A hívek lassan kezdenek visszatérni a templomokba

2020. május 21., csütörtök

A koronavírus-járvány miatt közel két hónapig voltak zárva a református templomok. Május 6-tól azonban bizonyos feltételek mellett már lehet tartani istentiszteleteket. Azóta két vasárnap telt el. Megkérdeztük a komáromi, negyedi, bátorkeszi, szepsi, kassai, királyhelmeci és a kisgéresi gyülekezet lelkipásztorát, mit tapasztaltak: a hívek visszatértek a templomba, vagy a többségük, főleg az idősebbek inkább otthon maradt?

Komárom

Istentisztelet a komáromi református templomban

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházpüspöke, aki egyúttal a komáromi gyülekezet lelkipásztora is, megkeresésünkre elmondta, hogy a két istentisztelet alkalmával még nem voltak annyian, mint korábban. „A 65 éves korosztály alattiak közül többen jöttek el a templomba. A legutóbbi vasárnap,május 17-én mintegy 130-an voltak, a 65 éven felüliek azonban csak 80-85-en. A hívek létszámából azonban érezhető, hogy már nagy volt a vágyakozás a közösségmegélésére. Más az, amikor együtt ülünk a templomban, énekelünk és imádkozunk. Az első alkalommal, május 10-én viszont a 65 éven fölüliek is meglepően szép számban voltak jelen a templomban, annak ellenére, hogy a számukra meghirdetett istentisztelet egy órával korábban kezdődött a megszokottnál“ – tájékoztatott Fazekas László püspök, hozzátéve, hogy a hívek nagyon fegyelmezettek voltak az előírások betartása terén. „Az ülőhelyeket sárga ragasztószalaggal jelöltük meg egymástól megfelelő távolságra. Mivel a komáromi templom a legnagyobbak közé tartozik, mintegy 2460 férőhellyel rendelkezik, ezért az ülőhelyekkel nem volt gond, akkor sem lett volna, ha többen jönnek el egy-egy alkalomra“ – mondta Fazekas László püspök,a gyülekezet lelkipásztora.

Istentisztelet a komáromi református templomban

Negyed

Negyeden a legutóbb megtartott istentiszteleteken inkább az idősebbek voltak többségben, mondja Csonthó Aranka lelkipásztor, aki örül annak, hogy a hívek eljöttek a templomba, sőt, még többen is a vártnál.Azt viszont nem tapasztalta, hogy csökkent volna a hívek a száma a koronavírus-járvány miatti óvatosságból. Úgy látja, hogy a mostani két alkalommal is legalább annyian voltak, mint korábban. „Volt elegendő hely mindenki számára az aránylag nagytemplomunkban, mert betartva az előírt távolságokat is több mint száz ülőhelyet tudtunk kialakítani az alsó részben, de ha nem lett volna elegendő, akkor még a karzatra is fel lehetett volna menni“ – közölte Csonthó Aranka lelkipásztor, aki örülne, ha a hívek minél többen jönnének el a vasárnapi alkalomra.

Istentisztelet a negyedi református templomban

Kassa

„A gyülekezet templomba járó tagjai még óvatosak, csak egy részük jött el az elmúlt két vasárnap, ami a járvány előtti időszakhoz viszonyítja csupán 40%-50%-os részvételt jelentett“ – tájékoztatott Orémus Zoltán esperes, a gyülekezet lelkipásztora hozzátéve, hogy délelőtt a 65 éven felüliek, délután a fiatalabb korosztály számára hirdették meg az istentiszteletet. /Mivel a templomot a szlovák gyülekezet is használja, így a másodikra már csak délután tudtak sort keríteni/. „Mindkét alkalommal a 65 éven felüliek többen voltak, mint a tőlük fiatalabbak, viszont a 80 év körüliek vagy még idősebbek egyelőre még otthon maradtak. A templomban kijelölt helyek egyelőre elégnek bizonyultak a hívek számára“ – közölte a lelkipásztor.

Szepsi

A szepsi református templomba is visszatértek a hívek, noha nem teljesen olyan arányban,mint korábban, ami érthető is – közölte Molnár Árpád lelkipásztor, hozzátéve,hogy mindkét korosztály számára külön istentiszteletet tartottak, s számbelileg a fiatalabbak többen voltak, mint az idősebbek. „Úgy vélem az idősebbek még tartanak a fertőzéstől, ezért is nem tudott mindenki jönni a rendszeres templomba járók közül, ennek ellenére szép számban voltak ők is, mintegy negyvenen. Mivel vasárnaponként korosztályonkénti két istentiszteletet tartottunk, ezért volt elegendő hely az alkalmakra érkező híveknek, még ha bizonyos távolságra is kellett ülniük egymástól” – mondta a lelkipásztor.

Bátorkeszi

Istentisztelet a bátorkeszi református templomban

Bátorkeszin is megnyitotta ajtaját a református templom május 10-én. Mindkét vasárnap két istentiszteletet tartottak, fél tízkor a 65 éven felülieknek, egy órával később, fél tizenegykor a 65 éven aluliaknak. Megkeresésünkre Czinke Zsolt lelkipásztor elmondta, hogy az emberek egymástól való két méteres távolságát betartva a templomukban (a két karzatot is beleértve) maximum 50 főt engedhettek be egyszerre, természetesen az előírások betartásával szájmaszkban, ezért döntöttek a két istentisztelet mellett. A bejáratnál a kézfertőtlenítőt, ill. a kesztyűket az egyházközség biztosította. A hívek az előre meghatározott helyekre ültek le, amelyeket nagyméretű templomi énekeskönyvek szétrakásával jeleztek. „Hála Istennek, ebből is volt éppen elegendő, mivel gyülekezetünk évekkel ezelőtt vásárolt ezekből, amit a hívek a nagy betűméret miatt előszeretettel használnak.

Istentisztelet a bátorkeszi református templomban

„Az első tapasztalatok pozitívak voltak. Annak ellenére,hogy több idős, rendszeres templomba járó testvér jelezte telefonon: egyelőre még nem jön azért, mert fél, vagy mert a gyerekei nem engedik, holott  ő már nagyon szeretne jönni. A két istentiszteleten közel 60 személy vett részt, ami a 330 választóhoz viszonyítva közel 20%-os részvételi arányt jelent. Gyakorlatilag minden korosztály képviselve volt az istentiszteleteken. A járvány előtti helyzethez hasonlóan nemcsak egyénileg, hanem családostól is jöttek a gyülekezet tagjai, természetesen ők férj-feleségként, vagy akár gyermekeikkel együtt a gyülekezet hagyományától eltérően egymás mellett, egy padban is ülhettek“ – közölte Czinke Zsolt. Az előző vasárnap még rögzítették az istentiszteleteket, melyet az egyházközség youtoube csatornáján és facebook oldalán is közzétettek. Gondolkodtak szabadtéri istentisztelet megtartásán is, mivel a templom, valamint a Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferencia-központ parkjában és udvarán - még a két méteres távolság betartásával is - akár 160-180 embert is le tudnának ültetni, de egyelőre maradtak a templomi istentiszteletek mellett.

„Már készülünk a pünkösdi úrvacsorai közösségre. Mivel rendhagyó módon külön kelyhekből kell megoldanunk az úrvacsoraosztást, már vettünk 100 kis "üvegkelyhet" - talpas üvegpoharat, mely az előző évek tapasztalatait figyelembe véve bizonyára elég lesz, és a rendhagyó körülményekre való tekintettel pedig méltó is“  - mondta a lelkipásztor.

Istentisztelet után Bátorkeszin

Királyhelmec

Királyhelmecen a korlátozások enyhítése után is két istentiszteletet tartanak igazodva az előírásokhoz. Az egyházközség vezetőségének ajánlása szerint a délelőtti istentiszteletet a fiatalabbaknak, a délutánit a 65 év feletti testvéreknek hirdették meg.„Általánosságban elmondható, hogy a hívek igazodnak ehhez és mindenki a kijelölt időben jött. Még akkor is igyekeznek „a rendet” betartani, ha így a család egyik tagjának a korábbi,az idősebb tagjának pedig a későbbi alkalomra kellett jönnie. Sajnáljuk az ilyen helyzeteket, annak viszont örülünk, hogy ilyen módon is odafigyelnek egymásra és a közösségre, valamint igazodtak az ajánlásokhoz“ – tájékoztatott Molnár István lelkipásztor, aki szerint az istentiszteletek látogatására nézve nem nagyon lehet két vasárnap után megállapítani, hogy többen, vagy kevesebben jöttek-e el a hívek. „Azt látjuk, hogy a járvány után megtartott istentiszteleteken voltak olyanok, akik egyébként nem járnak, de ennek az ellenkezője is igaz volt, vagyis nem jött olyan, aki egyébként korábban mindig jelen volt. A templomban 65 ülőhelyet tudtunk úgy kijelölni, hogy az előírt távolságot be tudjuk tartani. Egyelőre nem volt még gond azzal, hogy nem lett volna elegendő ülőhely, azonban ha csak egy istentiszteletet tartottunk volna, kevés lenne a kijelölt ülőhely“ – mondta Molnár István, hozzátéve, hogy eddig az idősebbek istentiszteletén voltak kevesebben, „azonban ha figyelembe vesszük, hogy a délelőtti istentiszteletre nagyobb létszámú csoportból érkezhetnek a hívek, akkor arányaiban az idősebbek talán még többen is jöttek“. Nincs tudomása arról, hogy egyesek a nagyobb tömegtől való félelme, vagy egyéb aggodalma miatt maradt volna távol az istentisztelettől, de persze ez is előfordulhat. A gyerekek, konfirmandusok kevesebben voltak a korlátozások enyhítése után megtartott istentiszteleteken.A vasárnapi iskola még nem működik és a kátéoktatást sem kezdtük még újra,amihez többen a templomlátogatást is kötik. Gyakorlatilag azok a gyerekek, fiatalok jöttek, ahol a szülőkkel együtt, közösen érkeztek az istentiszteletre.

Kisgéres

„Vasárnap délelőtt és délután is tartottunk istentiszteletet. A feltételeknekeleget tudtunk tenni, a fertőtlenítőszereket kihelyeztük a bejárathoz.Az elfoglalható helyeket egymástól két méterre jelöltük ki, de a családtagok egymás mellett ülhettek. A korfirmandusokat és a fiatalabbakat kértük, hogy ők a karzatban foglaljanak helyet, de ott is a megfelelő, kijelölt távolságban. Ami furcsa lehetett a templomban, hogy ha nem volt elég hely az asszonytestvéreknek, akkor átültek a férfiaknak fenntartott, üresen maradt helyekre“ – tájékoztat Blanár Erik lelkipásztor, aki egyik alkalommal sem tapasztalta meg, hogy kevesebben lettek volna a hívek az istentiszteleteken, mint korábban. Ennek tudható,hogy a kijelölt hatvan férőhely el lett foglalva, csak a karzaton maradt pár hely üresen. Mivel a családtagok egymás mellett ültek, így a délelőtti istentiszteleteken legalább százan is részt vettek. A délutánin, amin általában is kevesebben jönnek, mintegy harmincan voltak – mondja megelégedéssel a lelkipásztor hozzátéve, hogy a hívek már nagyon várták a templomi istentiszteletet. „Hallottuk, hogy örültek az on-line igehirdetésnek is, amit megnéztek a televízióban, de sokan mondták, azt mégsem lehet összehasonlítani a személyes részvéttel. Akiknek egyébként is fontos volt a közösség, az istentisztelet, azok el is jöttek a templomba“ – fogalmazott Blanár Erik lelkipásztor.

Istentisztelet a komáromi református templomban

Fazekas László püspök örül annak, hogy újra kinyithattak a templomok és istentiszteleti közösséget lehetett tartani. „Azt gondolom, aki szereti az Urat, nagyon nehezen tud meglenni igehallgatás és testvéri közösség nélkül. Igaz, erre a koronavírus-járvány miatt kiadott rendelkezések korlátozó hatálya alatt is volt lehetőség, hisz soha nem tapasztalt módon az internetet szinte elárasztotta a sok igehirdetés,áhítat, bibliamagyarázat...de azért éreztük, hogy valami hiányzik. Mint amikor a levesből hiányzik a só! Ehető, de nincs meg az az íze, amelyre vágyunk. Így van a lélek is, amikor érzi, hogy hiányzik az imádság helyének szentsége, hiányzik a másik testvér közelsége, a közösen mondott imádság és a hirdetett Ige életünket átmosó ereje. Nem véletlenül mondja Pál apostol az efézusiaknak: "Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok.” (Ef 5,16) Nagy áldás az, ha az életünk visszatérhet a megszokott kerékvágásba, de még nagyobb áldást nyerhetünk azzal, ha ez az egész járványhelyzet megérteti velünk többek között azt is, hogy milyen nagy ajándék Istentől a szabadság és a lehetőség a mi hitünk gyakorlására. Induljunk hát el mindannyian a csillagos tornyú templomaink felé, hogy újra örvendezőhittel és lélekkel fogadhassuk az Isten megújító és megszentelő, életre vezérlő Igéjét“.

Istentisztelet a komáromi református templomban

Iski Ibolya    

fotó: gyülekezeti archív, Turányi József

események továbbiak →