Az Egyben van minden

2024. június 24., címkék:

Az Ondava-hernádi egyházmegye idén Hernádcsányban rendezte meg az egyházmegyei napot. A templomon kívül a parókián a helyi moziteremben és az általános iskolában került sort a szemináriumokra. Mialatt a felnőttek egyéni ízlésük szerint válogathattak az egyes előadások témái közül, a gyerekekkel ifjúsági munkások foglalkoztak az iskola sportpályáján, ahol a különféle foglalkozások a teremtés témájáról szóltak.

Sedivy László a zsidómentő hitvalló lelkész - 80 évvel ezelőtt deportálták koncentrációs táborba a zsidókat

2024. június 24., címkék:

Sedivy László nyitrai lelkész a zsidóüldözések közepette több száz zsidót keresztelt meg, bújtatta őket, időt vagy életet is nyerve ezáltal sokak számára. A csehszlovák állam ezen tettéért az illavai börtönbe zárja. Megpróbáltatásairól Fritz Beke Évával beszélgetünk, aki „A Hitvalló egyház magyar mártirjai” című nemzetközi konferenciára készülve foglalkozott Sedivy László nyitrai lelkész életével.

Pályázat lelkészi állás betöltésére

2024. június 18., címkék:

A Serkei Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6. § (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

Kutatásaik eredményeit adták közre az egykori doktoranduszok

2024. június 18., címkék:

2024. június 12-én került sor Komáromban a Selye János Egyetem Református Teológiai Karon doktori fokozatot szerzett egykori hallgatóknak III. tudományos konferenciájára.

A Kálvinista Szemle júniusi számából

2024. június 15., címkék:

Krisztus ma élő tanítványai számára nagy kérdés: hogyan tekintsünk a pénzre, a vagyonra? Célt, eszközt, lehetőséget lássunk benne, vagy pedig a kárhozatra vezető mammont, életünk és üdvösségünk nagy ellenségét? – teszi fel a kérdést magazinunk egyik szerzője. A pénz, vagyon, anyagi jólét témáját vettük górcső alá legfrissebb számunkban.

A Világosság református egyházi műsor 2024. június 16-ai ajánlata

2024. június 14., címkék:

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: kik a hamis próféták, miről lehet őket felismerni, látogatóban a királyhelmeci Édenkert református bölcsődében és óvodában, mitől válik sikeressé egy oktatási-nevelési intézmény.

Lelkésztovábbképzés az Ige fényében

2024. június 07., címkék:

Az Ige fényében címmel szervezte meg egyetemes egyházi lelkésztovábbképzőjét június 3. és 6. között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. A hét magyar és két szlovák egyházmegyéből százötvenöt lelkész vett részt.

A Világosság református egyházi műsor 2024. június 2-ai ajánlata

2024. május 31., címkék:

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: hová vezet a szoros kapu és keskeny út, 300 harcos győzelme a túlerővel szemben, Az edzőért és a csapatkapitányért! című bábos előadásáért gyémánt sávos minősítést kapott a kisgéresi Mustármag bábcsoport az idei Duna Menti Tavaszon.

Jónás próféta Gömörben

2024. május 27., címkék:

E cím alapján azt is gondolhatná az olvasó, hogy maga Jónás próféta tett látogatást Gömörben. Igazából az idei Egyházmegyei Bibliaismereti Versenynek volt a témája Jónás próféta könyve, melyet 2024. május 25-én, szombaton 9,00 órai kezdettel tartottunk a rimaszombati Református Gimnázium épületében.

Szentháromság – egy örök igaz Isten

2024. május 26., címkék:

Talán az egyik legnehezebb dolog a Szentháromsággal kapcsolatosan, hogy bonyolult azt megérteni, s nem lehet pontosan elmagyarázni. Isten végtelen hatalmát nehéz emberi ésszel felfogni és magunkévá tenni annak valóságát, amit a Szentírás tanít velünk, hogy az Atya Isten, Jézus is Isten, és a Szentlélek is Isten, de ugyanakkor azt tanítja velünk, hogy csak egy Isten van.

Az önkéntesség közösségformáló eszköz

2024. május 25., címkék:

A lelkész és politikus a közösségért végzett tevékenysége a munkájának a része, vagy az szorosan összefonódik az önkéntességgel is? –többek között ezekre a kérdésekre igyekeztek választ adni a felvidéki Szeretethíd megnyitóján május 24-én Pozbán a két fővédnök Csenger Tibor Nyitra megye alelnöke és Révész Tibor esperes, zselízi lelkipásztor.

Önkéntesség a közösségért - képekben

2024. május 25., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja és a Pozbai Református Egyházközség közös szervezésében valósult meg 2024. május 24-én a Szeretethíd felvidéki megnyitója, amelyen a fő hangsúly a közösségért vállalt önkéntességen és az áldozatvállaláson volt.

Az edzőért és a csapatkapitányért! – Ismét versenybe szállt a Mustármag bábcsoport

2024. május 24., címkék:

Gyémánt sávos minősítést kapott a Kisgéresi Alapiskola és a Kisgéresi Református Egyházközség Mustármag Bábcsoportja Dunaszerdahelyen, a május 21. és 24. között zajló bábcsoportok és gyermekszínjátszó együttesek országos seregszemléjén az Edzőért és a csapatkapitányért! című bábjátékukért.

Felvidéki megnyitó Pozbán

2024. május 23., címkék:

„Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.” /1 Jn 3,18/ Ez a mottója az idei Kárpát-medencei Református Önkéntes Napoknak, a Szeretethídnak, amelyet 2024. május 24–25-én rendeznek meg. A felvidéki megnyitóra május 24-én, pénteken 14 órai kezdettel kerül sor a pozbai református templomban.

A Kálvinista Szemle májusi számából

2024. május 20., címkék:

A béke óhaja napjainkban különösen fontos. Amíg békében élünk, természetesnek vesszük ezt az állapotot, pedig nem az. A körülöttünk dúló háborúk felerősítik az emberben a békevágyat. Mi is a béke, békesség? A társadalmi és belső lelki békesség? Aktuális számunkban ezt a témát vesszük górcső alá.

A Generális Konvent pünkösdi körlevele

2024. május 20., címkék:

„Azok pedig elmentek, hirdették az Igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Mk 16,20)

Együtt, egyként, ugyanott

2024. május 17., címkék:

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.” (ApCsel 2,1–2)

Éden a kertben – Ahol csúszdázással mennek aludni

2024. május 17., címkék:

„Ezzel is úgy voltunk, mint minden más lehetőséggel, amit az Úristen elénk ad: ha tennünk kell, akkor tesszük, elsősorban azért, hogy a szolgálatunk kibővüljön és egy újabb célcsoporthoz tudjunk szólni és bizonyságot tenni” – eleveníti fel a kezdeteket Molnár István lelkipásztor. Idén lesz három éve, hogy szeptember elején megnyitotta kapuját Királyhelmecen az egyházközségi alapítású és fenntartású negyven férőhelyes Édenkert református óvoda és tíz gyermek gondozását biztosító bölcsőde. Mitől jó egy óvoda? Van-e rá recept? Ez kiderül az alábbi riportból.

Pünkösdkor élő istentiszteletet közvetít a Pátria rádió

2024. május 16., címkék:

A Pátria rádió 2024. május 19-én, 11.00 órakor élő pünkösdi istentiszteletet közvetít a zselízi református templomból. 

Nyilatkozat

2024. május 15., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetősége és tagjai megdöbbenve fogadták a hírt, miszerint Robert Fico miniszterelnököt fegyveres támadás érte. Egyházunk elfogadhatatlannak tartja a történteket. Az erőszak minden formája ellen fellépünk, a békesség és a párbeszéd mellett vagyunk. Elítéljük ezt a támadást, mely az egész társadalmunk ellen történt. A miniszterelnök úr gyógyulásáért imádkozunk, és bízunk abban, hogy Isten meghallgatja imánkat. Rimaszombat, 2024. május 15. Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok