Isten kapukat nyitott meg előttünk

Isten kapukat nyitott meg előttünk

Református óvodát adtak át a Csallóköz központjában

Egyházunk

Pályázat

Kép: Pályázat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tornaljai Egyházközsége pályázatot hirdet a fenntartásában lévő református óvoda igazgatói állásának betöltésére 2023. március 1-től.

Gyászjelentés

Kép: Gyászjelentés

Hosszantartó betegség után 2023. január 3-án, 90. életévében elhunyt ThDr. Liptay Lothar nyugalmazott lelkipásztor, vallástudományi szakíró.

Elhunyt Duray Miklós

Kép: Elhunyt Duray Miklós

„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa." Mély fájdalommal vettük a hírt, hogy Duray Miklós földi élete véget ért. Korunk legmeghatározóbb felvidéki magyar közéleti alakja távozott személyében.

Molnár János emlékkonferencia

Kép: Molnár János emlékkonferencia

2022. december 2-án, került sor Komáromban a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán arra az emlékkonferenciára, amelyen Molnár Jánosra, a kar néhai dékánjára emlékeztek barátai, kollégái, diákjai, köztük Géresi Róbert egyházunk püspöke is.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Oktatás

Református pedagógusok szakmai konferenciája

Kép: Református pedagógusok szakmai konferenciája

Református oktatási intézményeinek pedagógusai tizenkettedik alkalommal vettek részt az Országos Református Pedagógustalálkozón a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közoktatási Tanácsának szervezésében.

Kalandok és álmok

Kép: Kalandok és álmok

Október 7-én és 8-án Rimaszombatban zajlott a II. Országos Református Óvópedagógus-találkozó.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Gyülekezeteink

A Világosság református egyházi műsor 2023. január 29-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. január 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Absolon veresége és halála, bodrogszentesi gyülekezet és Árpádházi-temploma, a református egyház oktatási hálózata, Fireszke nyári tábori emlék.

Példaértékű összetartozás a lévai református és katolikus hívek között

Kép:  Példaértékű összetartozás a lévai református és katolikus hívek között

Az idei Krisztus-hívők egységéért megrendezett és a Minnesotai Egyházak Tanácsa által előkészített ökumenikus imahét alkalmából két szép eseményre került sor Léván.

Ibos Dezső (1934–2023)

Kép: Ibos Dezső (1934–2023)

2023. január 24-én 89. életévében szólitotta magához az Úr Ibos Dezső nyugalmazott lelkipásztort. Életpályáját Dr. Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja, apácaszakállasi lelkipásztor méltatja az alábbiakban.

Gyászjelentés

Szomorú szívvel, de Isten végzését elfogadva, tudatjuk, hogy Ibos Dezső nyugalmazott református lelkipásztor, földi életének 89. évében, hazaköltözött mennyei Urához.

Öt év felújítási munkájáért adtak hálát Kamocsán

Kép: Öt év felújítási munkájáért adtak hálát Kamocsán

2017-ben is folytatódtak a felújítási munkálatok a kamocsai református templomon. Bár a festéssel a falak száradása miatt még várniuk kell, öt év eltelte után azonban úgy gondolták, elérkezett az idő, hogy számot adjanak az eddig elvégzettekről. Január 15-én ünnepi istentisztelet keretében adtak hálá, hogy az anyagi támogatásoknak köszönhetően fokozatosan valósíthatták meg a feladatokat

Összefogás a Diakónia Központ támogatására

Kép: Összefogás a Diakónia Központ támogatására

A Zsinati Tanács közegyházi gyűjtést hirdet a Diakóniai Központ működésének támogatására. A szeretetszolgálat megerősítésére szánt adományokat az erre a célra elhelyezett külön perselyben lehet elhelyezni vagy a lelkészi hivatalokban befizetni.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2023. január 15-jei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. január 15-jei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Ahitofel és Húsaj tanácsa Absolonnak, őrhelyükre szeretne állni az örösi gyülekezet, a szeretet formái.

A Kálvinista Szemle januári számából

Kép: A Kálvinista Szemle januári számából

A keresztyén egyházzal és az általa hirdetett Krisztussal felvett kapcsolat első komoly kifejeződése a keresztség. Isten kegyelmét és szövetségét ajánlja a bűnös embernek. A keresztségben bűnbocsánatot kapunk, de nem oly módon, hogy az minden addig elkövetett bűnt eltöröl, hiszen azt Jézus Krisztus vére teszi.

Segítség háborúság idején

2022. november 26., szombat

Dán 3,26–33 és Lk 3,1–20(ÚSZ) „A fejsze pedig már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik" (9). Sokunk számára ítélet ez a mai ige. Vajon, ha Jézus ma meglátogatna minket, a test cselekedeteit vagy a lélek gyümölcseit találná meg életünkön (Gal 5,16–26)? És a hit gyümölcseiből bőségesen találna? Olyan gyümölcsök ezek, amelyeket Isten Lelke ültet el, és mélyen a szívünkben forgatunk, aztán elhatározások formájában bimbóznak, majd döntések által érlelnek gyümölcsöt és cselekedetek által lesznek ízletessé és finommá. Egyszerre kényelmes és rohanó világunkban nagy kísértés, hogy a jó cselekvésében megmaradjunk az elgondolásnál vagy a halogatásnál. Kérjünk az Úrtól jó gyümölcsöket, amelyek mindig azokat táplálják, akik nem tettek érte semmit. De akiknek nagyon nagy szükségük van rá.Fohász: Jóságos Uram, kérlek, bocsáss meg azért, mert terméketlen az életem. Kevés a Neked tetsző, másokat tápláló gyümölcsöm. Kérlek, Te adj nekem szeretetet, örömet, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, önmegtartóztatást. Mindegyikre szükségem volna, de mivel ezek a Te ajándékaid, bármelyiket elfogadom. Köszönöm. Ámen.

A Válságstáb hírlevele

Május 30-án ülésezett ismét a Válságstáb, amely áttekintette a menekülthelyzetet, az adományok koordinációját és a további teendők szükségességét.

Válságstáb hírlevele

Május 17-én a Válságstáb ismét áttekintette a menekültek helyzetének alakulását egyházunkban és azon kívül. Megállapította, hogy a céladományként a nevezett napig 95 050 euró folyt be.

Válságstáb hírlevele

2022. május 9-én ismét ülésezett a menekültek megsegítésére alakult Válságstáb, melynek tagjai hálás szívvel tekintették át az eddig érkezett adományokat és a segítségnyújtás különböző ágait. A jelzett napon a pénzadományok összege 80 850 euró volt.

Válságstáb hírlevele

A menekültek megsegítésére alakult Válságstáb a 2022. április 7-én tartott ülésén megállapította, hogy a jelzett napig 62 800 € felajánlás érkezett, amit ezúton is köszön minden adományozónak.

Kapcsolataink

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára

„Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.” (Lk 2,15)

Már lehet jelentkezni a Nyilas Misi Ösztöndíjprogramra

Kép: Már lehet jelentkezni a Nyilas Misi Ösztöndíjprogramra

„A tehetség kincs!” – ezzel a jelmondottal hirdeti meg minden évben a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíjprogramját, mellyel tehetséges, ám nehéz anyagi körülmények között élő diákokat támogat a szervezet. Az ösztöndíjprogram idén új elemmel bővül, és a pénzügyi támogatás mellett már szakmai mentorálás is segíti az ösztöndíj nyerteseit.

Bibliaolvasó kalauz

2023. április 10., hétfő

1Krón 9 és Kol 3,5–11(ÚSZ) „Levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt" (9-10). Miben különbözik a meg nem tért ember a megtérttől? Az első szeret a bűn mocskában – lelkiismeret-furdalás nélkül – hemperegni. Lásd az igerészben részletesen felsorolt bűnöket! A másik viszont a Szentlélek ereje által kerüli ezeket, s ha mégis bemocskolja magát, azonnal megy mosakodni az Ige fürdőjében (Ef 5,26) őszinte bűnvallással. Nem makulátlan a megtért sem, de „Teremtőjének képmására állandóan megújul", hogy mindjobban megismerje Urát, és ezáltal megtisztulva új emberré legyen. Végül fel kell tennem a kérdést: melyik vagy a kettő közül? Tégy, kérlek, önvizsgálatot az ige fényében!Fohász: Uram Jézus! Szégyellem régi emberem. Szeretném teljesen levetkőzni. Munkálkodj, kérlek, Igéddel és Szentlelkeddel, hogy Hozzád való hűségemben megújuljak. Ne engedd, hogy ellenálljak vagy feladjam, tisztíts méltóvá szeretetedre! Ámen.

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Koppanások

Kimentem sétálni. Jólesett, hogy szemergett az eső. Tapasztalt kísérő módjára nagyon tapintatosan, nagyon diszkréten tette ezt. Érezhető volt, nem akarja, hogy miatta […] ...

Hétköznap

Rámsötétedett. Újra. Már üresek a termek. Körülöttem papírlapokon betűk, számok, …életek. Esetté zsugorított hideg ismeret. Hirtelen én is fázni kezdek. Aztán, ahogy […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

Találkozásom Istennel Bevezetésként annyit szeretnék elmondani, hogy apukám katolikus, anyukám református. Mikor megszülettem, nem kereszteltek meg, mert nem tudták eldönteni, mire kereszteljenek. […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.” (2Tim 2,1) „Látom, a gitár felkeltette az érdeklődésedet” – mondta mosolyogva […] ...

A mennyei torta

Ki ne szeretné a tortákat? A szülinapok elengedhetetlen kellékei, de nem valószínű, hogy az év bármely más szakaszában is találkoznánk velük. Az […] ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 221022-4151.jpg