Családi nap Csicserben

2018. július 06., péntek

2018. június 30-án szombaton, Csicserben a helyi sportpályán került megrendezésre második alkalommal az Ungi Református Egyházmegye családi napja.

A tavalyi évhez hasonlóan már reggel nyolctól munkához is láttak a főzés tudományában vetélkedő csapatok. A főzőverseny keretében a gyülekezetekből összeállt csapatok készítettek ételeket, amelyekkel vendégül látták a résztvevőket. Az alkalom megnyitására tíz órakor került sor. Elsőként a vendéglátó csicseri gyülekezet lelkipásztora, Molnár Zsolt köszöntötte az egybegyűlteket, majd az egyházmegye esperese, Kraus Viktor hirdette Isten igéjét.

Az istentisztelet folytatásaként kórustalálkozóra került sor, ahol egymást követték az énekben Istent dicsérő énekkarok. Fellépett az Apáti Miklós vegyes kar, a Cantabile kamarakórus, az Erdélyi János vegyes kar, a mokcsakerészi és ungmogyorósi Búzavirág dalkör. A legnagyobb utat megtevő kórus Szatmárnémetiből érkezett.

Mindezzel párhuzamosan a gyermekek számára több játékos program is adatott. Így a csicseri óvoda szervezésében újra várta a gyermekeket a Százszorszép Játszósziget sok ügyességi játékkal, valamint lehetőség nyílt kézműves foglalkozásra, arcfestésre a Vajáni Református Alapiskola tanárai segédletével. Íjászat és hagyományos fegyverek bemutatója is gazdagította a napot.

Az ízletes ebédet követően a Fabotó citerazenekar indította a délutáni fellépők sorát, őket követték a helyiek, a Kincsem zenekar, akik megzenésített versekkel örvendeztették meg a közönséget. Eközben a közösségi házban Buza Zsolt rozsnyói lelkipásztor tartott előadást az ungi egyházmegye helyzetéről az I. és II. világháború után. Sokan az idősebb korosztályból emlékeztek a néhai lelkipásztorokra, kurátorokra. De az előadásból a fiatalabbak is sokat tanulhattak az elődök mindet feláldozó helytállásáról. A programok alatt egy három tagból álló zsűri pontozta az elkészült ételeket. Az ételek minőségét, a belefektetett energiát és a szeretetet mutatta az is, hogy minden csapat maximális pontszámot kapott. Így mindenki az első helyen végzett.

Minden programban és szórakoztató vagy épp tudást mélyítő előadásban a közösségépítés kapta a legfőbb szerepet. Néhány kivételtől eltekintve szinte minden fellépő, előadó, szolgáló, aki színesítette a családi nap alkalmát, az Ung-vidékhez kötődött. Ez is annak megerősítése, hogy e kis egyházmegyében sok lehetőség lakozik és sokan vannak, akik hajlandóak Isten dicsőségére együtt munkálkodni. Innen is szeretettel adunk hálát azokért, akik szervezték, támogatták vagy épp imádságban hordozták ezen eseményt. Ezáltal is sokan megtapasztalhattuk, hogy mennyire igazak a 133. Zsoltár szavai:”Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor. „SOLI DEO GLORIA".

Reformata, Hozák Viktor

események továbbiak →