Dohoda o spolupráci

2014. November 12., streda

Zväz reformovaných presbyterov v Karpatskej kotline v Budapešti, dňa 7. novembra 2014 v Budapešti podpísali

dohodu o spolupráci. Cieľom dohody je, aby posilnila jednotnosť reformovaných, žijúcich v Karpatskej

kotline a vzťahy medzi cirkvami.

Sčítanie obyvateľov 2021