Szükség és lehetőség

2019. április 25., csütörtök

2019. február 14-én nyílt napot tartottak a komáromi Selye János Egyetemen (SJE). Elmentünk, hogy körülnézzünk, különösen a Református Teológiai Karra voltunk kíváncsiak. Hiszen az utóbbi időben egyre többet hallunk a lelkészhiányról. Aztán a lelkipásztori képzés mellett egy másik szakkal is megismerkedtünk.

Juhász György rektor úr megnyitója után az egyetemi konferenciaközpont emeleti folyosóját ellepték az érdeklődők. Amint a beszélgetések során a karok dékánjai elmondták, az eseményre már régóta készültek. Az egyetem munkatársai személyesen ellátogattak több kül-, és belföldi középiskolákba, de a média különféle csatornáin keresztül is megszólították a diákokat.

Az egyetemen három karon, nyolc tanulmányi szakon, száznyolc tanulmányi programban folyik oktatás. A nyílt napon mindhárom kar képviseltette magát, a tanulmányi szakok külön-külön standokon, látványos bemutatókkal várták a közönséget. Horváth Kinga a Tanárképző Kar dékánja elmondta, hogy diákjaik a saját gyártmányú módszertani segédeszközöket is kiállítottak. A Gazdaságtudományi Karról kiderült, hogy két magyarországi egyetemmel működik szorosan együtt.

A Református Teológiai Kar (RTK) bemutatkozó előadását Somogyi Alfréd dékánhelyettes, a Történeti tudományok tanszékének vezetője, a pozsonyi egyházmegye esperese, és Vadkerti Bálint teológus hallgató tartotta. A dékánhelyettes bemutatta a kar tanulmányi programjait, ismertette a tanulmányi lehetőségeket. Ezenkívül elmagyarázta, hogy az egyes tantárgyak miért fontosak a leendő lelkészek számára. Külföldi egyetemekkel is kiváló a kapcsolat, ebből adódóan lehetőség nyílik bekapcsolódni különböző ösztöndíjprogramjaiba is.

A teológiai tudományokon kívül a Református Teológia Kar alapképzést kínál missziológia, diakónia és szociális gondoskodás szakon is. A dékánhelyettes úr vázolta e szak fontosságát: a mai társadalomban egyre nagyobb szükség van a szakszerű segítségnyújtásra, az egyház és a társadalmi szférák együttműködésére.

Vadkerti Bálint, a kar Hallgatói Önkormányzatának (HÖK) elnöke beszámolt a karon folyó diákéletről, mely magas színvonalú és eseményben gazdag. Az RTK HÖK saját szervezésében valósul meg a hagyományos adventi est, amelyen minden évben megválasztásra kerül az Év tanára és az Év diákja. A meghitt adventi eseményt szeretetvendégség és estébe nyúló beszélgetések zárják. A hallgatók minden évben részt vesznek a Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozón, melyet 2020 tavaszán a komáromi teológia szervez. A kar hallgatói aktívan bekapcsolódnak az egyetem vezető szerveibe is, Vadkerti Bálint hangsúlyozta, hogy a diákoknak az egyetem életébe is van beleszólásuk. Kari és egyetemi szinten is jelen vannak a szenátusokban, különböző bizottságokban képviselik a hallgatók, a diáktársak érdekeit.

A teológus hallgatók tudományosság téren sem maradnak le a többi karon tanulóktól. Már hosszú évek óta aktív részvevői az évente megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferenciáknak. A SJE szellemi és anyagi támogatást is nyújt a tudományos kutatások beindításához, lebonyolításához. A teológia kar is kínál lehetőség többek közt Erasmus+ és Makovecz Hallgatói programokra. A kar hallgatói több külföldi egyetem mellett (Németország, Hollandia, Csehország) előszeretettel választják a Kárpát-medencei protestáns teológiák valamelyikét, mivel mind az öt teológiával (Pápai Református Teológiai Akadémia, Károli Református Egyetem Hittudományi Kar, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Debreceni Hittudományi Egyetem, Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár) kölcsönös megállapodásuk van.

A nagy forgatagban hosszabb, személyesebb beszélgetésre is alkalom kínálkozott. A kari bemutatkozó után Strédl Teréziát a Tanárképző Kar Neveléstudományi tanszékének oktatóját, a teológiai kar egyik tanárát kérdeztük:

Mi a véleménye az egyetemi nyílt nap elmúlt egy órájának eseményeiről?

Nagyon sok érdeklődő fiatal van itt, és ez örömmel tölti el az embert. Természetesen naivitás lenne azt gondolni, hogy mindenki nálunk fog kezdeni, de az már eleve örvendetes, hogy választási lehetőségként számolnak velünk, hogy a szakok megszólították a pályát kereső és tovább tanulni vágyó fiatalokat. Az érdeklődőket felkészülve vártuk a mai alkalomra, és reméljük, hogy az információk is táptalajra lelnek, és minél több diákot fogunk viszont látni.

A teológiai karon diakónia, missziológia és szociális gondoskodás képzés is működik. Ebbe a képzésbe Ön is bekapcsolódott oktatóként.

Igen. Ez egy nagyon jó szak, és igen jónak találom, hogy a teológia több lábon áll. Tehát lényegében nemcsak teológiai képzés van, amely a lelkészi szolgálatra készít fel, hanem olyan képzés is, amely a gyülekezeti életében, vagy a civil szférában felmerülő problémák megoldásában segíthet, munkalehetőséget is biztosítva. Látjuk, hogy milyen kihívást jelentenek az egészségükben akadályozottak, tudjuk, hogy szociális téren nagyon sok rászoruló ember van, aki professzionális gondoskodást igényel. Azt hiszem, hogy azok, akik jelentkeznek erre a szakra, nyitott képzést kapnak. Az ilyen tudású emberre valamikor azt mondták, hogy polihisztor, tehát mindenből kap egy kicsit. Ha csak a saját, oktatott tárgyaimat nézem, a társadalom-lélektantól és az általános lélektantól a deviancia, a pszicho-patológia, a rizikós csoportok, tehát a függőségek megismerésén keresztül eljutunk a terápiás képzésig, amelyre szüksége van az ezekkel a problémákkal küzdő mai embernek. Azt hiszem, mindenki látja, érzi, hogy hektikussá, bonyolulttá vált a mai világ, így bonyolultak a mai ember problémái is.

Ha valaki ezen a szakon elvégzi tanulmányait és munkába áll, az egészségügyi gondoskodáson kívül lelki tanácsot is tud adni?

Igen, de nem csak a lelki tanácsadást, hanem életvezetési útmutatást is, amire a mai embernek fokozottan szüksége van.

Ezek alapján elmondható, hogy jó pszichológus lesz, aki itt végzi tanulmányait?

Én mentálhigiénésnek nevezném. Ma életviteli stratégiára van szükség. Az embereknek életviteli problémákkal kell megküzdenie. És a diákok ehhez a feladathoz kapnak ízelítőt, mindenből egy kicsit. Vagy a kicsitől azért többet. Az első három év után a mesteri tagozaton már mód van a szakosodásra is. Nagyon sok helyen működik az országban tanácsadó, ami ingyenes, mivel az egészségügy része. A lelkészek is hasonló munkát végeznek, 24 órás szolgálatban. Azonban – vegyük például a diakónia területét – a lelkészi szolgálatot egy professzionális szakemberrel lehetne, kellene erősíteni. Aki a gyülekezet problémáival megfelelően tud foglalkozni. Az egyházon belül is olyan feladatok és ebből kifolyólag lehetőségek vannak, melyek igénylik a nem szükségszerűen lelkészi végzettségű szakembert.

A mai ember eléggé elszigetelten él. A technikai vívmányok miatt az emberi kapcsolatok sekélyessé válnak. Az emberek nem tudják kiadni magukból a felgyülemlett problémáikat, és szakemberre van szükségük.

Az a kultúránkhoz tartozik, hogy a jó és rossz dolgainkat megosszuk. Ha egy gyülekezethez tartozik valaki, akkor már nincs egyedül. A hitnek nagyon erős megtartó, gyógyító és közösségi ereje van.

A rendezvény végén, elköszönőben megkérdeztük a RTK vezetőségét, Lávai Attila dékánt és Somogyi Alfréd dékánhelyettest a nyílt nappal kapcsolatos tapasztalataikról. A dékánhelyettes szerint már eleve az jó jel, hogy egy gimnazista vagy felnőtt veszi a fáradtságot, és beül a RTK ismertető előadására, ez azt jelenti, hogy az érdeklődés az ő részéről már megvan. A karnak az a dolga, hogy az érdeklődést fenn tudja tartani, mert valóban jó lehetőségeket tudnak kínálni. A dékán úr még hozzáteszi: a jó Istent kérjük, hogy igyekezetünket kísérje áldás, és minél többen jelentkezzenek a hallgatók. 

Kálvinista Szemle, 2/2019 Fritz Beke Éva

események továbbiak →