Biztos tudás és erős hit

Biztos tudás és erős hit

A Kárpát-medencei református iskolák közös ünnepélyes a tanévnyitója

Egyházunk

Requiescat in pace II. Erzsébet!

Egyházunk is az összemberiség szomorú pillanataként fogadta a hírt, miszerint 2022. szeptember 8-án visszaadta lelkét Teremtőjének a Brit Nemzetközösség uralkodója, a Church of England, azaz az angliai anglikán egyház feje, Őfelsége II. Erzsébet királynő.

Állásajánlat

A Hetényi Református Egyházközség a pedagógusokról és hivatásos alkalmazottakról SZK Tt.138/2019. sz. törvény, valamint a vonatkozó törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló előírások alapján óvodapedagógusi állást hirdet a 2022. szeptember 1-vel nyíló oktatási intézményébe, a Gólyavár Református Óvodába.

Hit és szenvedés

Kép: Hit és szenvedés

Győzedelmes hittel a szenvedéseken át címmel szervezte meg két év kihagyás után június 7. és 10. között országos lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Berekfürdőn. A Megbékélés Háza Református Konferenciaközpontban megtartott alkalmon közel 150 lelkész vett rész.

Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat – Szeretethíd 2022

Kép: Az igazi szabadság a szeretetben való szolgálat –  Szeretethíd 2022

Az idén Rimaszombat adott otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának, melynek keretében ünnepélyesen átadták a Petőfi-házban működő Cédrus szociális ruhaboltot és élelmiszerbankot. A május 27-én megtartott rendezvény védnökségét Nagy Ákos Róbert esperes és Szabó Krisztián építészmérnök, a pokorágyi gyülekezet gondnoka vállalta el.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Oktatás

Egyre nő az érdeklődés a református óvodák iránt

Kép: Egyre nő az érdeklődés a református óvodák iránt

A 2022/23-as tanévben Hetényen, Rozsnyón és Nagykaposon nyílik óvoda. Így a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén tizenhatra bővül a magyar nevelési nyelvű intézmények száma. Szeptembertől már több, mint ötszáz gyermek látogatja az egyházközségi alapítású és fenntartású óvodákat.

Vigyétek jó hírét a teológiánknak

Kép: Vigyétek jó hírét a teológiánknak

Diplomaosztó és tanévzáró ünnepi közgyűlést tartott június 19-én a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara. A komáromi református templomban tizenegy végzős hallgató vette át a tanulmányai befejezését igazoló diplomát. A református teológiai szakon hárman, a missziológia, diakónia szociális gondoskodás szak nappali és távutas képzésén nyolcan végeztek.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Gyülekezeteink

Írisz, ahol a ruha mellé bátorítás és üzenet is járul

Kép: Írisz, ahol a ruha mellé bátorítás és üzenet is járul

Az elmúlt év szeptemberében nyitotta meg kapuját Komáromban az Írisz Szociális Ruhabolt. A Diakóniai Központ által működtetett, mára már igazi közösségi térként is funkcionáló üzlet egy év elteltével a nagy érdeklődésre való tekintettel egy nagyobb helyiségbe költözött át. Az üzletbe most már közvetlenül a Jókai utcáról lehet betérni.

Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát

Kép: Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát

Molnár Elemér királyhelmeci lelkipásztor még 2020-ban vonult nyugalomba, teljesen átadva a szolgálatát utódainak, az egyházközség két megválasztott lelkipásztorának, István fiának és az ő, szintén lelkész feleségének, Évának. Negyvenöt éven át hűségesen szolgálta egyházát.

Pető-módszer a határon túli magyar területeken

Kép: Pető-módszer a határon túli magyar területeken

A Pető Intézet munkatársai Kassán, a Magyar Református Központban, Miklósbörtön utca 3 (Pri Miklusovej vaznici 3) 2022. október 10-én, hétfőn 9.00 órától ismét tanácsadást tartanak az új jelentkezőknek is, amelynek eredményeként három hetes intenzív konduktív pedagógiai fejlesztő, rehabilitációs programokat indítanának el.

Egymásnak egymásért lehettünk ma itt

Kép: Egymásnak egymásért lehettünk ma itt

Az ekeli gyülekezet adott otthont a Komáromi Református Egyházmegye – Komárom és Negyed után – harmadik egyházmegyei napjának. A helyi futballpályán zajló, istentisztelettel egybekötött alkalmon közel négyszázan vettek részt.

Hitben járunk, nem látásban - Hálaadó istentisztelet Zsarnón

Kép: Hitben járunk, nem látásban - Hálaadó istentisztelet Zsarnón

Hosszú évek munkálkodásai után készülhetett el Zsarnón az egyházközség tetőbeépítéses parókiája, illetve újulhatott meg az idén a templomhajó tetőzete. Szeptember 18-án, a hálaadó ünnepi alkalomra szinte teljesen megtelt a templom örvendező hívekkel.

Eszköze lenni Istennek

Kép: Eszköze lenni Istennek

A Pátria rádióban 2022. szeptember 15-én, 8.00 órai kezdéssel Eszköze lenni Istennek című műsorban beszélgetés hangzik el Képes Lóránttal.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2022. szeptember 25-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. szeptember 25-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Absolon visszatér számüzetéséből, KOEN tábor Marcelházán, csoportvezetési tippek.

Énekkel szolgálni negyed százada

Kép: Énekkel szolgálni negyed százada

Az idén 25 éves a Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa. Ebből az alkalomból készült beszélgetés a kórus vezetőjével,Süll Kingával, amely 2022. szeptember 19-én, hétfőn 10 órakor hallgatható meg a Pátria rádióban az eddig megjelent lemezeik zenei válogatásával.

Segítség háborúság idején

A Válságstáb hírlevele

Május 30-án ülésezett ismét a Válságstáb, amely áttekintette a menekülthelyzetet, az adományok koordinációját és a további teendők szükségességét.

Válságstáb hírlevele

Május 17-én a Válságstáb ismét áttekintette a menekültek helyzetének alakulását egyházunkban és azon kívül. Megállapította, hogy a céladományként a nevezett napig 95 050 euró folyt be.

Válságstáb hírlevele

2022. május 9-én ismét ülésezett a menekültek megsegítésére alakult Válságstáb, melynek tagjai hálás szívvel tekintették át az eddig érkezett adományokat és a segítségnyújtás különböző ágait. A jelzett napon a pénzadományok összege 80 850 euró volt.

Válságstáb hírlevele

A menekültek megsegítésére alakult Válságstáb a 2022. április 7-én tartott ülésén megállapította, hogy a jelzett napig 62 800 € felajánlás érkezett, amit ezúton is köszön minden adományozónak.

Amint lehet, hazamegyünk

Kép: Amint lehet, hazamegyünk

Palcsó Attila hetényi lelkipásztor, aki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nemzetközi kapcsolatokért felelős zsinati tanácsosa is, de tagja az egyházunk által létrehozott válságstábnak is, felvállalta, hogy ellátogat a felsőnémeti szlovák-ukrán határhoz. Személyesen is szeretett volna meggyőződni arról, miként zajlik a menekültek fogadása és ellátása. De nem ment üres kézzel.

Kapcsolataink

Pünkösdi körlevél

A Generális Konvent Elnökségének pünkösdi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

A református kultúra ünnepe Budapesten

Kép: A református kultúra ünnepe Budapesten

Fáklyásfelvonulás, térzene, matinékoncertek, áhítatok, kórustalálkozó és szakmai konferencia. A régizenétől a jazzig számos műfaj megtalálható a Református Zenei Fesztivál zenei palettáján. Megmutatjuk, mi vár arra, aki május utolsó hétvégéjén ellátogat a Budapest szívében szerveződő kétnapos eseményre. A késő esti zenés áhítaton a Kálvin téri református templomban Géresi Róbert püspök szolgál.

Bibliaolvasó kalauz

2022. szeptember 30., péntek

1Móz 45 és 2Kor 11,16–33(ÚSZ) „Gyakran voltam úton, veszedelemben..." (26). A veszedelem az, amiben elveszíthetjük valaminket, valakinket, vagy amiben akár mi magunk is elveszhetünk. Egyszóval, az egész emberi létünk folyamatos veszedelem. Talán nem olyan mértékben, mint az első tanúságtévőké volt, de veszteségei mindnyájunknak vannak. Ennek felismerése azonban Krisztusba vetett hit nélkül olyan, mint egy örvény, amely magával ránt a mélybe: az elkeseredésbe, a kiúttalanságba, a reménytelenségbe. De Krisztusba kapaszkodva, és felismerve, hogy tőle semmi, de semmi sem választhat el, végül még veszedelmeink is a bizonyos megtartatás példái és lenyomatai lesznek számunkra.Fohász: Uram, minden gondolatom Nálad köt ki. Bárhonnan indulnak is ki elmélkedéseim, mindig Nálad vetnek horgonyt. Te vagy életem egyetlen biztos pontja, és ezért őszintén hálát adok Neked. Ámen.

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

A mennyei torta

Ki ne szeretné a tortákat? A szülinapok elengedhetetlen kellékei, de nem valószínű, hogy az év bármely más szakaszában is találkoznánk velük. Az […] ...

„Mert jó az Úr...”

„Az elmúlt évem tele volt mélységekkel és magaslatokkal. Ezekben a helyzetekben nagyon sok erőt tudtam meríteni az éves igémből, ami Jób könyvében […] ...

Séta

Zöldeskék színű volt. Aztán világos, tiszta zöld és türkiz. Már akkor mosoly ült az arcomon, mikor a forgalmas útról befordultam a platánokkal […] ...

Süss fel nap!

„Még nem látják a napfényt, bár az ragyog a fellegek mögött, de szél támad, és kitisztul.” (Jób 37,21) Egy rosszul sikerült nap […] ...

Lelki nap a Tompa Mihály Református Gimnáziumban

Június 6-án, hétfőn, pünkösd alkalmából lelki nap volt a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban. Egy bő kétórás előadásra voltunk meghíva, hogy meséljünk […] ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 210710-1962.jpg