A Világosság református egyházi műsor 2023. március 26-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. március 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid népszámlálása és annak következménye, Walcker-orgonával gazdagodott a Református Teológiai Kar, szertornász szeretett volna lenni, de esztergályos lett, később mégis teológiára jelentkezett, hogy lelkipásztor lehessen – Szaszák József nyugalmazott lelkipásztor visszaemlékezése.

A múlt kincses adattára

Kép: A múlt kincses adattára

Az Ige erejével – Lelkészi életrajzok és adattár Gömörtől a keleti határig címmel jelent meg az elmúlt évben Tömösközi Ferencnek, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke kutatójának és oktatójának nevével jegyzett forráskiadvány, amellyel a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház történetének fehérfoltjai közül egy újabbat szeretne színessé tenni. A kötet célj

A Világosság református egyházi műsor 2023. március 12-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. március 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid megkegyelmez Simeinek és Mefibósetnek, látogatás a somorjai Kiskakas óvodában és bölcsődében, a példamutató lelkészi pálya másokat is szolgálatra hívhat el.

A Kálvinista Szemle márciusi számából

Kép: A Kálvinista Szemle márciusi számából

Márciusi hónapunkról sokunknak a magyar forradalom és szabadságharc jut az eszébe. A haza és szülőföld szeretete, a hősök, akik életüket adták a magyar hazáért. Friss számunkban mi is a szülőfölddel, a hozzá fűződő kapcsolatunkkal foglalkozunk.

A Világosság református egyházi műsor 2023. február 26-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. február  26-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: az igazi böjt, nyílt nap a Selye János Egyetemen, a Református Teológiai Kar várja a jelentkezőket, a megbocsátás, mint gyógyító erő.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →