Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

Kitárt szívvel kell fogadnunk Istent, tanácsolja Nagyné Révész Andrea (a hanvai, a lénártfalvai és a csízi gyülekezetek lelkipásztora) a vezércikkben. De a mellette olvasható írás sokak gondolkodását tükrözi: Nincs idő Jézusra.

A Világosság református egyházi műsor 2017. február 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a krisztusi szeretet. Szó lesz az előreformátornak tartott Husz Jánosról, valamint arról, hogy milyen rendezvények várhatóak a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

Jutalmam, hogy tehetem - Ünnepi kiadvány a Diakóniai Központ fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából

A Diakóniai Központ megalapításának 10. évfordulója alkalmából „Jutalmam, hogy tehetem” címmel egy ünnepi kiadványt készített. A kötet címe a Philadelphia egyletbeli diakonisszák jelmondata volt, de a könyv készítői is magukénak érzik, hiszen azt vallják, hogy már az is az Isten kegyelme, hogy szeretettel szolgálhatunk egymásnak.

A Világosság református egyházi műsor 2017. január 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban nemcsak arról lesz szó, hogy miért ne nyugtalankodjék a szívünk, hanem arról is, hogy miért Jézus az Atyához vezető út. Beszélgetés hangzik el a reformáció 500. évfordulója kapcsán, majd bemutatásra kerül a garamvezekényi gyülekezetet.

A Világosság református egyházi műsor 2017. január 15-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a reformáció 500 évfordulója. Erre kapcsolódik a földbe esett búzaszem példázata is. Szó lesz a Királyhelmecen nyílt reformációi emlékkiállításról, valamint az 1577-ben alakult vágfarkasdi református gyülekezetről is.

Kálvinista Szemle

Megjelenik havonta, szinte teljes egészében az SZRKE tagjainak szellemi produktuma. A hivatalos anyagok közlésén túl tudósít az egyházi eseményekről, rövid hírekkel szolgál. Állandó és mozgórovataiban bemutatja gyülekezeteinket; évfordulós megemlékezéseket, bizonyságtételeket, útirajzokat, recenziókat, elmélkedéseket, rövidebb előadásokat stb. közöl. Igei mondanivalójában az egyházi évet követi.

Aktuális szám

Archívum 

Könyvajánló

Rákos Loránt: Hét nap Élet

Kép: Rákos Loránt: Hét nap Élet

A „Hét nap élet” című drámai költeményben a szerző egy balsorsú, a társadalom által megvetett 14 éves leány tragédiáját mutatja be hét nap lelki gyötrődésén keresztül. A történet részben valós eseményeken alapszik, egy lelkész és egy gyermek párbeszédjének, lelkigondozói kapcsolatának a leírásával. Szomorú, csendes szavait mély emberi érzések jellemzik. Ugyanakkor az egész művön fénysugárgént húzódik végig a hit reménysége, mint a tragédia végső feloldása egy halálon túlmutató, jobb világban.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.