Egyházunk

Körbeölel – új hanghordozót adott ki a Cantate Domino kórus

Kép: Körbeölel – új hanghordozót adott ki a Cantate Domino kórus

A reformáció 500. évében jelent meg az idén fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa harmadik, Körbeölel című hanghordozója.

Ex Libris Díj a Kálvinista Szemlének

Kép:  Ex Libris Díj a Kálvinista Szemlének

Ex Libris Díjjal minősítték az illetékes kuratórium döntése alapján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapját, a Kálvinista Szemlét és a Remény, szlovákiai magyar katolikus hetilapot. A díjat Brüsszelben, az Európai Parlament épületében Gubcsi Lajos adta át Fazekas László püspöknek és Szakál Lászlónak, a Reményt kiadó Glória Egyesület elnökének.

Közösségi feladatok, jövőkép és az anyagiak

Kép: Közösségi feladatok, jövőkép és az anyagiak

„Anyagi kérdések a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban” címmel került sor a hét magyar egyházmegye őszi lelkésztovábbképzőjére, melynek a társszervezésébe ezúttal a Kulturális és Közművelődési Központ is bekapcsolódott. A mályi és nagybörzsönyi helyszínnel, de azonos témakörben megtartott alkalmon a magyar egyházmegyék lelkipásztorai vettek részt.

Múlt, jelen, jövő hitvallói

Kép: Múlt, jelen, jövő hitvallói

A reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett emléknap az ünnepi istentisztelet után a hitvallók emlékművének a leleplezésével és a Csillagház átadásával folytatódott, valamint egyháztörténeti előadással.

Oktatás

Tompa, mint papköltő is fókuszba került a tanári emlékkonferencián

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége november 24-e és 26-a között szervezte meg Rimaszombatban a „Meggyúlt szövétnek” címmel országos tanári emlékkonferenciáját Tompa Mihály papköltő születésének 200. évfordulója alkalmából. A találkozónak a Gömöri Református Egyházmegye is a társszervezője volt

Reformációi emléknap a Református Teológiai Karon

A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ közös rendezésében 2017. november 8-án szervezte meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a Tudomány és Technika Hete keretében a reformációi emléknapot.

Sajtó

Világosság református egyházi műsor 2017. december 10-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz az adventről, a várakozás időszakáról, de arról is, hogy több évtizedes szolgálat után nyugalomba vonult lelkipásztoroknak is megköszönték munkájukat a reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett emléknapon Rimaszombatban, valamint bemutatjuk a rimaszombati egyházközség Csillagház konferencia-központját.

A Világosság református egyházi műsor 2017. november 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz István védőbeszédéről és megkövezéséről, de arról is, hogy lelkészeket szenteltek fel és felavatták a gályarab-hitvallók emlékművét Rimaszombatban.

A Világosság református egyházi műsor 2017. november 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz az elfogott és megvádolt István diakónusról, Pogányné Géczi Krisztina kamocsai lelkipásztor beiktatásáról és a kistárkányi gyülekezetről.

A Világosság református egyházi műsor 2017. október 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz a reformációról, a negyven éves diósförgepatonyi református templomról és tornyának a felújításáról, valamint a 450 éves II. Helvét Hitvallás időszerűségéről.

Gyülekezeteink

Fiatal tehetségek felkarolását szolgálta a jótékonysági koncert Somorján

Második alkalommal szervezte meg jótékonysági koncertjét a Pozsonyi Református Egyházmegye a kárpátaljai ifjú zenei tehetségek támogatására a Kárpátalja Nincs Egyedül program keretén belül. Az adományoknak köszönhetően az idén hatszáz euró gyűlt össze erre a célra.

Megújult a miglécnémeti református templom

A magyar kormány jelentős támogatásának köszönhetően újulhatott meg az idén 130 éves miglécnémeti református templom.

Helytörténeti kiállítással egybekötött egyházmegyei közgyűlés Gömörhorkán

Kép: Helytörténeti kiállítással egybekötött egyházmegyei közgyűlés Gömörhorkán

A Gömöri Református Egyházmegye 2017. december 2-án tartotta közgyűlését a Gömörhorkai Református Egyházközség templomában. Az őszi egyházmegyei közgyűlés istentisztelettel vette kezdetét, majd sor került a közalapi kérvények rangsorolásának elfogadására, kiállítás-megnyitóra és szeretetvendégségre a kultúrházban.

Emlékezés a kitelepítésre – Gondolatok a hetven évvel ezelőtti történésről

Ez az év a reformáció ötszázadik, és a kitelepítés hetvenedik éve. Az örömteli jubileumi ünnepségek árnyékába került a kitelepítés könnyeket fakasztó emléke. A fegyvernekiek november 12-én, a hontfüzesgyarmati, nemesoroszi és nagypeszeki gyülekezetek november 19-én emlékeztek a kitelepítettekre.

Egyházmegyei közgyűlés Nagyölveden

A Barsi Református Egyházmegye 2017. november 26-án, Nagyölveden tartotta meg őszi egyházmegyei közgyűlését. Döntöttek a közalapi támogatás besorolásáról, telekcseréket hagytak jóvá, valamint ismertetésre került a jövő évi egyházmegyei program.

Reformáció 500 – négy gyülekezetben

Szinte az egész 2017-es esztendő a reformáció 500. évfordulójának megünnepléséről szól. Hogyan ünnepeltek gyülekezeteink? Melyik hogyan! Van, ahol hálaadó istentisztelettel, emléktábla avatással, faültetéssel, templomtér elnevezéssel, de akár munkával is. Minden gyülekezet módja és lehetősége szerint ünnepelt. Mi is.

Kapcsolataink

Nemzetszolgálat és az ökuménia

Kép: Nemzetszolgálat és az ökuménia

Belkörű eszmecserére került sor az Európai Parlament székhelyén A kisebbségi nyelvek szerepe az egyházak pasztorációs tevékenységében címmel. A rendezvényen részt vett Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok.

Egyházak finanszírozásáról tanácskoztak

Pozsonyban, a Katolikus Püspöki Konferencia Generális Titkársága épületében tanácskoztak a Szlovákiai Keresztyén Egyházak legfelsőbb vezetői és a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke.

Reformációi emlékérem Miloš Klátik püspöknek

Kép: Reformációi emlékérem Miloš Klátik püspöknek

2017. november 27-én a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Generális Püspökségén adta át Fazekas László püspök Miloš Klátik püspöknek azt az emlékérmet, amelyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a Reformáció 500. évfordulójára a hitvalló gályarabokra emlékezve adott ki.

Nyilatkozat a civil társadalom támogatásáról

2017. november 27-én írta alá Pozsonyban öt keresztyén egyház legfelső vezetőjének és a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Szövetsége képviselője a civil társadalom támogatásáról szóló nyiltkozatát. A dokumentumot Fazekas László püspök is ellátta kézjegyével.

Együtt képviselni az igazságot

„Lehet a reformációt úgy ünnepelni, mint ami nem néhány felekezet, egy részközösség ügye, hanem részt vállalás a közös hivatásból, amely ránk bízatott" – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a reformációi emlékév központi rendezvényén, a protestáns egyházak ünnepi istentiszteletét követően. A megemlékezésen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház több gyülekezete is képviseltette magát.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Némán

Vannak érzések, gondolatok, amelyek valamiért nem válnak hallható szavakká, kimondatlanok maradnak. Ezek a szavak a szívünkre nyomtatódnak, s az arcunkon csorognak le könnyek alakjában.       Jel ... ...

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében

A Firesz szervezésében az Exodus csoport vezetője tartott Tanítványképző akadémiát Kassán   Jézus kijelentése szerint az egyház missziója a tanítványok személyes képzése, az evangélium továbbadása mindenkinek ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/11

Egy szép nyaralóban, Marcelházán tartottuk meg az idei 11. vezetőségi ülést 2017. augusztus 13-án. Erre a kiváló helyre Tünde és János hívott meg minket. Egy ... ...

ÜditŐ gyerektábor 2017, Pácin

Lelki ÜdítŐ a nyári forróságban         július 17-e és 21-e között újra a pácini Tóparti nyaralóban tartottuk a Firesz ÜdítŐ-nek nevezett gyerektáborát. A mindennapi tevékenységet szoros ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/9-10.

Az előző hónapokhoz hasonlóan a júniusi vezetőségi gyűlés is “két felvonásban” zajlott. Múlt héten két alkalommal is skype konferenciát tartottunk, hogy minél több pontot át ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-085568.jpg