Nyitott nap az egyetemen egy kicsit másképp

2021. február 10., szerda

A korábbi évekhez hasonlóan, – s így volt ez még az elmúlt év februárjában is – az idén is nyitott napot tart a komáromi Selye János Egyetem, amelynek keretében az érdeklődők megismerkedhetnek az egyes karok tanulmányi programjaival. A még mindig tartó koronavírus-járvány miatt azonban ezúttal másfajta formában valósul meg ez a rendezvény. Ennek menetéről kérdezzük a Református Teológiai Kar dékánhelyettesét, Somogyi Alfrédet.

– A nyitott nap már fogalom a Selye János Egyetem történetében és az idén sem marad el, tehát a megszervezését még a járvány sem tudja megakadályozni. Az eseményre február 16-án, kedden kerül sor, de nem jelenléti, személyes találkozási lehetőséggel, hanem online, virtuális formában. Ami azt jelenti, hogy a rektori köszöntő, a karok és azok tanulmányi programjainak bemutatásai is online felületen lesznek elérhetőek az érdeklődők számára.

– Mivel nem jelenléti formában valósul meg a nyitott nap, az online felületen megtartott ismertetőket az érdeklődők később is megnézhetik?

– Igen, ilyen lehetőség is lesz, hogy a nyitott napon elhangzott beszámolók, a tanulmányi programok ismertetői hozzáférhetőek legyenek lesznek az érdeklődők számára. De a nyitott napnak lesz egy élő része is, chatelési lehetőség, ami egyszeri és vissza nem térő alkalom. Például a felvételi eljárással kapcsolatos kérdéseket egész nap írott formában és szóban tehetik fel a továbbtanulás iránt érdeklődők a karok illetékeseinek, és ezekre akkor ott, helyben választ is adnak kapnak. Mi, a Református Teológia Kar nevében sokat is várunk ettől naptól, érdeklődéssel várjuk a potenciális hallgatók jelentkezését és érdeklődését a két tanulmányi programunkra: a református teológia és a diakónia-missziológia-szociális gondoskodás szakra.Somogyi Alfréd dékánhelyettes

– Más lesz ez a nyitott nap, mivel személyesen nem találkozhatnak az érdeklődőkkel, de vannak-e félelmeik a megvalósulásával kapcsolatban és lesznek-e érdeklődők, akik bekapcsolódnak?

– Nehéz erre egyértelmű választ adni. De egészen biztos vagyok abban, hogy lesznek érdeklődők, hiszen az általunk megszólítandó korosztály az életének egy jelentős részét már így is a virtuális világban tölti az okos telefonján keresztül, s ha ott ránk keres, akkor biztosan nagyon hasznos és jó információkat fog találni a Selye János Egyetemen való továbbtanulási lehetőségekről. A másik, - sajnos a világjárvány azt eredményezte -, hogy nagyon könnyen átköltöztünk a való, látható világból a virtuálisba. Az egyetemi oktatás már az elmúlt évben tavasztól, de a téli szemeszter második felétől, sőt még a jelen esetben is így zajlik. A vizsgáztatás is online módon történt.  A középiskolások pedig már októbertől online oktatásban részesülnek, ezért biztos vagyok abban, hogy ennek a korosztálynak, a végzős középiskolásoknak, nem jelent problémát az online formában megtartott nyitott nap. S úgy vélem, hogy nagy érdeklődésre tarthatunk számot. Kiindulva a fizikai jelenlétes tapasztalatokból, illetve a virtuális közösségek, együttlétek alakulásából, hogy azok milyen érdeklődésre tartanak számot, - persze, ezek a számok mindig csalókák -, szerintem jóval több ráklikkelés lesz a nyílt nap információt hordozó kisfilmekre, adatokra, felületekre, mintha jelenléti formában jönnének az érdeklődők. Persze, tudom, hogy aki ráklikkel még nem jelenti azt, hogy végig is nézi a tartalmakat, de akkor is – szerintem – a többszöröse lesz annak, mint amennyit jelenléti formában több száz, illetve legutóbb már több ezer érdeklődővel abszolvált az egyetem a nyílt napjai során.

– Elképzelhető, hogy a virtuális térben talán bátrabban mernek majd rákérdezni a részletekre is a jövendő hallgatók?

– Igen, ez is elképzelhető, bár a jelenléti bemutatkozáskor sem szoktunk megenni senkit egy-egy kérdés miatt. Sőt, örültünk a feltett kérdéseknek. Természetesen egy középiskolából érkező diák, vagy az őt kísérő szülő is az őket érdeklő kérdést fogja feltenni, amelyet másutt nem tehet fel. Nincs olyan kérdés, amit nem lehetne feltenni, akár élő, vagy online formában az egyetemi oktatással, a felvételivel vagy az egyes képzésekkel kapcsolatban. Minden kérdés elé szeretettel állunk és kíváncsian várjuk is.

– Milyen tapasztalataik vannak az online formában történő oktatással?

– A muszáj és a kényszer nagy úr. Csak saját tapasztalatomat tudom megosztani. A saját megtapasztalásom az, hogy működik. Előadást és vizsgáztatást lehet online formában tartani, de mindezek ellenére nekem ez mégsem tetszik, mert nem olyan, mint a jelenléti forma.  Van néhány olyan tantárgy, amelyikre alkalmas az online felületen való találkozás, de van néhány, amelyikre teljesen alkalmatlan. Nyelvet tanitani, hébert, görögöt, latint nagyon nehéz online módon. Ha a saját tantárgyaimra gondolok: egyházjogra és egyháztörténetre, ami egy tételes, lexikális, átadható tudás, erre alkalmas, de retorikát és stilisztikát már kicsit nehezebb, körülményesebb így tanítani, mert ott már olvasási és beszédgyakorlatok is vannak. El sem tudom képzelni, hogy mondjuk a tanárképző kar biológusai, vegyészei a laborgyakorlatok elmaradásait hogyan és milyen formában tudják majd bepótolni, mert ez online módon kivitelezhetetlen. Tehát az online forma nem váltja ki a klasszikus egyetemi oktatást és főiskolai képzést. Egyszerűen ez egy kényszerhelyzet, amihez igazodunk kell, és meg kell benne találnunk azt, ami a leginkább kihozható belőle.A tavalyi nyitott nap az egyetemen

– Az online vizsgáztatás alkalmával ki lehet-e valamilyen módon védeni, hogy a hallgató ne csaljon a vizsgáztatáskor?

– Nem hiszem, hogy csalnának a hallgatóink. Az ember becsülete és lelke, az Isten előtt a lelkiismerete tisztasága többet ér, mint egy csalással megszerzett vizsga. Ha ezt egy teológus és diakónus hallgató átérzi, akkor a helyén van. Vizsgázni sohasem csak az oktatói előtt vizsgáznak a hallgatók, hanem Isten színe előtt is. Mit várjunk el egy olyan teológus hallgatótól, aki mondjuk egy ószövetségi vizsgát, vagy bármelyik tantárgyból való vizsgáját csalással szeretné megszerezni? Micsoda dolog ez? A hallgatóinkat ismerve, én ezt kizártnak tartom. Az, hogy megfordul a fejében, hogy egy kis puskát oda lehetne tenni a számítógépe mellé, ezt nem vitatom. Én is voltam egyetemista, több helyen is, én is próbálkoztam. De, amikor arra került a sor, hogy használni lehetett volna a puskát, akkor nem nyúltam utána. Én úgy ismerem a hallgatókat, hogy akkor megszólal a lelkiismeretük: Isten színe előtt mégsem. Ott van ugyan az a papír, de nem fogom elővenni. Egyébként én nem vagyok „puskaellenes”, hiszen amíg elkészíti a diák a maga kis puskáját, addig is a tárggyal foglalkozik. Addig is tanul.

– A Református Teológiai Karon is elkezdődött a nyári szemeszter, egyelőre online formában. Várható-e változás ezen a téren?

– Bízom abban, hogy a február 15-én elkezdődő szemeszter második felére vagy a végére, a vizsgák, vagy a végzősök államvizsgáinak idejére már visszaáll a régi rend. De ha ez mégsem így lenne és továbbra is az online tér lesz az osztályrészünk, akkor erre is fel vagyunk készülve. Minden tanárunknak van egy külön online „szobája”. Ezek elérhetőségét tudják a hallgatóink. Tehát az online oktatás a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a tanárok otthon ott ülnek a gépük előtt a virtuális osztálytermükben, szobájukban és a hallgatóink, órarend szerint belépnek a megadott linkeken az adott tanár órájára. Tavaly már kipróbáltuk az online formában történő vizsgáztatást, sőt a most záródó téli szemeszter vizsgái is így zajlottak le. működött. Működik a rendszer. Tehát ha nem lesz valami nagyobb baj, vagy nagyobb változás, akkor sem a koronavírus, sem a Matovič-kormány nem tud minket meglepni. Nem szeretnék túlzásokba esni, de tényleg az van, hogy egy napon belül vissza tudunk állni a jelenléti formában történő oktatásra. Ugyanis minden fontos dolgunkat – órarendet, terembeosztásokat – a jelenléti oktatásra készítettünk el. Szerintem nem is a jelenléti oktatásra való felkészültség az igazi kérdés, hanem a világjárvány miatt a hallgatóink kollégiumi élete. A Selye János Egyetem nagy hangsúlyt fektet a hallgatóink biztonságos életkörülményeinek a megteremtésére és szavatolására is.Tavaly még jelenléti formában tartott előadást a Református Teológiai Karról Somogyi Alfréd dékánhelyettes

– Hol lehet majd kapcsolódni a nyitott napra, milyen online felületen, mettől meddig?

– Szeretettel ajánlom minden érdeklődő figyelmébe egyetemünk honlapját, ami az ujs.sk címen érhető el. Már a főoldalon is vannak fontos információk a nyílt nappal kapcsolatban és megújult a felvételizőket megszólító honlapunk is. Ezt a felveteli.ujs.sk címen lehet elérni. Itt minden információ megtalálható a február 16-i nyílt nappal kapcsolatban. Élőben online, a nyílt napon 9.00-tól 11.00-ig és délután 14.00-tól 16.00-ig leszünk elérhetőek. A Református Teológiai Kar iránt érdeklődők, ebben az időben itt tudnak majd elérni minket.

– A nyitott napon kívül még milyen formában tudják népszerűsíteni a teológiai kart?

– Elsősorban az egyetem és az egyházunk információs csatornáit kihasználva próbáljuk meg elérni a jövendő hallgatóinkat. A jelenlegi járványügyi helyzet mást nem is nagyon tesz lehetővé. Egyházunk honlapján és hivatalos lapjában is megtalálhatóak vagyunk. És ez a beszélgetés is azt a célt szolgálja, hogy aki érdeklődik a református teológia, vagy a diakónia, missziológia és szociális gondoskodás iránt, esetleg hittantanári pálya felé kacsingat, vagy rigorózus képzést (ThDr.) szeretne folytatni a teológiai karon, esetleg doktori iskolába (PhD.) jönne hozzánk, az megtalálja a legfontosabb információkat. Ezért itt is elmondom, hogy az elektronikus felvételi lapokat – amelyek megtalálhatóak az egyetem honlapján – március 31-ig kell kitölteni és elküldeni, a szóbeli felvételire pedig 2021. július 6-án, 9.00-tól kerül sor Komáromban, a Református Teológiai Kar épületében. Addigra, remélem, már személyesen találkozhatunk a jövendőbeli hallgatóinkkal. A rigorózus képzésre és a doktori iskolába jelentkezők számára az elektronikus jelentkezési lapok leadási határideje 2021. június 30-a és a szóbeli felvételi majd augusztus 21-én lesz.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

Népszámlálás 2021

események továbbiak →