A Világosság református egyházi műsor 2018. július 15-ei ajánlata

2018. július 13., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a Jeruzsálembe összehívott apostoli gyűlés pogánykeresztyénekre vonatkozó határozata és annak üzenete. Megtartotta diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletét a Református Teológiai Kar. A nagykaposi egyházközség is bekapcsolódott a Kárpát-medencei református bölcsőde- és óvodafejlesztési programba.

A farizeusokból lett hívők és a júdeaiak is szorgalmazták a pogánykeresztyének körülmetélését a mózesi törvény szerint. A kérdés eldöntése miatt az apostolok és a vének gyűlést hívtak össze Jeruzsálembe. Péter és Jakab beszéde után hozott határozat üzenetét Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor tolmácsolja.

Diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletet tartott a Református Teológiai Kar a komáromi református templomban, amelyen huszonheten vehették át a tanulmányaik befejezését igazoló diplomát. A hallgatói létszám alakulásáról és a jövőbeli tervekről a kar dékánját Dr. Lévai Attilát, valamint két végzős hallgatót Varga Ágotát és Tóth Krisztiánt kérdezzük tanulmányaikról és a terveikről.

A nagykaposi egyházközség is bekapcsolódott a Kárpát-medencei református bölcsőde-  és óvodafejlesztési programba. Az elmúlt évben megvásárolt telken hamarosan elkezdődhet  az oktatási-nevelési intézmény céljára szánt épület építése. Az egyházközség döntéséről Pándy Árpád nagykaposi lelkipásztorral beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Ismétlésre másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

események továbbiak →