Egyházunk

Magyar sors Csehszlovákiában

Kép: Magyar sors Csehszlovákiában

Erdélyi Géza emeritus püspök magánkiadásában megjelent Magyar sors Csehszlovákiában (Momentumok mementója Felvidék örököseinek) című kiadványra egy kedves ismerősöm hívta fel a figyelmemet, mondván: „Okvetlen vedd meg, ez nagyon értékes mű, és különösen az unokáink számára tartalmaz fontos – a szülőföldhöz, a magyarságunkhoz és a reformátusságunkhoz fűződő – történelmi adatokat.”

Pályázat

A Vágfarkasdi Református Egyházközség pályázatot hirdet az Életke Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Egy fogaskerék vagyok az egész gépezetben

Kép: Egy fogaskerék vagyok az egész gépezetben

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a felvidéki református magyar óvoda- és bölcsőderendszer megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként Molnár Sándor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosa, a Rimaszombati Református Egyházközség lelkipásztora. Vele beszélgetünk.

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!

Kép: Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!

Egyházunkban a 2020-as év végén tartott általános tisztújítás során Porubán Ferenc építészmérnököt választották meg a főgondnoki tisztségbe. Sokak számára ismerős, ugyanis az utolsó két választási ciklus idején főgondnokhelyettesként szolgált. Jelen alkalommal azon kívül, hogy kicsit bemutatjuk őt, arról is beszélgettünk, hogy milyen tervekkel vág neki ennek a választási ciklusnak.

Népszámlálás 2021

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Oktatás

Jelentkezés kisdoktori képzésre

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére. Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

Jelentkezés doktorandusz-képzésre

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.) Jelentkezési határidő 2021. június 30.

Sajtó

Református istentisztelet a Pátria rádióban

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. április 11-én 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Szőkéné Orémus Zsuzsanna harmaci lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor 2021. április 4-ei adása

A feltámadás örömüzenetét Palcsó Attila hetényi lelkipásztor tolmácsolja. Fazekas László emeritus püspökkel beszélgetünk kitüntetése kapcsán. Lévai Attila csicsói lelkipásztor eredetileg nem is teológiára készült, Isten azonban mégis erre a pályára irányította, amely később meghatározta élete alakulását, arról ad bizonyságot a műsorban. A műsor Iski Ibolya szerkesztésében itt hallgatható meg.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Kitöltési útmutatók magyar reformátusoknak


Gyülekezeteink

Ingoványos területen szilárd hittel – A nemesócsai református gyülekezetről és templomáról

Kép: Ingoványos területen szilárd hittel – A nemesócsai református gyülekezetről és templomáról

Közigazgatásilag a Komáromi járáshoz tartozó Nemesócsai Református Egyházközség a pozsonyi egyházmegye egyik gyülekezete. Borovszky a Magyarország vármegyéit feldolgozó munkájában a község 1260–70 között Oucha néven volt ismert. Egy, a 15. század végén keletkezett iratban pedig Káptalanolcha, másutt pedig Capolnaolchya néven szerepel.

Hiányzik a találkozás öröme

Kép: Hiányzik a találkozás öröme

„Nagyon hiányzik a templomi istentisztelet. De bíztatom a híveket, hogy türelmesnek kell lennünk és eljön az idő, amikor már szabad lesz együtt lenni, csak nem tudjuk mikor. Az Úr azonban tudja, ezért kell rábízni magunkat” – mondja Csonthó Aranka negyedi lelkipásztor, aki az alábbiakban az elmúlt egy év tapasztalatait osztja meg.

Tempora mutantur…. Az idők változnak…

Kép: Tempora mutantur…. Az idők változnak…

Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Az idők változnak, és vele változunk mi is. Ez, a reformációhoz köthető, 16. századból származó mondás időszerű napjainkban is, bár Kelemen István főgondnok 1974. december 1-jén Bihary Mihály presbiter és Mácsik András atyafi által berendezett emlékszoba története kapcsán jegyezte le.

Alázatos önkorlátozás kellene

Kép: Alázatos önkorlátozás kellene

„Egy éve küzdünk a betegséggel, a bezártsággal, a félelemmel, a járvány következményeivel, s még most sem mondható el, hogy a böjti időszakunk legfontosabb eleme az alázatos önkorlátozás volna a rendelkezések megtartását illetően, amelyet nemcsak saját magunk miatt kellene gyakorolni, hanem mások érdekében is.” Fecsó Kassai Yvett péderi helyettes lelkész gondolatai.”

A találkozás öröme elmarad

Kép: A találkozás öröme elmarad

A hitélet online térbe való szorítása nem kis kihívást jelent a lelkipásztorok számára. Mellesleg szembesülniük kell azzal is, hogy a járvány miatt egyre több gyülekezeti tagtól kell búcsút venni. Hogyan tudják a lelkipásztorok elviselni ezt az időszakot, hogyan látják ők? A témában ezúttal Révész Csilla a zselízi beosztott lelkipásztor osztja meg gondolatait.

Kísérni a gyógyulás felé vezető úton

Kép: Kísérni a gyógyulás felé vezető úton

Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor 2017-ben végezte el a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szakot, ezzel „mentálhigiénés segítő szakember” lett, majd a képzés elindítóinak felkérésére ugyanitt először ún. tanuló, majd két év elteltével külső óraadó tanár. Vele beszélgetünk.

Kapcsolataink

Fekete március

Kép: Fekete március

Lehetne amiatt is fekete, hogy még mindig hideg van, sok-sok borús óra egymásutánja. Lehetne amiatt is fekete, mert még mindig be vannak zárva templomaink. Lehetne amiatt is fekete, hogy már második éven vette el tőlünk a járvány és a vele kapcsolatos intézkedések Nemzeti Ünnepünk közösségben való megünneplésének lehetőségét. Nem ezektől fekete.

„… akarom Őt …”

Kép: „… akarom Őt …”

Énekli a világba Galda Levente. A Dal 2021-ben. És más szavakkal is mindenütt, ahol megjelenik, szóban, dalban, nyilatkozatban, írásban – mindenütt, mindenki előtt megvallva: hívő ember, s hálás Istennek, mindenért.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Igemagyarázat – Ézsaiás 6, 8

„Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!”

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Népszámlálás 2021

Fiatal Reformátusok Szövetsége

A feltámadás ereje

Mennyit nyom a latban egy feltámadás? Ma a keresztyénség legáltalánosabb problémája a kételkedés. Első olvasásra talán nem meglepetés, szerintem azonban nem így kéne lennie. Még ... ...

Vezetőségi hírek 2021/I.

2021 januárjában az évkezdő istentiszteleten fogadalmat tett a Firesz – Duna Mente új vezetősége, illetve színre lépett az új ellenőrző bizottság (EB) is. Hogy kik is ... ...

A Firesz Abaúj – Zemplén Területi Egység 2021. március 20-án

A járványhelyzet miatt az online térbe szorulva tartotta meg az év első közgyűlését.Az alkalom Nt. Hozák Viktor vezetőségi tagunk áhítatával kezdődött, aki János 16 ... ...

Ne hagyd veszni az adód 2%-át

Adód 2% százalékának felajánlása neked semmibe sem kerül, a mi szolgálatunkat viszont nagy mértékben segíti. Ne hagyd elveszni! Legfőbb célunk a Jézus Krisztusról szóló Evangélium ... ...

Isten ajándéka

(részlet) Rengeteg ember fél, szorong és aggódik. A bizonytalanság bekúszott volna mindannyiunk életébe? Elfeledkeztünk volna Isten ajándékairól? Isten  azt ígéri, hogy minden szükségünket betölti (nem ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 01-180904-0207.jpg