Egyházunk

Korlátozták az egyházi szertartásokon való részvételt is

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a koronavírus-járvány terjedésének meggátolása érdekében a 2021. január 1-jén kiadott rendeletében hat személyben határozta meg a temetéseken, a keresztelőkön és a házasságkötéseken való résztvevők számát.

Szeretnünk kell egyházunkat, hisz az Isten is szereti

Kép: Szeretnünk kell egyházunkat, hisz az Isten is szereti

Az anyaegyházközségek presbitériumai Géresi Róbert abaújszinai lelkipásztort választották meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének a 2021-es évtől induló új, hatéves választási ciklusra. Ennek apropóján beszélgettünk Egyházunk új vezetőjével a reformátusság szerepéről, a református egyház küldetéséről és az új választási periódus feladatairól.

Ismét tilos nyilvános istentiszteleteket tartani

A szlovák kormány a koronavírus-járvány terjedése miatt hozott, 2021. január 1-jén életbe lépett legújabb rendelkeze értelmében – mely szerint tilos nyilvános istentiszteleteket tartani – január 24-ig zárva maradnak a templomok.

Már a Lévai járásban sem lehet istentiszteleteket tartani

A Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal rendelete alapján 2020. december 30-tól tilos istentiszteleteket tartani a Lévai járás területén.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás eredményei

Kép: Az általános tisztújítás eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. december 9-én tartott ülésén összeszámolta az általános tisztújítás szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Helyzetjelentés az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújításról

Kép: Helyzetjelentés az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújításról

2020 novemberében vagyunk, s a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban úgymond célegyenesbe értek az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztújítási folyamatok.

Általános tisztújítás 2020 – Rákos Loránt a magyar lelkészi főjegyzőjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 – Rákos Loránt a magyar lelkészi főjegyzőjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar lelkészi főjegyzőjelöltjét, Rákos Lorántot, a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközség lelkipásztorát.

Általános tisztújítás 2020 – Kiss Pál a magyar világi főjegyzőjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 – Kiss Pál a magyar világi főjegyzőjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar világi főjegyzőjelöltjét, Kiss Pál mérnök-közgazdászt.

Általános tisztújítás 2020 – Géresi Róbert a püspökjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 –  Géresi Róbert a püspökjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökjelöltjét, Géresi Róbert abaújszinai református lelkipásztort, jelenlegi egyetemes egyházi lelkészi főjegyzőt.

Általános tisztújítás 2020 – Porubán Ferenc a főgondnokjelölt

Kép: Általános tisztújítás 2020 – Porubán Ferenc a főgondnokjelölt

Bemutatjuk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnokjelöltjét, Porubán Ferenc építészmérnököt.

Általános tisztújítás 2020 – Az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre választásra bocsátott jelöltek jegyzéke

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2020. november 5-én Rimaszombatban megvizsgálta az egyházmegyei és egyetemes egyházi tisztségekre jelölt személyek nyilatkozatait, és a választhatóság feltételeit teljesítő, valamint a jelölést elfogadó személyeket a szavazólapoknak a szavazó egyházközségeknek való megküldésével választásra bocsátotta.

Oktatás

Hagyományőrzés néptánccal

Kép: Hagyományőrzés néptánccal

A Vajáni Református Egyházi Alapiskola célkitűzései között mindig is kiemelkedő helyen szerepelt a hagyomány ápolása és továbbadása a gyermekeknek. Fontosnak tartják, hogy a tanulók már egészen fiatal korban elkezdjenek megismerkedni a magyar nemzet kulturális kincseivel. Ezzel a céllal indították el a 2018/2019-es tanévben a néptáncoktatást az iskolájukban,

Pályázat

A Somorjai Református Egyházközség pályázatot ír ki a Kiskakas Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Sajtó

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. január 17-én, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Vargha Balázs szádelői lelkipásztor.

A Világosság 2020. január 10-ei adása

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Sámuel próféta királlyá keni Sault, hamarosan elkészül Perbetén a Napraforgó Bölcsőde és Óvoda, Amint vagyok kezdetű dícséret története, járvány segített az asszír sereg legyőzésében. A műsor itt hallgatható meg. Műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya

Világosság református egyházi műsor 2021. január 10-ei ajánlata

Kép: Világosság református egyházi műsor 2021. január 10-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Sámuel próféta királlyá keni Sault, hamarosan elkészül Perbetén a Napraforgó Bölcsőde és Óvoda, Amint vagyok kezdetű dícséret története, járvány állította meg az asszír sereget.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. január 10-én, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Tatár István kisújfalui lelkipásztor.

Gyülekezeteink

„Én ide megérkeztem”

Kép: „Én ide megérkeztem”

„A kulcsodi gyülekezetnek is vannak sebei, ahogyan az új lelkipásztoruknak is. De ebből az áldozati szerepből ki kell zökkenni, mert ez így nem hoz gyógyulást” – mondta szószékfoglaló igehirdetésében Feszty Zsolt megválasztott lelkipásztor, akinek beiktatására 2020. december 13-án került sor a kulcsodi református templomban.

Akiknek ősei a Duna aranyát mosták

Kép: Akiknek ősei a Duna aranyát mosták

Aranyoson, e Komáromhoz közeli településen a helyiek egyik ősi mestersége volt az aranymosás. Az itt élők elég korán csatlakoztak a kálvini reformációhoz. A törvény által engedélyezett sövénytemplom helyett 1794-ben épült a kőtemplom. Tanító Péter lelkipásztor és Jakab László gondnok a templom és gyülekezet történetén kívül Isten iránti hálával mondott köszönetet a hívek számának növekedéséért.

Isten leleplezi emberi szándékainkat

Kép: Isten leleplezi emberi szándékainkat

December 6-án iktatták be a kistárkányi egyházközség lelkészi állásába Tarr Ferdinánd megválasztott lelkipásztort. A szintén lelkész feleségével, Tarrné Bial Ivettel tizenkét éve szolgálják be a kis- és nagytárkányi gyülekezetet, valamint a tiszacsernyői és az ágcsernyői leányegyházközségeket. Az anyaegyházközség presbitériumában már hét évvel ezelőtt megfogalmazódott a lelkészválasztás kérdése.

Online népzenés istentisztelet

A Somorjai Református Egyházközség és a Sacra-Folk Ökumenikus Népi Dicsőítő Zenekar szervezésében 2020. december 23-án, 18.00 órakor online zenés istentiszteletre kerül sor a somorjai református templomban. Igét hirdet György András lelkipásztor.

Újakra cserélték a százéves padokat

Kép: Újakra cserélték a százéves padokat

Öt hónap alatt újult meg a nagykeszi református templom belső tere. Lecserélték a százéves padokat és már biztonságosan lehet közlekedni a padokhoz vezető folyosókon. A beruházás a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően valósult meg, de a hívek és az önkormányzat is hozzájárult a kiadásokhoz.

Advent járvány idején

Kép: Advent járvány idején

Advent első vasárnapján a járványügyi szabályok betartásával közös adventi alkamat tartottak a Barsi Református Egyházmegye lelkipásztorai a garamsallói református templomban.

Kapcsolataink

A Magyar Református Egyház karácsonyi körlevele

„Az életveszélyes halálvölgyeken, ahol a magány, a sötétség, a tehetetlenség rémítő elemei között vergődünk, érdemes az első karácsony pásztorainak példáját követnünk – olvasható a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára megfogalmazott karácsonyi levelében.

Szolidarítást kérnek az egyházak képviselői

A szlovákiai egyházak képviselői együttérzésre, embertársaink iránti figyelmességre és együttérzésre szólítják fel a híveket a karácsonyi ünnepek és a járványügyi intézkedések szigorítása idején. Állásfoglalást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is aláírta.

Dr. Adorján Gusztáv Tamás búcsúztatása

DR. Adorján Gusztáv Tamás főigazgató, önkormányzati képviselő, egyházkerületi főgondnok, Nyíregyháza díszpolgára, 2020. október 21-én, életének 67. évében örök nyugalomra tért. Búcsúztatására a református egyház szertartása szerint 2020. november 11-én, szerdán 12 órakor kerül sor a nyíregyházi Északi temető főravatalozójában (Nyíregyháza, Pazonyi út 5.).

Generális Konvent Elnökségének körlevele

A világméretű koronavírus-járvány idején rendhagyó, digitális ülést tartott a Generális Konvent elnöksége. A tanácskozáson áttekintettük a Magyar Református Egyház helyzetét, valamint kifejeztük testvéri közösségünket is egymással, melyet az ideiglenes elszigeteltségünk sem rendíthet meg. Szomorú szívvel hoztuk meg a döntést, hogy a májusra tervezett Egységnapunkat 2021-re halasztjuk.

A Generális Konvent húsvéti körlevele

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink! Az egyházi évben két nagyon fontos, kötött idejű felkészülési időszak van. Mindkettő negyven-negyven napig tart. Mindkét időszak középpontjában a húsvéti esemény, Jézus Krisztus feltámadása áll. Az első negyven nap a visszahúzódásnak, a befelé fordulásnak, a lemondásnak és az elcsendesedésnek az időszaka.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – 2Kor 12,9

„Elég neked az én kegyelmem.”

Igemagyarázat – Ézs 50,15

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem."

Igemagyarázat – Jn 5,2–9

„Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: Akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Jézus ezt mondta neki: Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj! És azonnal meggyógyult ez az ember".

Igemagyarázat – Ef 4,26–27

„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek”: a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.”

Igemagyarázat – Mt 26,39b

„Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.”

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – 2Kor 12,9

„Elég neked az én kegyelmem.”

Diakóniai Központ

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

FELHÍVÁS gondozói/gondozási kérvények benyújtására

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja lehetőséget kínál a gyülekezeti tagoknak, hogy bekapcsolódjanak a házi gondozói szolgálat 2018 szeptemberétől induló országos keresletorientált programjába a ... ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg