Egyre kevesebben vagyunk, de reménykedünk – Tanévzáró istentisztelet a Református Teológiai Karon

2018. június 18., címkék:

A diplomaosztó és tanévzáró istentiszteletnek adott otthont 2018. június 17-én a komáromi református templom, amelyen huszonheten vehették át a bakkalaureusi, magiszteri vagy doktori tanulmányaik befejezését igazoló diplomát.

Család, házasság, gyermekek – Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

2018. június 18., címkék:

A család, mint az életfolytonosság biztosítéka címmel szervezte meg 2018. június 11. és 14. között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – közösen a Kulturális és Közművelődési Központtal – az országos lelkésztovábbképzőjét, immár hagyományosan Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. A szolgatársi kapcsolatápolással egybekötött képzésen a kilenc egyházmegyéből mintegy 168-an vettek részt, valamennyien gyülekezeti vagy intézeti szolgálatban lévő lelkipásztorok és léviták.

X. Református gyermektábor

2018. június 15., címkék:

10. alkalommal szerveznek 2018. július 30. és augusztus 2. között református gyermektábort Lakszakállason a 3-14 éves korú gyermekek számára.

A Világosság református egyházi műsor 2018. június 17-ei ajánlata

2018. június 15., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz arról, hogy mivel bátorította a sokaságot Pál apostol a pizidiai Antiókhia zsinagógájában, majd beszámolunk a szepsiben megtartott hálaadó istentiszteletről.

Megjelent a Kálvinista Szemle júniusi száma

2018. június 08., címkék:

Csiba Zoltán madari lelkipásztor vezércikkével indul a lap, amelyben többek közt olvasható egy tudósítás a Zsinat április 28-ai üléséről, egy, az igehirdetés és igehallgatás kérdésével foglalkozó írás, megemlékezés a 110 éve született Gaál István lelkipásztorról, valamint a sorozatok folytatásai Brouwer Pálhegyi Krisztina és Süll Tamás tollából. A családok éve kapcsán pedig Fazekas László püspököt kérdeztük egy kicsit a gyermekkoráról.

A szeretet hídja

2018. június 15., címkék:

Ami nem azonos a velencei Sóhajok hídjával. Már csak azért sem, mert az utóbbi helyhez kötött, míg a szeretet hídja ott van, ahol szeretet van szív és szív között. A velenceit emberi kezek építették, a szeretet hídját pedig az Isten. A szeretet hídja  több, mint a Szeretethíd, mert nem dátumhoz kötött.

Emlékünnepség a Jó Pásztor Háza Gyermekotthonban

2018. június 14., címkék:

2018. június 9-én a jókai Jó Pásztor Háza Gyermekotthon főépületének dísztermében családias hangulatú emlékünnepségre került sor. A meghívott vendégek megemlékeztek a Jó Pásztor nonprofit szervezet húsz évvel ezelőtti létrehozásáról, a gyermekotthon két évvel későbbi ünnepélyes átadásáról, amely Dr. Erdélyi Géza püspök szolgálata által lett felszentelve. A megjelentek megemlékeztek a tíz évvel ezelőtt elhunyt Uwe Martin Schmidt missziós lelkipásztorra, a Jó Pásztor Nonprofit szervezet társalapítójára is.

Egyházmegyei családi nap

2018. június 10., címkék:

A Gömöri Református Egyházmegye 2018. június 30-án, szombaton 9.00 órai kezdéssel családi napot tart Tornalján.

Az elmúlt évben több mint 330 ezer eurós beruházás valósult meg a Pozsonyi Református Egyházmegyében

2018. június 08., címkék:

A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Pozsonyi Református Egyházmegye 240 500 eurót kapott az egyházközségek megerősítésére szánt keretből és 67 ezer eurót a regionális beruházásokra.  Az egyházmegye huszonnyolc gyülekezetéből húszban valósultak meg javítások és fejlesztések, ebből 18 az egyházközségi, kettő pedig a regionális keretből.

Öt gyermekkel is boldogan

2018. június 06., címkék:

Süll Tamás és Kinga lelkészházaspár. Öt gyermeket nevelnek. Három vér szerintit, két örökbefogadottat. Két fiú és három lány, az egyik mellesleg roma származású. A legidősebb 12 éves, a legfiatalabb januárban töltötte be a hármat. Így lehetne röviden számot vetni  a harmincas éveik végén járó, Komáromban élő házaspár gyermekeiről. Ma a sokgyermekes családok sorát bővítik, holott évekkel ezelőtt még abban sem voltak biztosak, hogy lehetnek-e saját gyermekeik. De Isten kegyelmének köszönhetően megsokasodtak.

Európa és Közel-Kelet szövetségben

2018. június 06., címkék:

„Az idő és a szeretet egyaránt szorongat” – összefogást és őszinte párbeszédet sürgetett a Közel-Keleti Egyházak Tanácsának főtitkára a CEC nagygyűlésén.

Gyermektábor

2018. június 06., címkék:

A padányi és a bögellői gyülekezet 2018. július 23. és 29. között /keddtől szombatig/ gyermektábort szervez az óvodás kortól egészen az alapiskola 7. osztályosai számára a padányi templom és parókia udvarán. A tábor vasárnapi istentisztelettel zárul.

Vakációs Bibliahét

2018. június 06., címkék:

Ötödik alkalommal szervezi meg református nyári táborát a Deáki Református Egyházközség Állati küldetés címmel 2018. július 9-től 13-ig 5 éves kortól az alapiskola 9. osztályos tanulói számára.

Vakációs Bibliahét

2018. június 05., címkék:

A Rozsnyói Református Egyházközség 2018. július 2. és 6. között Állati küldetés címmel szervezi meg a Vakációs Bibliahetét az egyházközség alapiskolájában.

Tinitábor

2018. június 05., címkék:

Az idén 2018. augusztus 21. és 25. között szervezik meg Tálentumok címmel Borzován a tinitábort.

Tinitábor

2018. június 05., címkék:

A Firesz Duna Mente 2018. július 28. és augusztus 2. között Tinitábort szervez Rimakokován.

Vakációs Bibliahét

2018. június 05., címkék:

Az érsekújvári egyházközség 2018. július 16. és 20. között szervezi meg az alapiskolások számára a Vakációs Bibliahetet.

Vakációs Bibliahét

2018. június 05., címkék:

A csúzi egyházközségben 2018. 9. és 13. között szervezik meg az alapiskolások számára a Vakációs Bibliahetet reggel 9 órától délután 5-ig.

Az összetartozás érzése kimondott- és énekszóban

2018. június 05., címkék:

2018. június 3-án, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Léván, a református templomban tartatott a barsi egyházmegye ünnepi istentisztelete, melyet a barsi egyházmegye gyülekezeteinek kórusai és éneklőcsoportjai tettek emlékezetessé.

A megtartó Isten építi a jövőnket - Hálaadó istentisztelet Szepsiben

2018. június 04., címkék:

A szepsi református templomban 2018. június 3-án tartott ünnepi istentiszteleten közösen adott hálát a gömöri, az abaúj-tornai, a zempléni és az ungi egyházmegye Istennek a lelki előbbre jutásokért, aki arra indította Magyarország kormányát, hogy az elmúlt évben is több mint 1,7 milliárd forint támogatással járuljon hozzá az Egyetemes Egyház anyagi építkezéseihez.