A Világosság református egyházi műsor 2022. november 20-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. november 20-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Absolon bevonul Jeruzsálembe, hazajött, hogy szülőfaluja lelkipásztora legyen, 50 évvel ezelőtt bocsátották ki szolgálatba az első női lelkészt.

„Földig érő égfoszlányok”

Kép: „Földig érő égfoszlányok”

2022 őszén jelent meg Rákos Loránt egyetemes lelkészi főjegyző füveskönyve, „Földig érő égfoszlányok” címmel.

Kálvinista Szemle novemberi számának tartalmából

Kép: Kálvinista Szemle novemberi számának tartalmából

A Biblia hitünk zsinórmértéke. A reformáció felismerésének köszönhetően Isten igéje került az előtérbe, olvasása fontos része keresztyén hitéletünknek. Hogyan olvassuk a Szentírást? Hogyan történt a szent iratok kanonizációja? Miért éppen ezek a könyvek kerültek bele a Bibliába? Miért éppen e könyveken keresztül érthetjük meg az életünkre vonatkozó isteni akaratot? Novemberi számunk kiemelt témája

A Világosság református egyházi műsor 2022. november 6-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. november 6-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: a menekülő Dávid intézkedései, harmincnyolc év után új lelkészt iktattak be Zsigárdon, a gyász feldolgozása.

Veszteségeink gyásza

Kudrna Mária nem egészen egy évvel ezelőtt szinte egymás után elveszítette el mindkét, harmincas éveikben járó öccseit, Tamást és Lászlót. Mindketten, bár különböző időpontban, de tragikus körülmények között távoztak az élők sorából. A Pátria rádióban 2022. november 1-jén 8.05 órakor A Veszteségeink gyásza című műsorban beszélgetünk vele, hogy miként tudta feldolgoznia az őt ért veszteségeket.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →