Huszonnyolc csoport mérte össze tudását a jókai bibliai versenyen

2018. március 21., címkék:

A jókai székhelyű Emmaus polgári társulás az idén is megszervezte az alapiskolások bibliaismereti versenyét, amelynek a Betlehem missziós központ adott otthont. A megmérettetésre a pozsonyi és a komáromi egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek résztvevők, de a versenybe két egyházi alapiskola tanulói is bekapcsolódtak. Mindkét kategóriában a dunaszerdahelyi gyülekezet hittanosai végeztek az első helyen.

Húsvéti körlevél

2018. március 20., címkék:

A Generális Konvent Elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Doktorokat is képeznek a Református Teológiai Karon

2018. március 20., címkék:

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a református teológusok képzése mellett a missziológiai, diakónia és szociális gondoskodás területen szolgálatot vállalók felkészítésén túl doktori képzést is nyújt a kritériumnak megfelelő érdeklődők számára. A doktori képzés célja a doktorjelöltek ismereteinek bővítése egy eredeti, önálló tudományos kutatás alapján. Lévai Attila dékánnal beszélgetünk.

Gyermekmunkások alaptanfolyama

2018. március 20., címkék:

A jókai Emmaus polgári társulás szervezésében 2018. március 23-tól 25-ig gyermekmunkás alaptanfolyamra kerül sor a Bethlehem missziós központban. a 14 éven felüli korosztály számára.

Megjelent a Kálvinista Szemle márciusi száma

2018. március 17., címkék:

Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor vezércikkével indul a lap, melyben a keresztyén közösségek megtartó erejéről, Jézus Krisztus-központúságának fontosságáról ír.

Emlék-szimpózium

2018. március 16., címkék:

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Calvin János Teológiai Akadémia, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Pozsonyi Református Egyházmegye közös szervezésében 2018. március 27-én, kedden 9.30 órakor Jókán, a Bethlehem Missziós Központban emlék-szimpóziumra kerül sor Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztor halálának 10. évfordulója alkalmából.

Kitüntették Géresi Róbert püspökhelyettest

2018. március 14., címkék:

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a magyar kormány az idén is állami kitüntetéseket adott át. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese.

Gyermekeinket Isten ajándékaként fogadtuk el

2018. március 14., címkék:

A Család évében szeretnénk különféle családokat is bemutatni, akik valamilyen módon példaértékűek lehetnek mások számára vállalásaikkal, az Istenbe vetett bizalmukkal és a rá való hagyatkozásukkal. Sorozatunkban először a Diósförgepatonyban szolgáló Tompa Veronika lelkipásztor családját mutatjuk be, aki férjével, Attilával együtt Isten áldásaként és ajándékaként fogadták mind a négy gyermeküket.

Jézus példázataiban mélyültek el a bibliaismereti vetélkedőre készülők

2018. március 13., címkék:

A Zempléni Református Egyházmegyében 2018. március 10-én és 11-én Királyhelmecen került sor a gyermekek és a felnőttek egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőjére.

A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban

2018. március 12., címkék:

A Rózsahegyi  Katolikus Egyetem Pedagógiai Karán 2018. február 15-én nemzetközi szakmai előadásra került sor, amelyen Dr. Gasparecz Tihamér lelkigondozó, szociálpedagógus, a gyámügyi és gyermekvédelmi szakmunkát garantáló személy, a jókai Jó Pásztor Háza gyermekotthon munkatársa „A  család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban“ címmel tartott előadást.

Egyházmegyei konferencia

2018. március 12., címkék:

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2018. március 25-én, virágvasárnap 15:00 órai kezdettel a család éve alkalmából „Biblia, család, gyülekezet” címmel egyházmegyei konferenciát tart Kassán.

Egyházmegyei közgyűlés

2018. március 12., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye 2018. március 25-én, 15.00 órakor a madari református templomban tartja a rendes tavaszi közgyűlését. Igét hirdet Dr.Tanító Péter csallóközaranyosi lelkipásztor.

Tanítványképző Akadémia - Ahol tanítványokat képeznek

2018. március 09., címkék:

A  Fiatal Reformátusok Szövetségének Abaúj-Zempléni Területi Egysége  Tanítványképző Akadémiát szervezett Kassán, a  Magyar Református Központban. A februári volt a második képzés, az elsőre még az elmúlt év novemberében került sor. A Tanítványképző Akadémia céljáról, a képzés fontosságáról Kiss Miklóssal, a Fiatal Reformátusok Szövetségének elnökével beszélgetünk.

A Világosság református egyházi műsor 2018. március 11-ei ajánlata

2018. március 09., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Péter csodát tesz Lippában és Joppéban, letették a bősi református templom alapkövét, új épületszárnnyal bővül az alistáli egyházi alapiskola.

Bormustra

2018. március 09., címkék:

A Vágfarkasdi Református Egyházközség szervezésében 018. április 6-án, pénteken 18.00 órai kezdettel kerül sor a Komáromi Református Egyházmegye bortermelőinek bormustrájára a helyi kultúrházban.

Kollégium átadása

2018. március 08., címkék:

A Lévai Református Egyházközség Czeglédi Péter Református Gimnáziuma felújított és átalakított kollégiumának az ünnepélyes átadására 2018. április 29-én, vasárnap kerül sor.

Kórustalálkozó

2018. március 08., címkék:

A Zempléni Református Egyházmegye 2018. március 25-én, virágvasárnap 15.00 órakor kórustalálkozót szervez a nagykövesdi református templomban. Az alkalmon igét hirdet Kendi Csaba esperes.

Luther Márton után Martin Luther járt Kisgéresben

2018. március 08., címkék:

Az elmúlt éven a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a kisgéresi ifjak a két neves reformátor, Kálvin János és Luther Márton életével és munkásságával ismertették meg mindazokat, akik ellátogattak a 3in1 elnevezésű alkalomra. Az idén – a reformáció 501. évében – egy újabb hitvalló személyiséggel, az időben hozzánk közelebb álló amerikai prédikátorral, Martin Luther Kinggel ismerkedhettek meg a 3in1 délutánokon résztvevők.

KOEN bemutató nap

2018. március 01., címkék:

KOEN - A Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány 2018. május 19-én 9:00 órától Bátorkeszin, a Firszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferencia-központban  mutatja be az idei évi Állati küldetés című Vakációs Bibliahét programját a pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegye számára.

KOEN bemutató nap

2018. március 01., címkék:

KOEN - A Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány 2018. május 18-án 16:30 órától Apácaszakállason, a helyi kultúrotthonban mutatja be az idei évi Állati küldetés című Vakációs Bibliahét programját a pozsonyi, komáromi és barsi egyházmegye számára.