aktivitását és a felkészült hitoktatók odafigyelő munkáját. Értékes tapasztalatcserék születtek, és jó volt belelátni az egyes elcsatolt területek és felekezetek hittanóráinak állami és egyházi szinten való támogatásába.

A délutáni órák aktív pihenéssel teltek. Tompa Mihály papköltő szolgálati helyének,  Hanvának a meglátogatására került sor, ahol Nagy Ákos Róbert gömöri református esperes számolt be a falu és gyülekezet történetéről. A helyiek segítségével László Ottó gömöri díszkovács műhelyét tekintették meg a vendégek, ahol nemcsak a hőfokok, hanem a pontos és precíz látványosságok tekintetében is izzott a levegő. Visszafelé indulva Rozsnyóra a történelmi Pelsőc református templomának százados patináját is szemügyre vehették a résztvevők, ahol nagyon értékes Szent László freskók találhatóak.

Az esti ökumenikus alkalmon a református templomban Nagy-Mátéfi Tímea, az Énlakai Unitárius Egyházközség lelkésznője szolgált  Mt 15,10-20 alapján kiemelve Jézus tisztaságról szóló tanítását, a lényegre törő dolgok fontosságát és a megbecsülésnek a gondosságát. Az egybegyűlt közösséget igével köszöntötte Márton Zsolt, a budapesti Központi Papi Szeminárium rektora, aki a Jn 10, 10-15 alapján kiemelte a pásztorok fontosságát Izráelben és szerte a világon. Hangsúlyozta, hogy egyedül a Jó Pásztortól, Jézus Krisztustól lehet és érdemes sokat tanulni és általa tanítani a közösséget. Ahol nincs Krisztus, ott halál jellemzi a közösséget. Ahol Krisztus jelen van, ott élet támad.    

A találkozó második munkanapja a betléri kastély látogatásával kezdődött, ahol Baffy Zsuzsanna református presbiter vezette be az Andrássyak világába az egybegyűlteket. Ezután Torockó unitárius lelkésze, Csécs Márton Lőrinc mutatta be az 450 éves unitárius egyház történetét, valamint az ifjúsággal foglalkozó „egyházi praktikákat” is felvillantotta. Bölcs hozzászólások születettek és élénk vita alakult ki. Délután a helyi galériában régi rozsnyói képeken keresztül lehetett betekintést kapni a fiatalok sportolási lehetőségeibe. Ezt követően a résztvevők megnézték a római katolikus püspöki palota dísztermét és könyvtárát, valamint a vendégszobákat és ellátogattak a szalézi rendházba, ahol Don Bosco nyomán a rozsnyói ifjúsággal is foglalkoznak.

Az esti ökumenikus alkalmon, amelynek a Szent Neitus római katolikus székesegyház adott otthont, Dr. Osztie Zoltán, a Budapest-Belvárosi Plébániatemplom lelki atyja szólt a közösség nyitottságáról, majd Gerőfiné dr. Brebovszky Éva, a Pesti Evangélikus Egyház lelkésznője tett bizonyságot a Fil 4,13 alapján a mennyei erő gazdag kisugárzásáról, végül Kászoni-Kövendi József, a budapesti unitárius lelkész és püspöki helynök a Jk 4,17 alapján a jó cselekedetek értékeit emelte ki a közösségek javára.

”Jó és értékes együtt lenni olyan lelkészkollégákkal, akik nemcsak a szépről és jóról, hanem az igazról is beszélgetnek és eszmét cserélnek. Örömben és bánatban egyaránt el tudják mondani Jézus Krisztussal az Atya irányába: „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba.” (Jn 17,17-18) Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért! (IIKor 9:15)” – összegezte az  ökumunikus lelkésztalálkozó jelentőségét Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor.       

                                      

2018. április 16 és 19. között tizenkettedik alkalommal Rozsnyón szervezték meg az ifjúsággal foglalkozó Kárpát-medencei ökumenikus lelkésztalálkozót. Budapest V. kerület testvérvárosai közül Énlaka, Torockó, Gyergyószentmiklós, valamint a pozsonyi lelki képviselők fogadták el a helyiek meghívását.

A heti reggeli áhítatokat a pedagógusok és a gyermekek között a vendégek tartották: Szabó Csengele, a Budapesti Unitárius Egyházközség beosztott lelkésznője. valamint Portik-Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi római katolikus esperes.

A közösségi rendezvény egy rendhagyó hittanórával kezdődött a Rozsnyói Református Egyházközség alapiskolájában, ahol felekezeti lebontásban a résztvevők bepillanthattak mindabba, amit heti egy órába sűrít a kerettanterv. A római katolikus növendékeket Mons. Čapla János vezette be a bibliai szeretet-fogalmak világába, a református hittanosokat pedig Buza Bodnár Aranka kalauzolta el a Galilelai tenger partjára a húsvét utáni történéseket vizsgálva. Majd a hittanórák lefolyásának a megbeszélésére került sor, a gyermekek érdeklődése, aktivitása és a felkészült hitoktatók odafigyelő munkája került teríktékre. Értékes tapasztalatcserék születtek, és jó volt belelátni az egyes elcsatolt területek és felekezetek hittanóráinak állami és egyházi szinten való támogatásába.

A délutáni órák aktív pihenéssel teltek. Tompa Mihály papköltő szolgálati helyének,  Hanvának a meglátogatására került sor, ahol Nagy Ákos Róbert gömöri református esperes számolt be a falu és gyülekezet történetéről. A helyiek segítségével László Ottó gömöri díszkovács műhelyét tekintették meg a vendégek, ahol nemcsak a hőfokok, hanem a pontos és precíz látványosságok tekintetében is izzott a levegő. Visszafelé indulva Rozsnyóra a történelmi Pelsőc református templomának százados patináját is szemügyre vehették a résztvevők, ahol nagyon értékes Szent László freskók találhatóak.

Az esti ökumenikus alkalmon a református templomban Nagy-Mátéfi Tímea, az Énlakai Unitárius Egyházközség lelkésznője szolgált  Mt 15,10-20 alapján kiemelve Jézus tisztaságról szóló tanítását, a lényegre törő dolgok fontosságát és a megbecsülésnek a gondosságát. Az egybegyűlt közösséget igével köszöntötte Márton Zsolt, a budapesti Központi Papi Szeminárium rektora, aki a Jn 10, 10-15 alapján kiemelte a pásztorok fontosságát Izráelben és szerte a világon. Hangsúlyozta, hogy egyedül a Jó Pásztortól, Jézus Krisztustól lehet és érdemes sokat tanulni és általa tanítani a közösséget. Ahol nincs Krisztus, ott halál jellemzi a közösséget. Ahol Krisztus jelen van, ott élet támad.    

A találkozó második munkanapja a betléri kastély látogatásával kezdődött, ahol Baffy Zsuzsanna református presbiter vezette be az Andrássyak világába az egybegyűlteket. Ezután Torockó unitárius lelkésze, Csécs Márton Lőrinc mutatta be az 450 éves unitárius egyház történetét, valamint az ifjúsággal foglalkozó „egyházi praktikákat” is felvillantotta. Bölcs hozzászólások születettek és élénk vita alakult ki. Délután a helyi galériában régi rozsnyói képeken keresztül lehetett betekintést kapni a fiatalok sportolási lehetőségeibe. Ezt követően a résztvevők megnézték a római katolikus püspöki palota dísztermét és könyvtárát, valamint a vendégszobákat és ellátogattak a szalézi rendházba, ahol Don Bosco nyomán a rozsnyói ifjúsággal is foglalkoznak.

Az esti ökumenikus alkalmon, amelynek a Szent Neitus római katolikus székesegyház adott otthont, Dr. Osztie Zoltán, a Budapest-Belvárosi Plébániatemplom lelki atyja szólt a közösség nyitottságáról, majd Gerőfiné dr. Brebovszky Éva, a Pesti Evangélikus Egyház lelkésznője tett bizonyságot a Fil 4,13 alapján a mennyei erő gazdag kisugárzásáról, végül Kászoni-Kövendi József, a budapesti unitárius lelkész és püspöki helynök a Jk 4,17 alapján a jó cselekedetek értékeit emelte ki a közösségek javára.

”Jó és értékes együtt lenni olyan lelkészkollégákkal, akik nemcsak a szépről és jóról, hanem az igazról is beszélgetnek és eszmét cserélnek. Örömben és bánatban egyaránt el tudják mondani Jézus Krisztussal az Atya irányába: „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba.” (Jn 17,17-18) Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért! (IIKor 9:15)” – összegezte az  ökumunikus lelkésztalálkozó jelentőségét Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor.     

Reformata                                      

események továbbiak →

Reformáció 500