Az elmúlt évben több mint 330 ezer eurós beruházás valósult meg a Pozsonyi Református Egyházmegyében

2018. június 08., péntek

A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Pozsonyi Református Egyházmegye 240 500 eurót kapott az egyházközségek megerősítésére szánt keretből és 67 ezer eurót a regionális beruházásokra.  Az egyházmegye huszonnyolc gyülekezetéből húszban valósultak meg javítások és fejlesztések, ebből 18 az egyházközségi, kettő pedig a regionális keretből.

Az egyházmegyei tanács  a legnagyobb, 20 ezer eurós összeget a somorjaiaknak és a padányiaknak határozott meg. Az előbbiek a parókia épületének a bővítésérére, valamint a külső- és belső felújítására, az utóbbiak pedig a templom tetőcseréjére és a torony javítására kapták támogatást. Tizenötezer ezer euróból vagy attól nagyobb pályázati pénzből valóstotta meg tervezett felújítását az alistáli, a felsőpatonyi, a kulcsodi, a nemeshodosi és a rétei egyházközség.

A 18 egyházközség a következő beruházásokat valósította meg az elmúlt évben. Alistálon templomot javítottak, ablakokat cseréltek és szigetelték a parókiát, Apácaszakállason pedig a templom falait szigetelték,majd a lábazatát és a toronysüveget javították, ez utóbbit le is festették. Csicsón a régi iskolaépületén cserélték ki az ablakot és megvalósult az épület teljes felújítása, Csilizpatason befejeződött a templom teljes belső felújítása. Dunaszerahelyen, ahol a templom és a lelkészlak közös épületben van, a fűtést modernizálták kazáncserével és a szükséges átalakítással. Ekecsen a templom ablakait cserélték ki és a gyülekezeti termet újították fel, Felsőpatonyban a templom teljes belső felújítására került sor, lecserélték a padokat és megjavították a harangok meghajtóját. Gelléren a volt református iskola és kántorlakás tetőzetét cserélték le, Izsapon pedig a templom külsejét javították. Kulcsod évek óta templomot javít, ezzel a támogatással egy nagy lépést tudtak előre tenni, mert a teljes templombelsőt sikerült felújítaniuk. Lakszakállason a parókiára központi fűtést vezettek be, Nagymegyeren viszont a parókia statikailag veszélyes részét erősítették meg és hőszigetelték az épületet, Nemeshodosban a parókia szigetelését és az ablakok cseréjét oldották meg a támogatási összegből, Nemesócsán a régi iskola épületének a nyílászáróit cserélték le és a talajt betonoztak. Padányban, ahol az egyházmegye legrosszabb állapotban lévő temploma volt, megújult a teljes tetőzete és tornya, nagyon szép rézlapokkal  fedték le a süveget, Rétén a gyülekezeti ház tetejét újították fel és teljesen új tetőszerkezetet kapott, Somorján az épületet bővítették és teljes külső, belső felújítást végeztek, ez volt a legnagyobb beruházási keret az egyházközségek megerősítése számára meghatározott keretből, nagyon szépen sikerült, Szapon pedig a parókiára sikerült a régi gázkonvektorok helyére központi fűtést bevezetni.

A 67 ezer eurós regionális keretből pedig a bősi és a jókai gyülekezet részesült. A templomépítő bősiek 32 500 eurós támogatásból készítették el az építkezés teljes dokumentációját és szerezték be a szükséges engedélyeket, illetve tették le az épülő templom alapjait. Jókán pedig a Bethlen Missziói Központ tetejét szigetelték, új tetőfedővel látták el és kicserélték a tetőtéri ablakokat is.

240 500 eurós egyházközségi és a 67 ezer eurós regionáls keret támogatásával és az gyülekezetek önrészével megvalósult beruházások összköltsége 330 194 eurót tett ki.

Reformata, Iski Ibolya

Kapcsoló cikkek:

http://reformata.sk/mutat/igyekeztunk-bastyainkat-megerositeni---halaado-istentisztelet-hetenyen/

http://reformata.sk/mutat/megujult-a-170-evvel-ezelott-felszentelt-kulcsodi-templom/

http://reformata.sk/mutat/jabb-resze-ujult-meg-a-betlehem-misszios-kozpontnak/

 http://reformata.sk/mutat/templomot-epit-a-bosi-gyulekezet/


események továbbiak →