Magyar sors Csehszlovákiában

2021. április 14., címkék:

Erdélyi Géza emeritus püspök magánkiadásában megjelent Magyar sors Csehszlovákiában (Momentumok mementója Felvidék örököseinek) című kiadványra egy kedves ismerősöm hívta fel a figyelmemet, mondván: „Okvetlen vedd meg, ez nagyon értékes mű, és különösen az unokáink számára tartalmaz fontos – a szülőföldhöz, a magyarságunkhoz és a reformátusságunkhoz fűződő – történelmi adatokat.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

2021. április 14., címkék:

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Pályázat

2021. április 13., címkék:

A Vágfarkasdi Református Egyházközség pályázatot hirdet az Életke Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Ingoványos területen szilárd hittel – A nemesócsai református gyülekezetről és templomáról

2021. április 09., címkék:

Közigazgatásilag a Komáromi járáshoz tartozó Nemesócsai Református Egyházközség a pozsonyi egyházmegye egyik gyülekezete. Borovszky a Magyarország vármegyéit feldolgozó munkájában a község 1260–70 között Oucha néven volt ismert. Egy, a 15. század végén keletkezett iratban pedig Káptalanolcha, másutt pedig Capolnaolchya néven szerepel.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

2021. április 08., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. április 11-én 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Szőkéné Orémus Zsuzsanna harmaci lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor 2021. április 4-ei adása

2021. április 08., címkék:

Az asszonyok szombat virradatkor rohannak a sírhoz, hogy illatos kenetekkel megkenjék Jézus testét. Útközben azon gondolkodnak ki segít majd nekik elhengeríteni a sírboltot lezáró követ. Megdöbbenéssel látják, hogy a kő nincs a helyén. Egy fehér ruhába öltözött férfi láttán megrettennek. Tőle tudják meg, hogy Jézus feltámadt, a tanítványainak pedig azt üzeni, menjenek utána Galileába. A feltámadás örömüzenetét Palcsó Attila hetényi lelkipásztor tolmácsolja. Fazekas László emeritus püspökkel beszélgetünk kitüntetése kapcsán az elmúlt tizenkét évről, de szó lesz az új tervekről is. Lévai Attila csicsói lelkipásztor nyolc éven át volt a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja. Eredetileg nem is teológiára készült, Isten azonban mégis erre a pályára irányította.Hogy miért és miként látja évtizedekkel később ezt a más utat, amely később meghatározta élete alakulását, arról ad bizonyságot a műsorban. A műsor Iski Ibolya szerkesztésében itt hallgatható meg.

Egy fogaskerék vagyok az egész gépezetben

2021. április 08., címkék:

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a felvidéki református magyar óvoda- és bölcsőderendszer megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként Molnár Sándor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosa, a Rimaszombati Református Egyházközség lelkipásztora. Vele beszélgetünk.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

2021. április 01., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. április 2-án, nagypénteken 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Icso Sándor vámosladányi lelkipásztor.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

2021. április 01., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió húsvétvasárnap, 2021. április 4-én 11.00 órakor úrvacsorai liturgiával egybekötött húsvéti istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Misák Alica csilizpatasi lelkipásztor. Itt hallgatható meg.

A Világosság református egyházi műsor 2021. április 4-ei ajánlata

2021. április 01., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: húsvét az élet győzelme a halál felett, folytatódik a Fazekas László emeritus püspökkel készitett beszélgetés nemcsak az eltelt tizenkét évről, Lévai Attila csicsói lelkipásztor bizonyságtétele az Isten által kirendelt útról.

A mentálhigiénés segítő szakember

2021. március 31., címkék:

Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor 2017-ben végezte el a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szakot, ezzel „mentálhigiénés segítő szakember” lett, majd a képzés elindítóinak felkérésére ugyanitt először ún. tanuló, majd két év elteltével külső óraadó tanár. Vele beszélget Iski Ibolya a Pátria rádióban 2021. április 2-án, a 8.05 órakor kezdődő műsorban.

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!

2021. március 31., címkék:

Egyházunkban a 2020-as év végén tartott általános tisztújítás során Porubán Ferenc építészmérnököt választották meg a főgondnoki tisztségbe. Sokak számára ismerős, ugyanis az utolsó két választási ciklus idején főgondnokhelyettesként szolgált. Jelen alkalommal azon kívül, hogy kicsit bemutatjuk őt, arról is beszélgettünk, hogy milyen tervekkel vág neki ennek a választási ciklusnak, és hogy szeretné azokat megvalósítani.

Húsvéti körlevél

2021. március 31., címkék:

„Jézus első tanítványaiban, Péterben, Jánosban, Tamásban és a halott Krisztus sírjához siető asszonyokban sem volt több reménység és erő. Személyes belső küzdelmükben az életmentő választ nem maguk találták meg, hanem ajándékként megkapták Istentől. Ez a húsvéti titok, mint éltető ajándék, lassan tárult fel előttük” - olvasható a Generális Konvent Elnökségének a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára küldött húsvéti körlevelében.

Hiányzik a találkozás öröme

2021. március 29., címkék:

Több, mint egy éve tart a koronavírus-járvány. Az utóbbi napokban már kedvezőbb hírek érkeznek, kevesebb a fertőzött, csökken a halálozási arány és a kórházban ápoltak száma. A szakemberek az enyhítést viszont csak későbbre tervezik. A templomok addig zárva maradnak a hívek elől. A lelki táplálékra viszont most van a legnagyobb szükség, így a lelkipásztorok igyekeznek a megfelelő eszközök segítségével azokat eljuttatni a gyülekezeti tagok számára. „Nagyon hiányzik a templomi istentisztelet. De bíztatom a híveket, hogy türelmesnek kell lennünk és eljön az idő, amikor már szabad lesz együtt lenni, csak nem tudjuk mikor. Az Úr azonban tudja, ezért kell rábízni magunkat” – mondja Csonthó Aranka negyedi lelkipásztor, aki az alábbiakban az elmúlt egy év tapasztalatait osztja meg.

Igemagyarázat – Jak 5,13

2021. március 29., címkék:

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

A Világosság református egyházi műsor 2021. március 21-ei adása

2021. március 26., címkék:

Jónátán lerombolta a filiszteusok oszlopát Gebában, majd apja, Saul fegyverbe szólítja a népet. A történetről Somogyi Afréd dékán, apácaszakállasi lelkipásztor szól a hallgatókhoz. A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozatának kitüntetését kapta Fazekas László emeritus püspök. A kitüntetése kapcsán kérdezzük. Bemutatjuk Tóth Szilvia lelkipásztort, aki huszonhat éve szolgálja Kisbári, Nagybári és Csarnahó reformátusságát. A műsor Iski Ibolya szerkesztésében itt hallgatható meg.

A Világosság református egyházi műsor 2021. március 7-ei adása

2021. március 26., címkék:

A megöregedett és megőszült Sámuel búcsúbeszédet mond a nép előtt. Az üzenetét Erdélyi Adél perbetei beosztott lelkész tolmácsolja. Isten velünk! a című kiadványról beszélgetünk Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztorral, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara dékánjával. A rimaszombati Gólyavár óvodába és a 2020. szeptemberében nyílt református alapiskolába való jelentkezés feltételeiről ad tájékoztatást Molnárné Pelle Beáta igazgató. A műsor itt hallgatható meg Iski Ibolya szerkesztésében.

Református istentisztelet a Pátria rádióban

2021. március 26., címkék:

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2021. március 28-an, vasárnap 11.00 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Radácsy Károly pelsőci lelkipásztor.

Jelentkezés kisdoktori képzésre

2021. március 25., címkék:

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére. Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

Jelentkezés doktorandusz-képzésre

2021. március 25., címkék:

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.) Jelentkezési határidő 2021. június 30.