Csak egy ponton múlott!

2019. november 22., péntek

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara első alkalommal adott otthont 2019. november 22-én a középiskolások bibliaismereti versenyének. A megmérettetésben négy egyházmegyéből, tizenhárom középiskolai csapat mérte össze tudását.

Borongós novemberi péntek reggelen a verseny hevétől fűtve egyre több középiskolás érkezett felkészítő tanáraikkal együtt a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karára (SJE, RTK), hogy összemérjék a tudásukat bibliaismeretből.

Ez volt az első alkalom, hogy a középiskolások bibliaismereti versenyét az egyetem berkein belül rendezték meg. Négy szlovákiai egyházmegyéből – pozsonyi, komáromi, barsi és abaúj-tornai - negyvennégy diák és tizenkét kísérője a Református Teológiai Kar nagytermében gyűlt össze.

A jelenlévők köszöntése után a nyitó áhítatot Görözdi Zsolt, a kar Alkalmazott Tudományok Tanszékének tanszékvezetője és oktatója, a Kari Szenátus elnöke és az Egyetemi Szenátus tagja, dunaszerdahelyi lelkipásztor tartotta. Micsoda az ember? Hangzott a kérdés... Az ember Isten teremténye, és nemcsak – víz és különféle ásványok halmazából álló – biológiai test, hanem sokkal több ennél. „Gondoljunk bele, ahogyan megszülettünk, ahogyan élünk, senki előttünk nem született, aki ugyanilyen, mint mi vagyunk és senki utánunk soha nem fog megszületni, aki ugyanolyan, mint mi vagyunk. Ez azt jelenti, hogy teljesen egyediek vagyunk” – hangsúlyozta a lelkipásztor.

Majd rámutatott, hogy egyediségünk miatt szüleink, barátaink számára, de főként Isten számára különlegesek, értékesek vagyunk, ezért Ő nagyon nagyra tart minket. Olyannyira, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust küldte a mi megmentésünkre. „Kicsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondolsz reá?”– olvassuk a Szentírásban. Óriási nagy érték, hogy mi teremtmények vagyunk, és van teremtőnk, akivel tudunk beszélgetni. Érték – „ezzel kapcsolatban hoztam ide ezt a képet, melyen van egy tojás, melyet valaki le akar festeni. Ám a vászonra már nem a tojást festi a festő, hanem azt, aki ebből a tojásból kikel, és aki szárnyalni fog.

A festő látja a tojásban az életet, látja a lehetőséget, látja a szárnyalást.”- mondta Görözdi Zsolt, majd rámutatott, hogy Isten is így van velünk. Még nem látszik mik vagyunk, mik leszünk, de Isten tudja mi rejlik bennünk, ismeri az értékeinket, mellyel megajándékozott minket, és tudja, hogy egyszer szárnyalni fogunk, mint a madár ezen a képen – gondolattal ért véget az áhítat.

Ezt követően Szénási Lilla, a Rendszeres és Gyakorlati Teológiai Tanszékének tanára, martosi lelkipásztor, a verseny ötletgazdája és szervezője ismertette a verseny menetét. A gyakorlati útmutatón elhangzott, hogy az egyes csoportok a szervezők által számukra kijelölt néven fognak versenyezni, hogy az értékelést ne befolyásolhassa semmi. Két tanteremben helyezkedtek el az egyes középiskolák két-, három vagy négyfős csapatai.

A feladatlapokat a Budapesti Református Pedagógiai Intézet katechetikai szakemberei készítették, melyek sokrétűek voltak. Szó szerinti idézeteken kívül gondolkodni is kellett a helyes megoldáson. Hét feladatlap megoldására laponként 10-10 percet kaptak a versenyzők, és munkájukat a felkészítő, illetve kísérő pedagógusokból kijelölt teremfelügyelők figyelték. Buzás Endre teológushallgató gyűjtötte össze és adta le javításra a kész feladatlapokat. A kitöltött feladatlapokat öten javították. Szénási Lilla tanárnő felügyelte az erre a feladatra kijelölt két – két teológus- és hitoktató hallgatót.

A versenyzők elvonulta után megtudtuk, hogy: A 12 éves Jézus a templomban (Lk 2,41-52); A jó és rossz fa termése (Lk 6,31.43-46); Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját  (Lk 7,1-10); Az igazi szőlőtő (Jn 15,1-14); Jézus tanítása a tisztaságról (Mk 7,1-23); témakörökből és hat aranymondás elsajátításával készültek a versenyre a diákok. A feladatlapokon pedig keresztrejtvény, titkosírás is színesítette a megválaszolandó kérdések sorát.

A versenyidő letelte után, az eredményre várakozás ideje alatt Görözdi Zsolt tanár úr a teológiai karon lévő tanulási lehetőségeket és az élénk diákéletet mutatta be a fiataloknak. A verseny eredményét Szénási Lilla tanárnő ismertette. A versenyzők mindegyike részesült oklevélben és egy-egy igés golyóstollat is kapott a nap emlékére, miáltal a szervezők értékelték felkészülésüket, szorgalmukat.

Az első három helyezést elérő csapat tagjai könyvjutalomban is részesültek. Első helyet a komáromi Selye János Gimnázium egyik csapata nyerte, 108,5 pontos eredménnyel.

A második helyezést az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium csapata 107,5 ponttal érte el.

A Marianum Egyházi Gimnázium csapata 99 ponttal a lett a verseny harmadik helyezettje. A verseny szervezői ajándékkönyvvel értékelték felkészítő tanárok munkáját.

Az eredményhirdetést követően ízletes ebéd elfogyasztása után kísérőikkel együtt útra keltek a versenyzők.

Kép és szöveg: Fritz Beke Éva

Népszámlálás 2021

események továbbiak →