A Világosság református egyházi műsor 2022. június 19-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. június 19-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid imádsága, konfirmáció Dunaszerdahelyen, a Szeretethíd megnyitója Rimaszombatban.

A Kálvinista Szemle júniusi számának tartalmából

Kép: A Kálvinista Szemle júniusi számának tartalmából

Az emberi egyenlőség, egyenlőtlenség kérdése mindig is foglalkoztatta társadalmunkat. Mi az egyenlőség? Elérhető-e a kívánt egyenlőség, és egyáltalán mit ölel fel ez a fogalom? Mit mond erről a Szentírás? Hogyan vélekedett erről Jézus?

Pünkösdi istentisztelet - ismétlés

Kép: Pünkösdi istentisztelet - ismétlés

A Pátria rádió június 6-án, hétfőn 16.00 órakor rövidített, szerkesztett formában megismétli a lévai református templomból közvetített pünkösdi istentiszteletet.

Pünkösdi istentisztelet Léváról

Kép: Pünkösdi istentisztelet Léváról

A Pátria rádió június 5-én, pünkösdvasárnap 10.00 órakor úrvacsorával egybekötött ünnepi istentiszteletet közvetít a lévai református templomból.

A Világosság református egyházi műsor 2022. május 22-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. május 22-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Az Úr ígérete Dávidnak és házának, huszonöt éves a Firesz Cantate Domino kórusa, egykori és jelenlegi kórustagok vallanak az éneklés és a közösség erejéről.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →