%2017.%06.%29.

Egyházunk

XI. Országos énekverseny 2017 - Felhívás

Az Egyházzenei Osztály idén is megrendezi az Országos énekversenyt valamennyi korosztály, szólisták és éneklőcsoportok számára. Nevezési határidő: 2017. november 5.

A 2016-os év az építkezések éve volt

Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református Gimnázium díszterme adott otthont 2017. június 10-én a Zsinat IX. ülésszaka 5. ülésének. A tárgysorozati pontok jelentős részét ezúttal is az előző évi jelentések tették ki, de a képviselők döntöttek a Pálóczi Czinke István-díjasokról is.

Pünkösdi körlevél - „…add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet.” (ApCsel 4,29)

A Generális Konvent elnökségének pünkösdi üzenete abból az imádságból fakad, amelyet az ősgyülekezet fogalmazott meg Péter és János börtönből való szabadulása után. A beteg meggyógyítása miatt üldözött apostolok Krisztus nevéért kerültek az ítélkező jeruzsálemi nagytanács elé, és Szentlélekkel megtelve szabadultak a halálos fenyegetéstől.

Pályázat

A Rozsnyói Református Egyházközség, mint a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája alapító-fenntartója pályázatot ír ki az iskola igazgatói állásának 2017. augusztus 1-jétől történő betöltésére.

Oktatás

"Őrizd meg őket a gonosztól" - Tanévzáró istentisztelet a Református Teológiai Karon

A 2016/2017-es tanévben tizenegyen fejezték be tanulmányaikat a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karon. Kilencen missziológia, diakónia és szociális gondoskodás, hárman a református teológia szakon fejezték be tanulmányaikat. Az idén második alkalommal adták át a 2016-ban alapított Jakab István-díjat.

Egyházzenei játék - 5. forduló megfejtése és a nyertesei

Az egyházzenei játék 5. fordulójában a sorsolást az Artisjus díjas, Ferencvárosi József Attila-díjas és Magyar örökség-díjas Böszörményi Gergely végezte 2017. június 21-én.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2017. június 25-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az imádság meghallgatása. De szó lesz az idén fennállásának 25 évfordulóját ünneplő Alistáli Református Egyházi Alapiskoláról is.

A Világosság református egyházi műsor 2017. június 11-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az igazságra vezető Szentlélek. Beszámolunk a megújult Timóteus-ház átadási ünnepségéről és szó lesz a bősi reformátusok templomépítéséről is.

A Világosság református egyházi műsor 2017. május 28-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus főpapi imája. Szó lesz a Füleki István gályarab prédikátorról elnevezett emléknapról, valamint a Pozsonyi Egyházmegye Egyházmegye reformációs emlékjeléről.

A Világosság református egyházi műsor 2017. május 14-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az igazi szőlőtő. Szó lesz arról is, hogy címert és zászlót avattak Bátorkeszin, de beszámolunk az érsekújvári templomban megtartott lelkészbeiktatásról is.

Gyülekezeteink

Felnőttképző estek a reformáció jegyében Hanván

A Gömöri Református Egyházmegyében idén is megszervezik a felnőttképző esteket. A reformáció 500. évfordulója alkalmából az előreformátorokról, a reformáció kezdetéről és a magyarországi terjedéséről szóltak az első félév előadásai.

IX. Barsi Egyházmegyei Kórustalálkozó - Kórusok és énekkarok szolgálata

2017. június 18-án, vasárnap hét kórus, ill. énekkar dicsőíthette Istent a hontfüzesgyarmtai református templomban, ami hófehérbe öltözve fogadta az egybegyűlteket.

Hálaadás a nagyölvedi templom megújításáért

2017. június 11-én a nagyölvedi gyülekezet ünnepelt és megköszönte Isten gondoskodó szeretetének jelét, hogy a 2007-től tervezett és elindított templomjavítási munkálatok eredményeképpen megújulhatott, s vele együtt a gyülekezet is lelkületében.

Felvidéki Református Gyerektalálkozó - Alistálon várták a gyerekeket

Egyházunk a reformáció jubileumi évében több nagyszabású találkozót is betervezett, hogy ki-ki korának és érdeklődésének megfelelően tudjon protestáns létének örülni. Ilyen alkalom volt 2017. június 24-én Alistálon, ahol a reformátusnak megkeresztelt gyerekek közössége találkozhatott Isten szabad ege alatt.

Felújítási munkálatok a vajáni templomon

Megújult a vajáni református templom bádoghéjazata köszönhetően az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 9 335 eurós támogatásnak. A munkálatok összköltsége 13 200 eurót tett ki.

Pünkösdölés a Rozsnyói Református Egyházközségben és Alapiskolájában

Kép: Pünkösdölés a Rozsnyói Református Egyházközségben és Alapiskolájában

A Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának növendékei és tanárai számára értékes délelőtt szerveződött a templomkertben 2017. június 5-én, pünkösdhétfőn. A presbitériuma úgy határozott, hogy a Reformáció 500. évfordulója és templomépítő lelkipásztor Réz László születésének 150. évfordulója alkalmából templomi foglalkoztatót készít minden egyes tanulónak.

Kapcsolataink

Elfogadták a Második Helvét Hitvallás új fordítását a magyar reformátusok

Kép: Elfogadták a Második Helvét Hitvallás új fordítását a magyar reformátusok

Hitvalló közössége megalakulásának és a Második Helvét Hitvallás elfogadásának 450. évfordulóján ünnepi zsinatot tartott a Magyar Református Egyház 2017. június 24-én Debrecenben. Az alkalmon elfogadták a hitvallás új magyar fordítását, valamint a kanadai és a luxemburgi református diaszpóra is csatlakozott a határokon átívelő zsinati közösséghez.

Összeül a Magyar Református Egyház zsinata

Közös zsinati üléssel és szabadtéri istentisztelettel emlékezik meg a Kárpát-medencei reformátusság hitvalló közösségének 450 évvel ezelőtti megalakulásáról 2017. június 24-én, Debrecenben.

Re:formálj! – a reformáció jegyében zajlik az idei Csillagpont

„Kapcsolatainkban, munkahelyünkön és környezetünkben ma is szükségünk van megújulásra” – hangsúlyozta Mező Misi a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó sajtótájékoztatóján. Július 25. és 29. között Debrecenben rendezik meg a Csillagpontot, mely a reformáció emlékévének legnagyobb református ifjúsági rendezvénye.

Re:formálj! - Elindult a regisztráció a Csillagpontra

Több ezer fiatal, 800 gyülekezet, 600 önkéntes, 180 program: a legnagyobb református ifjúsági rendezvényt idén július 25. és 29. között Debrecenben rendezik meg.

„Őrizd a várat!”

Ez volt az igei mottója a Magyar Református Egyház ez évi egységünnepének, amelyet május 20-án rendeztek meg Nagyváradon, a nemrégiben felújított erődben. A Kárpát-medence egészéből összegyűlt több ezer fő részvételével zajló esemény igehirdetője és szónokai rámutattak: a magyar reformátusság megmaradásának záloga, ha megőrzi a rá bízott várat, Isten Igéjét, Krisztus igazságát.

események továbbiak →

Figyelmébe ajánljuk

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vezetőségi gyűlés 2017/9-10.

Az előző hónapokhoz hasonlóan a júniusi vezetőségi gyűlés is “két felvonásban” zajlott. Múlt héten két alkalommal is skype konferenciát tartottunk, hogy minél több pontot át ... ...

Ifjúsági találkozó – Ipolyság

  A Firesz szervezésében Süll Tamás párkapcsolati tanácsadó érkezett Ipolyságra 2017. május 13-án Ki lesz a nagy Ő? (Ismerkedés, szerelem, házasság a Biblia tükrében) című előadással ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/7-8.

Helyszín: Alistál, 2017. május 16. Jelenlévők : Kelemen Sanyi, Édes Zsófi, Gyurcsis Júlia, Chrén Veroni, Kis Lukács Skype-on : Édes János, Bugyi Ági   Eltelt egy újabb hónap ... ...

Meghúzódni a fjordok árnyékában…

…avagy az élet folyása Norvégiában   Az életemnek ezen áttörését 2016 júniusa hozta. Igaz, nem ott történt, ahol számítottam rá, de pár kilométerre északra, a Skagerrák ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/6.

2017. április 23. Jelenlevők: Bugyi Ági (skype), Édes János, Édes Zsófi, Chrén Veroni, Gyurcsis Júlia, Kelemen Sanyi Újfent összeült a vezetőség apraja-nagyja a komáromi irodában ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-095589.jpg