Mi is magyarul álmodunk – Kiskövesden is megújult az óvoda

2021. július 19., hétfő

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg és bővült ki a kiskövesdi egyházközség ingatlanja, amelyben tovább folytathatja működését a húsz férőhelyes önkormányzati fenntartású, de szellemiségében keresztyén értékeket képviselő óvoda, amelyhez hozzákapcsoltak az ifjúság nevelésére alkalmas helyiséget is. A magyar kormány támogatásával megvalósuló beruházás 224 ezer eurót tett ki.

Az  alig ötszáz lakosú, jelentősen református falu közepén, a családi házak között található az óvoda épülete, amelynek utca felőli része nem nagyon árulja el, hogy hónapokkal korábban alapos felújításon esett át. Az udvarra betérve és felfelé haladva azonban egyre jobban meglátszik az elmúlt hónapok munkájának az eredménye. Az épület megnagyobbodott, egy szeletet elfoglalva az udvari részből, amely még ezután is bőséges teret biztosít a gyermekek szabad játékának a szintén felújított játszótéren új játékelemekkel.Ha tovább haladunk, akkor az udvarról feljuthatunk egészen a Tarbucka dombon lévő református templomig, amely a helyiek elmondása szerint akkor épült, amikor a jelenlegi óvoda, mintegy 117 évvel ezelőtt. Igaz, korábban nem erre a célra szánták a jelenlegi óvoda épületét, hanem elemi iskolának, amelyet a hívek közös összefogással építettek fel egyházi oktatás céljából. A református iskola azonban, ahogyan másutt, itt is áldozatául esett az államosításnak. Az ötvenes évektől állami fenntartású alsó tagozatos alapiskola működött a falai között, egészen 1975-ig, a kisiskolák összevonásáig.  Az épületbe, amely továbbra is egyházközségi tulajdonban maradt, az óvodát költöztették. Negyvenhat esztendeje működik itt az egy csoportszobás, húsz férőhelyes óvoda, amelynek 18 éve az önkormányzat a fenntartója.„A Közegészségügyi Hivatal is többször jelezte, bezáratja az intézményt, ha nem lesz felújítva. Az óvoda épülete ugyanis már nem felelt meg az elvárásoknak, sok gond volt vele. Attól féltünk, hogy megtitiltják a működését, a gyerekeket pedig a szülők kénytelenek lesznek a környező óvodákba elvinni. Hiányzott a központi fűtés, a korszerű konyha, nem volt elkülönített  öltözőjük a gyerekeknek. Külön hálószoba sem volt, sem külön helyiség az alkalmazottaknak, a takarítónak, illetve a tisztítószereknek raktározásának sem, de megfelelő toalett sem és ami a legszormorúbb, hogy az épület falai vizesek és penészesek voltak. Igaz, 2016-ban az épület tulajdonosa, az egyházközség felújította a már nagyon leélt fürdőszobát, de később már ez sem volt elég, az intézményt állandó bezárás fenyegette“ - sorolja a korábbi problémákat Csatlós Zsuzsanna, aki közel harminc éve vezeti az óvodát.Az óvodaépület felújításának szükségességét elismerte annak tulajdonosa, a református egyházközség is, ezért is kapcsolódtak be a magyar kormány által meghirdetett Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba. „Gondolkodtunk az intézmény átvételén is. Az óvodában a református felekezetű óvónők keresztyén elvek alapján nevelnek, s így a kiskövesdi óvoda, ha intézményesen nem is, de gyakorlatilag keresztyén nevelési közösség. Ez pedig ritka nagy érték! A Közegészségügyi Hivatal állandó fenyegetése miatt már nem lehetett elodázni a javításokat. Amíg a polgármesternek lehetősége volt rá, addig sikeresen egyeztetett a hivatallal“ – idézi fel az előző időszakot Langschadl István a gyülekezet korábbi lelkipásztora, akinek az idejében indult el a beruházás az óvoda megmentése érdekében.Böszörményi Tamás, aki egy éve szolgálja be a lelkész nélkül maradt kiskövesdi gyülekezetet ismertette, hogy az ingatlan tulajdonképpen egy épületsor, amely a különböző funkcióval ellátott helyiségek egymáshoz csatlakozásával tevődik össze. Az első helyiség gyülekezeti teremként működik, ahol hétköznaponként bibliaórákat tartanak, vagy rossz idő esetén az istentiszteletet is, de vasárnaponként a gyerekekkel való foglalkozásnak a helyszíne. „A gyülekezet, illetve a presbitérium úgy vélte, jó lenne, ha egy projekt keretében minden megújulhatna. Ez az első helyiség, amely szolgálná az ifjúság fejlődését: a vasárnapi iskolás kortól egészen az fiatalok bibliaóráinak megtartásáig, a többi pedig az óvoda célját. Ezen elképzeléseknek a megkoronázása volt az, hogy végül támogatást nyert rá az egyházközség“ – meséli Böszörményi Tamás.Az épület megújítása és bővítése több részből állt. Először a gyülekezeti terem és a lelkészi hivatal irodáját kapcsolták össze falbontással, hogy az így létrejött hatalmas terem különféle programok megvalósítására is alkalmas legyen, pl. anyáknapi ünnepségre, maszkabálra, a gyermekek számára kisebb színházi előadások megtartására. Új festést és padlózatot kapott az óvoda konyhája, valamint megújult a berendezése is, a mögötte lévő kamrában az új kazánt helyezték l, /fűtési rendszert/ és a vizes bojlert. Egy lépcsővel feljebb jutunk el a gyermekek foglalkozására és étkezésére alkalmas nagy helyiséghez, amely, festésen és padlócserén kívül álmennyezetet is kapott, beleértve a világítást, új poszterrel – amely már ismerős a többi református óvodából – díszítették a falakat.A berendezést is teljesen lecserélték: új szekrények, székek szolgálják az ovisokat és egy nagy képernyőjű tévé is. A mögötte lévő vizes helyiség is megújulhatott, valamint az óvodai része egy tágas hálóhelyiséggel is kibővült, ahová a programnak köszönhetően egyforma paplan- és párna huzatok, valamint ágyneműk kerültek. Hasonlóan újult meg a mögötte lévő  irodahelyiség, valamint a mellette lévő mosdó is. Az épület legfelső részében pedig a Lelkészi Hivatal irodahelyisége található. Az épületet egy raktár zárja, ahol az óvodai játszótér játékait helyezik el, illetve a kerti szerszámokat. Új fal felhúzásával bővült ki az épület homlokzata, ahol már kényelmesen, korszerű körülmények között öltözhetnek át a kicsik. A helyiségek falairól eltávolították penészt, de megoldódott a vízelvezetés és a csatornázás is.A beruházás, amely 223 ezer euróba került, 2020 áprilisában  kezdődtek el és 2021 júniusában fejeződött be a játszótéri elemek elhelyezésével. A parkosítást is tervezik, az új tanév kezdéséig az is elkészül.

„Nagyon örülünk, hogy gyermekeink lehetőséget kaptak arra, hogy a mindennapjaikat ezentúl korszerű, esztétikus, tiszta, egészséges környezetben tölthessék el, ahol tovább ápolhatják anyanyelvünket“ – mondja örömmel az igazgatónő, aki nem titkolja azt sem, hogy a felújítás ideje alatt érezhető volt a szülők részéről némi türelmetlenség. Bár a gyerekek elhelyezése akkor is meg volt oldva, a megüresedett parókián, de amikor menet közben megnézhették, hogy milyen változások várhatóak, akkor már jobban örültek, sőt, azon a véleményen voltak, hogy el kellett végezni ezeket a munkálatokat. Ez a megújulás órási előrelépés egy falusi óvoda életében – teszi hozzá Csatlós Zsuzsanna.

A húsz gyermek nevelésére alkalmas, egycsoportszobás óvodát 19 gyermek látogatta az elmúlt iskolai évben. Hárman elballagtak, mert iskolások lesznek, helyükre ketten jelentkeztek, így még van egy hely, de az igazgatónő reméli, hogy szeptemberben teljes létszámmal kezdhetnek. A két óvónő szívét-lelkét kiteszi a gyermekekért, talán ezért is van, hogy a helyieken kivül a környező falvakból is ide hozzák a szülők a gyermekeiket. Vannak, akik a magyar identitás megerősítése miatt, mert azon a településen, ahol élnek csak szlovák nyelvű óvoda működik.Az igazgatónővel való beszélgetés alatt kiderül, annak ellenére, hogy az óvoda önkormányzati fenntartású, szellemiségében azonban nagyon hasonlít az egyházi intézményhez. „Huszonkilenc éve vezetem az óvodát, református magyar vagyok, igyekszem az oktatásba is becsempészni a vallásos nevelést, úgy mint az imádságot étkezés előtt és után, és lefekvéskor is. Lelkész egyelőre még nem jár be az óvodásokhoz foglalkozásokat tartani, de gondolkodunk ezen is. Az óvodának még nem adtunk nevet, ez is folyamatban van. Elképzelésem már van erre, de egyelőre maradjon titokban“ – közli Csatlós Zsuzsanna, aki végül köszönetét fejezte ki – Langschadl István és Böszörményi Tamás lelkipásztoroknak, Máté Ágnes  polgármesternek, a gyülekezetnek a szülőknek – mindenkinek, aki összefogott az épület megújulásáért, hogy a gyerekek szép környezetben nevelkedhessenek.

Egy kis falu önerőből ezt nem tudta volna megvalósítani, mi pedig hálásak vagyunk azért, hogy a gyerekek örömmel jönnek a gyönyörűen felújított óvodába. Mi is magyarul álmodunk és gondolkodunk, a falusi gyerekek is megérdemlik a szép környezetet, nemcsak a városiak“ – állítja meggyőződéssel az igazgatónő.Kép és szöveg: Iski Ibolya

Népszámlálás 2021

események továbbiak →