Boh nezabúda na svoje deti – výsledok jednej zbierky

2021. január 26., utorok

Behom troch mesiacov sa pozbieralo skoro 69 tisíc eur s cieľom podporiť vdovu a tri siroty  duchovného Árpáda Tótha, ktorý zosnul minulý rok. Zbierku vyhlásilo Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

Árpád Tóth, duchovný združeného cirkevného zboru vo Vozokanoch a Malých Ludinciach a budovateľ kostola v Pohonskom Ruskove, sa odobral do nebeského domova k svojmu Pánovi Stvoriteľovi 17. septembra 2020 za tragických okolností v autonehode. Na výpomoc v znášaní hmotných ťažkostí vdove Tímee a trom pozostalým deťom (9, 13 a 18 ročné) Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku vyhlásilo 20. septembra v cirkvi zbierku.

Podľa predbežných plánov na zbierku finančných darov vyhradili jeden mesiac, ktoré potom mohli cirkevné zbory a fyzické osoby previesť na účet určený cirkvou. Nakoľko však od októbra kvôli pandémii koronavírusu veriaci opätovne nemohli navštevovať boholsužby, čas zbierky sa predĺžil a oferované finančné dary sa prijímali až do konca decembra. Tak sa do 31.12.2020 z darov 170 osôb a skoro 200 cirkevných zborov a iných organizácií vyzbieralo 67 772 eur.

Časť finančnej zbierky bola poslaná vdove a deťom Árpáda Tótha  ešťe v decembri roku 2020, druhá časť dňa 18. 01.2021. Dokument o zbierke na konci uplynulého roku osobne odovzdal vdove Árpáda Tótha, Tímee ešte predošlý biskup László Fazekas a generálny kurátor Vince Fekete.

Vedenie cirkvi týmto ďakuje za dary cirkevných zborov, fyzických osôb a iných orhanizácií, ktorými síce nie je možné zmierniť bolesť zo straty otca a manžela, ale má nádej, že týmito darmy aspoň čiastočne prispejú ku krytiu výdavkov.

Ibolya Iski

Sčítanie obyvateľov 2021