Igemagyarázat – 1Kir 3,8–13

2021. március 04., csütörtök

„Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve jó és rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet? Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta néki Isten: Mivel ezt kérted és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet: olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséged adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok közt. Ha az én útamon jársz és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked.”

A böjt a lelki feltöltekezés, megújulás, az imádság időszaka. A mai textusunkban is egy új időszak kezdődik, Salamon trónra lép, s az új időszakot imádsággal kezdi. Imájában nem kér hosszú életet, azaz egészséget, nem kér gazdagságot, azaz aranyat, nem kéri ellenségei életét, azaz dicsőséget. (Az ókor királyai számára nagyon fontosak voltak a győzelmes hadjáratok, amelyek után diadalíveket, elismerést, triumfális bevonulásokat – dicsőséget kaptak.) Mindenki meglepetésére Salamon engedelmes szívet kér, olyan szívet és elmét kér, ami különbséget tud tenni a jó és rossz között.

Istennek tetszett ez az imádság, megkapta Salamon az engedelmes szívet, és ráadásként, mintegy bónuszként azt is, amit nem kért: egészséget, gazdagságot, dicsőséget. Mi is új időszakban, új helyzetben vagyunk, a böjti időszakban. A kinti világban úgynevezett szemafor besorolás irányítja mindennapi életünket, s ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni a színek, a megengedett és a tilos, a jó és rossz között. A mostani időszakban még a járvány az úr, nekünk pedig imádkoznunk kell, hogy elmúljék a rossz és beköszöntsön a jó.

A református tanítás szerint a böjti időszak egyik lényeges eleme az imádság, mert abban megtisztulunk és feltöltekezünk. Mi is imádságainkban kérjünk engedelmes, bölcs szívet, hogy tudjunk különbséget tenni jó és rossz között. Salamon imája annyira tetszett az Úrnak, hogy megkapta azt is, amit nem kért: egészséget, gazdagságot, dicsőséget. Bárcsak tetszenének a mi böjti imádságaink az Úrnak, s kapnánk meg ráadásnak az egészséget, a Lélek gazdagságát, és dicsőülne meg a mi Urunk Jézus Krisztus a mi imádságaink által is. Bárcsak ilyenek lennének a mi böjti imádságaink!

Lucskay András nagyszalánci lelkipásztor

Népszámlálás 2021

események továbbiak →