Pályázati felhívás

2018. október 09., kedd

A Vajáni Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6. § (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

A Vajáni Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6. § (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

A gyülekezet, - melynek a liturgiában használt nyelve a magyar – a lelkésznek biztosítja a teljes gyülekezeti fenntartású lakhatást, az egyéb juttatásokat pedig díjlevélben határozza meg. A gyülekezet elvárja a gyülekezeti lelkészi szolgálattal járó általános szolgálatok teljes körű és önálló ellátását. Az egyéb szolgálatokat pedig díjlevélben határozza meg.

Pályázhatnak mindazon lelkészek, akik teljesítik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház általános érvényű belső jogszabályai idevonatkozó rendelkezéseit. Benyújtandó dokumentum: részletes önéletrajz a lelkészi szolgálatban eltöltött évek feltüntetésével.

Pályázati határidő 2018. december 31.

A pályázatokat magyar nyelven az alábbi címre kell beküldeni: Ungi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala, Mokcsakerész, 079 01 vagy Református Lelkészi Hivatal – Vaján,  076 72 .

A pályázattal kapcsolatban bővebb információt a gyülekezet gondnokai nyújtanak, kiknek elérhetősége: Czinke István – tel.: 0907 937 755, valamint Ladányi Benjámin – tel.: 0908 382 178.

események továbbiak →