Seniorátny deň Ondavsko–hornádskeho seniorátu

2018. December 17., pondelok

„NEODBOČUJ ANI NAPRAVO, ANI NAĽAVO, ODVRACAJ NOHU OD ZLÉHO!“ Tieto slová /Pr.4.27/ boli sprievodom pre priebeh seniorátneho dňa konaného v sobotu 24. novembra 2018 v Sečovciach. Hlavnou témou dňa bolo Duchovný odkaz posledných 100 rokov.

Duchovný zboru Miroslav Kovaľ otvoril toto stretnutie privítaním prítomných a zároveň uviedol  Adrianu Hertnekiovú ako konferencierku, ktorá sprevádzala program. Po zaspievaní piesne č. 215, sestra Hertnekiová predniesla báseň od Milana Jurča „Boží stred“.

Na stretnutí boli prítomné aj spevokoly, keď ako prvý svojimi piesňami vystúpil tušický spevokol, ktorý diriguje M. Vaľovská. Duchovný Ján Semjan, zástupca biskupa, priblížil vo svojom príhovore roky 1989 až 2018 a priebeh diania a života v cirkvi v tomto období.

Medzi rečníkmi sa predstavil aj košický hudobný zbor, pod vedením brata Szakála. Neodbočuj naľavo - Senior Juraj Brecko mal zaujímavú prednášku o rokoch 1945 až 1989.

Doobedňajšie témy sa končili obedom, o ktorý sa postaral domáci zbor. Po ňom sa zhromaždenie presunulo na miestny židovský cintorín, kde duchovná Marianna Sláviková a Marek Marjov, pedagóg na gymnáziu v Sečovciach  opísali ťažkú dobu židovskej obce v Sečovciach. Ťažko bolo počúvať mená mladých ľudí, ktorí boli vyvlečení a späť sa nikdy nevrátili. 

Neodbočuj napravo- Po návrate do kultúrneho domu, Marek pokračoval v téme o rokoch 1938 až 945. Svoj spev ako tretí predstavil vajkovský zbor, vedený sen. kurátorom Jánom Janovčíkom.

Fungovanie cirkvi v Čechách a jej hodnoty v prvej Československej republike priblížil hosť podujatia, synodný senior Českobratrskej cirkvi z Prahy Daniel Ženatý.

Na záver podujatia brat senior sa poďakoval všetkým, ktorí mali účasť na príprave stretnutia, aj všetkým, ktorí sa zúčastnili ako poslucháči.

Text a foto: Tibor Bajusz