A Világosság református egyházi műsor 2024. február 25-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. február 25-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: mire való a böjt és mikor böjtöljünk, nyílt napot tartott a Selye János Egyetem, miért jó, ha valaki a Református Teológiai Karon szeretne tovább tanulni, milyen indíttatás kell ahhoz, hogy valaki teológiára jelentkezzen, a kar hallgatói pedig elmondják, hogy mit adtak számukra az egyetemi évek.

A Világosság református egyházi műsor 2024. február 11-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. február 11-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Isten és a mammon, lelkipásztori találkozó Budapesten, lelkipásztorok és közéleti személyiségek bizonyságtételei, házasság hete.

A Világosság református egyházi műsor 2024. január 28-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. január 28-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Isten gondviselése, gyülekezeti diakónia és szociális szolgáltatás az idősek és az értelmileg akadályozottak felé Tanyon, Komáromban beiktatták Lőrincz Gábor megválasztott ifjúsági lelkészt.

Zsolmányok

Kép: Zsolmányok

Megjelent Rákos Loránt újabb lírai kötete Zsolmányok címmel. A szerző a kötettel egy rendhagyó műfajt hozott létre, melyben ötvözi az Isten iránti zsoltáros rajongást és a hit emberileg megélhető kifejezésmódját.

A Kálvinista Szemle januári számából

Kép: A Kálvinista Szemle januári számából

Az eskütétel gyakorlata része egyházi életünknek. Mi, keresztyének mindig Isten színe előtt, az ő vezetését elfogadva teszünk fogadalmat. A fogadalom figyelmünket arra a személyre irányítja, akitől származik az élet és minden áldás.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →