A barsi egyházmegye is csatlakozott a Zsinati Tanács nyilatkozatához

2019. április 08., hétfő

Mi, a Barsi Református Egyházmegye Közgyűlésének tagjai, az egyházmegye lelkipásztorai, valamint a gyülekezeteket képviselő gondnokok és peresbiterek csatlakozunk egyházunk Zsinati Tanácsának Nyilatkozatához.

Kérjük az egyházmegye gyülekezeteit, egyházi iskoláinkat, hogy az istentiszteleteken, megemlékezéseken, rendezvényeken, a tiltó törvény ellenére, 2019. május 15-e után is bátran énekeljék nemzeti imádságunkat, a Magyar Himnuszt,  amely nemzedékeken átívelő fohásza és imádsága népünknek, a nemzetünk Istenbe vetett hitének egyik legszebb pecsétje. Amíg Isten szolgálni enged bennünket, nincs az a hatalom és erő, ami a lelkünkben és szívünkben ezt a forrást megállítsa.

 

események továbbiak →