A tehetség kincs! - Nyilas Misi Ösztöndíj Program

2018. szeptember 19., szerda

A tehetség kincs! A Magyar Református Szeretetszolgálat ebben a tanévben is meghirdette a Nyilas Misi Ösztöndíj Programját, mellyel tehetséges, de rászoruló gyermekeket támogatnak. Úgy vélik, hogy a tehetség kibontakoztatásához nemcsak kitartó, szorgalmas munkára, de szerencsére és segítségre is szükség van. A pályázatot 2018. szeptember 11. – 2018. október 31. között lehet benyújtani.

A program magyarországi koordinátora: Olasz Tímea, elérhetősége: olasz.timea@jobbadni.hu Tel.: 0630 174 1946

Kik pályázhatnak?

Pályázatot a magyar és határon túli (Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Erdély) magyar nyelvű oktatásban résztvevő valamely művészeti ágban (zene-, képző-, táncművészet;) sportban vagy természettudományban, bölcsésztudományban (magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika) informatika kiemelkedően tehetséges, 5–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű magánszemély adhatja be, tehetség-támogatás céljából.

Mennyi az ösztöndíj összege?

A megpályázható ösztöndíj támogatás összege 10.000 Ft/fő/ hónap vagy 33 EUR/fő/ hónap a 2018/19. tanévre (10 hónap).

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása banki átutalással történik vagy a helyi kapcsolattartón keresztül, hivatalos átadás-átvételi papír ellenében.

A program lefedettségét illetőleg Kárpát-medencében 50 főt támogatnak.

Mire lehet felhasználni a megnyert összeget?

A pályázat felhasználást illetőleg, a támogatást a pályázó:

- fejlesztésre;

- egyesületi tagdíjra,

- eszköz kölcsönzésre;

- eszköz vásárlásra;

- különórára;

- verseny, fellépés nevezési díjra;

- verseny, fellépés vagy különórai útiköltségére használhatja fel.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatot ezen az oldalon a Jelentkezés menüpont alatt lehet benyújtani.

Elöször regisztrálni kell az oldalra, csak érvényes regisztráció után lehet beadni a pályázatot.

Bejelentkezés után lehet kitölteni az űrlapot.

Az űrlap kitöltése után a beadás gombbal lehet beadni a pályázatot és az osztondij@jobbadni.hu  e-mail címre elküldeni a pályázathoz tartozó feltölteni kivánt anyagokat.

Milyen szükséges mellékleteket kell csatolni a pályázathoz, ha művészeti kategóriában pályázom?

Művészeti kategóriában kötelező benyújtani: Zene, képző, táncművészetre jelentkezett pályázónak vagy videót ( max: 5 perc terjedelemben, úgy hogy a pályázó a felvételen felismerhető legyen) vagy hangfelvételt (max: 5 perc terjedelem) vagy képet a művészeti alkotásról (180-300 MB méretig) kötelező csatolni a pályázathoz.

A csatolni kívánt mellékleteket az osztondij@jobbadni.hu  e-mail címre kell elküldeni. A tárgyban meg kell jelölni a pályázó nevét, a megpályázandó kategóriát és az országot.

Szülői nyilatkozat csatolása 18. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén minden esetben kötelező. A sablon a honlapról letölthető (http://legyenfolytatas.jobbadni.hu/letoltheto_anyagok).

A pályázatokhoz ajánlott mellékletként lehet csatolni oklevelet illetve ajánló levelet.

Milyen szükséges mellékleteket kell csatolni a pályázathoz, ha bölcsésztudomány kategóriában pályázom?

Magyar nyelv és irodalom területen jelentkezett pályázónak kötelező benyújtani fogalmazást, novellát, verset, oklevelet.

A csatolni kívánt mellékleteket az osztondij@jobbadni.hu  e-mail címre kell elküldeni. A tárgyban meg kell jelölni a pályázó nevét, a megpályázandó kategóriát és az országot.

Szülői nyilatkozat csatolása 18. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén minden esetben kötelező. A sablon a honlapról letölthető (http://legyenfolytatas.jobbadni.hu/letoltheto_anyagok).

Milyen szükséges mellékleteket kell csatolni a pályázathoz, ha sport vagy természettudomány kategóriában pályázom?

Sport, matematika, fizika, informatika pályázat esetén, a kötelező melléklet versenyt igazoló dokumentum, oklevél (max: 3 db, 2 évnél nem régebbi) és ajánlás attól a személytől, aki a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja (iskolai szaktanár, mentor).

A csatolni kívánt mellékleteket az osztondij@jobbadni.hu  e-mail címre kell elküldeni. A tárgyban meg kell jelölni a pályázó nevét, a megpályázandó kategóriát és az országot.

Szülői nyilatkozat csatolása 18. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén minden esetben kötelező. A sablon a honlapról letölthető (http://legyenfolytatas.jobbadni.hu/letoltheto_anyagok).

Kik és meddig bírálják el a pályázatot?

Elektronikus felületen beérkezett pályázatokat követően, a pályázat adatfeldolgozáson, formai ellenőrzésen megy keresztül, hiányos pályázat esetén egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, melynek beérkezése után, minősül a pályázat érvényesnek.

A hiánypótlásra felhívó e-mail üzenettől számítva 7 nap van arra, hogy az abban foglalt hiányosságot egy válasz e-mail üzenetben elküldjék az osztondij@jobbadni.hu email címre. Határidőn túl beérkezett pályázatot nem áll módunkban elfogadni.ű

Szakmai bíráló bizottság 2018.11.30 –ig bírálja el a beérkezett pályázatokat. A szakmai bizottság tagjait, a bíráló bizottság menüpont alatt találod.

 A döntésről minden nyertes pályázó e-mailen 15 napon belül értesítést kap.

Mikor és hogyan kapom meg az ösztöndíjat?

A döntés után a Szeretetszolgálat, támogatói szerződés küld postai úton minden nyertes pályázónak, melyet 30 napon belül aláírt formában a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány címére (1146 Budapest, Hungária krt. 200.) kell visszaküldeni.

A támogatás mértéke havi 10.000 Ft vagy 33 EUR 10 hónapra összesen 100.000 Ft vagy 330 EUR, melyet kétszeri utalással (2×5 havi összeg: 50.000 Ft/165 Eur) kerül folyósításra.

Az első folyósítás a döntésről számított 60 napon belül kerül átutalásra (2019.01.31-ig). A második folyósítás a 2018/2019 tavaszi tanévben 2019. június 31-ig.

Hogyan kell elszámolni az ösztöndíjjal?

A nyertes Ösztöndíjasnak félévente (a tanulmányi szemeszter lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül) köteles eljuttatni az Alapítvány részére egy, az Ösztöndíj felhasználásával összefüggő beszámolót az osztondij@jobbadni.hu e-mail címre.

A beszámolónak tartalmaznia kell:

-    tételes felsorolás mire költötte az ösztöndíjat

-    írásos, fényképes beszámolót küldeni 18. életévét be nem töltött kiskorú esetén a szülő aláírásval.

Amennyiben az ösztöndíjas a beszámolót határidőre nem készíti el, úgy a következő tanévben az ösztöndíjra nem nyújthatja be a pályázatát!

események továbbiak →