2023. április 10., hétfő

2023. január 30., címkék:

1Krón 9 és Kol 3,5–11
(ÚSZ) „Levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt" (9-10). Miben különbözik a meg nem tért ember a megtérttől? Az első szeret a bűn mocskában – lelkiismeret-furdalás nélkül – hemperegni. Lásd az igerészben részletesen felsorolt bűnöket! A másik viszont a Szentlélek ereje által kerüli ezeket, s ha mégis bemocskolja magát, azonnal megy mosakodni az Ige fürdőjében (Ef 5,26) őszinte bűnvallással. Nem makulátlan a megtért sem, de „Teremtőjének képmására állandóan megújul", hogy mindjobban megismerje Urát, és ezáltal megtisztulva új emberré legyen. Végül fel kell tennem a kérdést: melyik vagy a kettő közül? Tégy, kérlek, önvizsgálatot az ige fényében!
Fohász: Uram Jézus! Szégyellem régi emberem. Szeretném teljesen levetkőzni. Munkálkodj, kérlek, Igéddel és Szentlelkeddel, hogy Hozzád való hűségemben megújuljak. Ne engedd, hogy ellenálljak vagy feladjam, tisztíts méltóvá szeretetedre! Ámen.

A Világosság református egyházi műsor 2023. január 29-ei ajánlata

2023. január 27., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Absolon veresége és halála, bodrogszentesi gyülekezet és Árpádházi-temploma, a református egyház oktatási hálózata, Fireszke nyári tábori emlék.

Példaértékű összetartozás a lévai református és katolikus hívek között

2023. január 27., címkék:

Az idei Krisztus-hívők egységéért megrendezett és a Minnesotai Egyházak Tanácsa által előkészített ökumenikus imahét alkalmából két szép eseményre került sor Léván.

Ibos Dezső (1934–2023)

2023. január 24., címkék:

2023. január 24-én 89. életévében szólitotta magához az Úr Ibos Dezső nyugalmazott lelkipásztort. Életpályáját Dr. Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja, apácaszakállasi lelkipásztor méltatja az alábbiakban.

Gyászjelentés

2023. január 24., címkék:

Szomorú szívvel, de Isten végzését elfogadva, tudatjuk, hogy Ibos Dezső nyugalmazott református lelkipásztor, földi életének 89. évében, hazaköltözött mennyei Urához.

Öt év felújítási munkájáért adtak hálát Kamocsán

2023. január 23., címkék:

2017-ben is folytatódtak a felújítási munkálatok a kamocsai református templomon. Bár a festéssel a falak száradása miatt még várniuk kell, öt év eltelte után azonban úgy gondolták, elérkezett az idő, hogy számot  adjanak az eddig elvégzettekről. A több, mint 230 éves templomban január 15-én ünnepi istentisztelet keretében adtak hálát Istennek, hogy az anyagi támogatásoknak köszönhetően fokozatosan valósíthatták meg a legszükségesebb feladatokat.

EGYH-KCP-18-P-0144

2023. január 20., címkék:

Támogatási azonosító: EGYH-KCP-18-P-0144
Kedvezményezett: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Elnyert támogatás: 1.774.000.000 Ft
Támogatás célja: Református beruházások és fejlesztések Felvidéken

Összefogás a Diakónia Központ támogatására

2023. január 19., címkék:

A Zsinati Tanács közegyházi gyűjtést hirdet a Diakóniai Központ működésének támogatására. A szeretetszolgálat megerősítésére szánt adományokat az erre a célra elhelyezett külön perselyben lehet elhelyezni vagy a lelkészi hivatalokban befizetni.

Emelt fővel járni és élni

2023. január 18., címkék:

„Miklós életében példát adott nekünk arra, hogy meg lehet tenni azt, amiről az Úr Jézus beszél: lehet felegyenesedve, emelt fővel járni és élni akkor is, ha ennek ára van" – mondta többek között igehirdetésében Dr. Somogyi Alfréd apácaszakállasi református lelkipásztor Duray Miklós búcsúztatásakor Losoncon. 

A Világosság református egyházi műsor 2023. január 15-jei ajánlata

2023. január 13., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Ahitofel és Húsaj tanácsa Absolonnak, őrhelyükre szeretne állni az örösi gyülekezet, a szeretet formái.

Emmaus tavaszi tábor

2023. január 13., címkék:

Az Emmaus polgári társulás tavaszi tábort szervez 2023. február 20-24. között Jókán, a Betlehem Missziós Központban. A szervezők a 6-18 éves korúak jelentkezését várják, akik a szünidő napjait Isten Igéjére figyelve, régi és új barátok körében szeretnék eltölteni.

Ökumenikus imahét

2023. január 13., címkék:

A Krisztus-hívők egységéért január 15-e és 22-e között idén is megrendezik az ökumenikus imahetet. Az imahét anyagát a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze. Központi igéje így hangzik: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.” (Ézs 1,17)

Pályázat

2023. január 10., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tornaljai Egyházközsége pályázatot hirdet a fenntartásában lévő református óvoda igazgatói állásának betöltésére 2023. március 1-től.

A Kálvinista Szemle januári számából

2023. január 09., címkék:

A keresztyén egyházzal és az általa hirdetett Krisztussal felvett kapcsolat első komoly kifejeződése a keresztség. Isten kegyelmét és szövetségét ajánlja a bűnös embernek. A keresztségben bűnbocsánatot kapunk, de nem oly módon, hogy az minden addig elkövetett bűnt eltöröl, hiszen azt Jézus Krisztus vére teszi.

Gyászjelentés

2023. január 09., címkék:

Hosszantartó betegség után 2023. január 3-án, 90. életévében elhunyt ThDr. Liptay Lothar nyugalmazott lelkipásztor, vallástudományi szakíró.

2023. február 1., szerda

2023. február 01., címkék:

Ézs 45 és Lk 14,7–11
(ÓSZ) „Bizony, te rejtőzködő Isten vagy, Izráel Istene, szabadító" (15)! Az ember leginkább ismerős terepen érzi magát biztonságban. Tudja, meddig mehet el, mennyit engedhet meg magának; tudja, melyik cselekedete milyen reakciót vált majd ki. Sokszor magát Istent is úgy kezeli, mint aki teljesen kiismerhető. Mintha tudná, melyik tettével váltja ki Alkotója haragját, és mivel lehet őt aztán kiengesztelni. Még azt is megkockáztatja, hogy egyes élethelyzetekre ítéletet mondjon: ezt nem érdemeltem meg! Ha pedig a rejtőzködő, az emberi logikával felfoghatatlan Istennel van találkozása, megdöbben. S mivel az ok-okozat elvén túllátni képtelen, Istenben keresi a hibát. Pedig ő hatalmasabb minden emberi gondolatnál. Rejtőzködő Isten, akinek útjait, terveit olykor nem megérteni, hanem elfogadni érdemes.
Fohász: Jézusom! Milyen jó lenne az atyai akaratra mindenkor azzal a gyermeki bizalommal válaszolni, amellyel te szóltál: „Igen, Atyám, mert így láttad jónak" (Mt 11,26). Bűnbánattal hajtok most fejet, mert elbizakodottan sokszor úgy vélem, én magam tudom, mi a jó nekem, és nem hagyatkozom teljesen Szentlelked vezetésére. Taníts ebben előbbre jutnom! Ámen.

2023. január 31., kedd

2023. január 31., címkék:

Ézs 44 és Lk 14,1–6
(ÚSZ) „Szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem" (3)? Másképp is feltehetnénk Jézus kérdését. Szabad-e a nyugalom napján – amit Isten rendelt mindnyájunknak – egyáltalán bármi mást tenni, mint ami nem őrá mutat?! Jézusnak igaza van: a szombatnapi gyógyítás a nyugalom napja megszentelésének igei betöltése, nem megtagadása. De vajon, hogy látják ezt a kor vallási vezetői? Hallgatásuk beszédes, ugyanis az ember farigcsálta hagyományok és rendelkezések már rég elhomályosították a szombat igazi lényegét. Mit tehet hát Jézus? Gyógyít, életet ad, halottat támaszt fel, tanít. A szombat így lesz valójában az emberért, és mégis, elsősorban Istenért. Te is szenteld meg a nyugalom napját!
Fohász: Urunk, „adjad, hogy lássuk a világosságot, Te szent igédet, az egy igazságot, a Krisztus Jézust: örök vigasságot és boldogságot. És ne ismerjünk többet a Krisztusnál, ne szerethessünk egyebet Jézusnál; maradhassunk meg a te szent Fiaddal, Krisztus Urunkkal" (RÉ. 225.). Mindörökké. Ámen

2023. január 30., hétfő

2023. január 30., címkék:

Ézs 43 és Lk 13,34–35
(ÚSZ) „Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok" (34)! Engem mindig megrendít, amikor Jézust egy igeszakaszban szomorúnak látom. Mint sok más sem, például ahogy a törvényt értelmezi, ez se nagyon fér bele a népszerű, mosolygós Jézus-képbe, amely megkísért mindannyiunkat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Úr Jézus sokat gyötrődött az övéiért, elkeserítette a sok gonoszság, és a hálál közeledtével is küzdött. Mai igénk arra mutat, valami különleges megerősítést adva, hogy voltak neki is kudarcélményei. Ő is érezte úgy, hogy hiábavaló minden akarat, minden áldozat. De végül gyötrődései felett is úrrá lett: tudta, hogy áldozata nem hiábavaló; eljön az idő, amikor őt fogja imádni mindenki.
Fohász: Hálát adok Neked, Istenem, hogy a legdrágábbat adtad oda értem. Amíg itt élek, mindig méltatlan leszek ajándékba adott szeretetedre. Talán jobb is, hogy teljesen fel sem foghatom jóságodat és kegyelmedet. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ámen.

2023. január 29., vasárnap

2023. január 29., címkék:

Ézs 42 és Lk 13,31–33
(ÚSZ) „Nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül" (33). Az Áldozat úton van a szent város felé. Tudja, „ma és holnap" még sok a dolga van, tele a föld bűnnel és betegséggel, és neki minél több embert meg kell szabadítani a gonosztól és a pusztulástól. De nem maradhat örökké itt a földön: „harmadnap" teljesítenie kell, amiért eljött. Jeruzsálemben kell örök áldozatot bemutatnia, hogy soha többet ne legyen szükség emberek által bemutatott áldozatokra. Az Áldozat keresztjének titka, hogy egyszeri és megismételhetetlen. Nem kell más megváltásra, megoldásra várnunk, csak elfogadni ezt az egyet, hogy megszabadulhassunk.
Fohász: „Megváltóm! Csak téged imádlak, és hódolva porba hullok. Ím, zeng, zeng a hódolat hangja, míg előtted leborulok. Megváltva, megváltva! Ó, hála néked, jó Atyám! Kegyelmed oly végtelen gazdag, a szívem csak téged imád" (Megváltva). Ámen.

2023. január 28., szombat

2023. január 28., címkék:

Ézs 41 és Lk 13,22–30
(ÚSZ) „Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők" (26-27)! Sokszor hivatkozik az ember a kapcsolataira, és használja is azokaz, hogy különböző ügyeket, dolgokat megoldjon az életben. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyre korruptabbá válik a világunk. Ha intézkednünk kell, akár orvosnál, akár a hivatalokban, befolyásos ismeretségek nélkül nem jutunk
sokra. A Jézus korabeli ember is ehhez az ügymenethez, eljáráshoz volt szokva. Nem csoda, hogy az Úr éppen az ilyen helyezkedéstől óvja őket, amikor rámutat, hogy ezek a lépések az Isten országába való bejutásnál nem hoznak sikert. Egyedül Jézus vére által van utunk és lehetőségünk az örök életre.
Fohász: „Te vagy a fény a szívemben, Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét! Te vagy a fény a szívemben, Jézus, Krisztus jöjj, te vezess utamon" (Te vagy a fény). Ámen.