Nem tudunk az élő ige nélkül élni

Nem tudunk az élő ige nélkül élni

Anyaországi és felvidéki lelkésztalálkozó Budapesten

Egyházunk

A Generális Konvent pünkösdi körlevele

„Azok pedig elmentek, hirdették az Igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Mk 16,20)

Nyilatkozat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetősége és tagjai megdöbbenve fogadták a hírt, miszerint Robert Fico miniszterelnököt fegyveres támadás érte. Egyházunk elfogadhatatlannak tartja a történteket. Az erőszak minden formája ellen fellépünk, a békesség és a párbeszéd mellett vagyunk. Elítéljük ezt a támadást, mely az egész társadalmunk ellen történt. A miniszterelnök úr gyógyulásáért imádkozunk, és bízunk abban, hogy Isten meghallgatja imánkat. Rimaszombat, 2024. május 15. Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok

Pozitív eredmények, egyházfinanszírozási kérdések – Ülésezett a Zsinat

Kép: Pozitív eredmények, egyházfinanszírozási kérdések – Ülésezett a Zsinat

Egyházunk püspöke és főgondnoka, illetve egyes szolgálati területek vezetői számoltak be az elmúlt év munkájáról április 13-án Rimaszombatban, a Csillagházban ülésező Egyetemes Egyházunk Zsinata X. ülésszakának 7. ülésén. A zsinati képviselők jóváhagyták, hogy idén a Pálóczi Czinke István-díjat Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke kapja meg.

Mestereknek mestere Jézus: aki több, mint tanító

Kép: Mestereknek mestere  Jézus: aki több, mint tanító

Vannak híres és nagy tanítóink, akik a hit útján terelgettek, akik gondolataikkal beleíródtak véleményformálásunkba, akik részeseivé váltak hitmegélésünknek, pedig soha nem találkoztunk velük. Könyveken, hitvallásos iratokon keresztül szóltak és szólnak hozzánk. Vannak még nagy mestereink, akik a vasat vassal élő szóban formálják, és legjobb értelemben mindig visszakényszerítenek az iskolapadba.

Oktatás

A bolyongó ember rendkívüli életpályája

Kép: A bolyongó ember rendkívüli életpályája

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 2024. április 25-én emlékkonferenciát tartott Szenczi Molnár Albert születésének 450. és halálának 390. évfordulója alkalmából, megemlékezve a magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, műfordító, egyházi író rendkívüli életpályájáról.

„Bábel utáni önazonosságunk”

Kép: „Bábel utáni önazonosságunk”

A komáromi egyetemi napok megrendezése idén április 21-26 közötti napokra esett. A hét során számos programon, rendezvényen, különböző előadásokon vehetnek részt a hallgatók, amely által által csodás értékekkel, tudással, tapasztalattal lehetnek gazdagabbak.

Kapcsolataink

Ingyenes programokkal hívogat a XIX. Református Zenei Fesztivál

Kép: Ingyenes programokkal hívogat a XIX. Református Zenei Fesztivál

Három nap alatt hat helyszínen, negyven ingyenes programmal érkezik pünkösd hétvégéjén Budapest egyik legnagyobb zenei eseménye. Ezúttal is több ezer résztvevőre számítanak a szervezők, akik nemcsak szórakoztatni szeretnének, hanem azt is, hogy minél többen megismerjék a páratlanul gazdag református zenei hagyományokat.

Elhunyt Huszár Pál

Kép: Elhunyt Huszár Pál

Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület két cikluson át szolgáló főgondnoka és a Magyarországi Református Egyház ugyancsak két cikluson át szolgáló zsinati presbiteri elnöke, a Veszprémi Református Egyházmegye korábbi főgondnoka, a Várpalotai Református Egyházközség presbitere, gimnáziumi és egyetemi tanár 2024. április 28-án hazatért megváltó Urához.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Gyülekezeteink

Jónás próféta Gömörben

Kép: Jónás próféta Gömörben

E cím alapján azt is gondolhatná az olvasó, hogy maga Jónás próféta tett látogatást Gömörben. Igazából az idei Egyházmegyei Bibliaismereti Versenynek volt a témája Jónás próféta könyve, melyet 2024. május 25-én, szombaton 9,00 órai kezdettel tartottunk a rimaszombati Református Gimnázium épületében.

Szentháromság – egy örök igaz Isten

Kép: Szentháromság – egy örök igaz Isten

Talán az egyik legnehezebb dolog a Szentháromsággal kapcsolatosan, hogy bonyolult azt megérteni, s nem lehet pontosan elmagyarázni. Isten végtelen hatalmát nehéz emberi ésszel felfogni és magunkévá tenni annak valóságát, amit a Szentírás tanít velünk, hogy az Atya Isten, Jézus is Isten, és a Szentlélek is Isten, de ugyanakkor azt tanítja velünk, hogy csak egy Isten van.

Az önkéntesség közösségformáló eszköz

Kép: Az önkéntesség közösségformáló eszköz

A lelkész és politikus a közösségért végzett tevékenysége a munkájának a része, vagy az szorosan összefonódik az önkéntességgel is? – többek között ezekre a kérdésekre igyekeztek választ adni a felvidéki Szeretethíd megnyitóján május 24-én Pozbán a két fővédnök Csenger Tibor Nyitra megye alelnöke és Révész Tibor esperes, zselízi lelkipásztor.

Önkéntesség a közösségért - képekben

Kép: Önkéntesség a közösségért - képekben

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja és a Pozbai Református Egyházközség közös szervezésében valósult meg 2024. május 24-én a Szeretethíd felvidéki megnyitója, amelyen a fő hangsúly a közösségért vállalt önkéntességen és az áldozatvállaláson volt.

Az edzőért és a csapatkapitányért! – Ismét versenybe szállt a Mustármag bábcsoport

Kép: Az edzőért és a csapatkapitányért! – Ismét versenybe szállt a Mustármag bábcsoport

Gyémánt sávos minősítést kapott a Kisgéresi Alapiskola és a Kisgéresi Református Egyházközség Mustármag Bábcsoportja Dunaszerdahelyen, a május 21. és 24. között zajló bábcsoportok és gyermekszínjátszó együttesek országos seregszemléjén az Edzőért és a csapatkapitányért! című bábjátékukért.

Felvidéki megnyitó Pozbán

Kép: Felvidéki megnyitó Pozbán

„Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.” /1 Jn 3,18/ Ez a mottója az idei Kárpát-medencei Református Önkéntes Napoknak, a Szeretethídnak, amelyet 2024. május 24–25-én rendeznek meg. A felvidéki megnyitóra május 24-én, pénteken 14 órai kezdettel kerül sor a pozbai református templomban.

Sajtó

A Kálvinista Szemle májusi számából

Kép: A Kálvinista Szemle májusi számából

A béke óhaja napjainkban különösen fontos. Amíg békében élünk, természetesnek vesszük ezt az állapotot, pedig nem az. A körülöttünk dúló háborúk felerősítik az emberben a békevágyat. Mi is a béke, békesség? A társadalmi és belső lelki békesség? Aktuális számunkban ezt a témát vesszük górcső alá.

Pünkösdkor élő istentiszteletet közvetít a Pátria rádió

Kép: Pünkösdkor élő istentiszteletet közvetít a Pátria rádió

A Pátria rádió 2024. május 19-én, 11.00 órakor élő pünkösdi istentiszteletet közvetít a zselízi református templomból.

Bibliaolvasó kalauz

2024. május 27., hétfő

2Kir 4 és Jel 9,1–12(ÓSZ) „Férjem, a te szolgád meghalt; és te is tudod, hogy a te szolgád félte az URat" (1). A prófétatanítvány özvegye komoly bajban van. A megoldás érdekében elkeseredésében Elizeushoz fordul, hogy a segítségét kérje. A híres próféta előtt azonban nem tud másra hivatkozni, mint arra, hogy a férje félte az Urat. Az istenfélő családfőnek ez az egyetlen hagyatéka. Ebben a történetben úgy tűnik, ez is elég. Elizeus megkönyörül az asszonyon. Az édesapa hite által szabadságot, életet nyer az egész család. A történet kapcsán adja magát a kérdés: mi mit hagyunk hátra utódainknak, szeretteinknek? Tudjuk-e, hogy hitbeli példaadásunk életeket menthet? Mert életpéldánkkal, az Úrhoz való ragaszkodásunkkal szeretteinket is megismertethetjük azzal az evangéliummal, mely bűntől való szabadságot és örök életet kínál.Fohász: Istenem! Kérlek, add, hogy olyan örökséget hagyhassak szeretteimre, melyet sem a rozsda, sem a moly nem emészt meg, s amit soha, senki nem vehet el tőlük: a melletted megélt, hitvalló, boldog élet példáját, mely a Tőled kapott üdvösségre mutat. Ámen.

Legújabb képeink

Kép: 230617-3485.jpg

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja.