A Kálvinista Szemle szeptemberi számából

2023. szeptember 05., kedd

Szeptemberi számunk központi témája a háború, mely végigkíséri az emberiség történelmét. Hogyan állunk mi, keresztyének a háború tényéhez?

Keresztyén emberként benne élünk ebben a világban. Ha olvassuk a Bibliát, főleg annak ószövetségi részét, rengeteg háborúval, nézeteltéréssel, harccal találkozhatunk. Az egyház nem tiltotta a háborút, maga Luther is tényként kezeli a háborúskodás jelenlétét az emberek életében.

Kálvin is foglalkozik a háború kérdésével fő művében, az Institutióban, és a II. Helvét Hitvallás is értekezik róla. Református szemmel rovatunk szerzője a háborúról mint etikai kérdésről értekezik. Teológia rovatunk írója pedig az ószövetségi iratokat veszi górcső alá.

Ma a közvetlen szomszédunkban háború dúl, interjúnkban Demkó Attila biztoságpolitikai szakértőt kérdeztük meg az orosz-ukrán konfliktusról, annak elmúlt másfél évéről és a világpolitikára gyakorolt hatásáról. A mindennapokban mindannyiunkat érnek kihívások. A problémahelyzettel szembeni viselkedésünket a pszichológia megküzdésnek nevezi. Pszichológus szerzőnk különböző megküzdési stratégiákról ír részletesebben Lélekbúvár rovatunkban.

Kaleidoszkóp rovatunkban Nápolyba utazunk. Egy Laborc menti református gyülekezet, Abara közössége mutatkozik be a Templomaink, gyülekezeteink hasábjain. Kultúra rovatunkban A Máglyatűz című regényt mutatjuk be, mely Közép- és Kelet-Európa nemzetiségi és geopolitikai konfliktusait dolgozza fel egy fiktív történet keretében. Petőfi tollából egy gömöri utazás emlékét elevenítjük fel, mikor lánglelkű költőnk Tompa Mihály vendégszeretetét élvezhette.

Rövid, igei gondolatokat olvashatnak különböző rovatainkban, és foglalkozunk a Kárpát-medence magyar reformátusságának híreivel, ill. az egyházunkban történt eseményekkel is.

Jó időtöltést a Kálvinista Szemle hasábjain!

Édes Enikő

események továbbiak →