Oznámenie o úmrtí

2019. júl 27., sobota

Ján Janovčík, reformovaný duchovný, bývalý zástupca biskupa našej cirkvi bol 26. júla 2019 Pánom života a smrti odvolaný z tejto časnosti. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 29. júla 2019 o 13.00 hodine v reformovanom kostole v Palíne.