A Világosság református egyházi műsor 2018. november 4-ei ajánlata

2018. november 03., szombat

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Pál Efezusban tanít és csodát is tesz, 20 éves a dunaszerdahelyi református templom, mi várt a vésztörvényszék elé beidézett lelkipásztorokra?

Pál először a zsinagógában  igyekezett meggyőzni hallgatóit Isten országáról . Egyesek azonban gyalázkodtak és ellenálltak, ő azonban  nem hagyta magát, hanem keresett magának egy alkalmasabb helyet. Isten pedig nem mindennapi csodát is tett Pál keze által. A témáról bővebben Süll Tamás marcelházi beosztott lelkipásztor mondja el gondolatait.

20 évvel ezelőtt épült fel a dunaszerdahelyi reformátusok temploma. Erről emlékeztek meg ünnepi istentisztelet keretében október 21-én, s adtak hálát Istennek a holland huizeni  testvérgyülekezettel és a meghívott vendégekkel együtt. Összeállításban számolunk be az eseményről.

Kolonich Lipót érsek Pozsonyba hívatta össze a vésztörvényszéket, amelyre beidézte a magyarországi protestáns prédikátorokat és tanítókat. Azok, akik eleget tettek a felhívásnak, s megjelentek a törvényszék előtt, hamarosan azzal kellett szembesülniük, hogy megpróbálják őket visszatéríteni a katolikus hitre. Az ellenállók három lehetőség közül választhattak. A vallásuk mellett kitartóakra azonban megpróbáltatás járt. A részletekről Buza Zsolt lelkipásztorral beszélgetünk.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

Ismétlésre másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

események továbbiak →