Pályázat lelkészi állás betöltésére

2019. november 13., címkék:

A Rozsnyói Református Egyházközség presbitériumának 2019. október 10-én megtartott presbiteri gyűlése a 2/2019-es határozat értelmében élni kíván a lelkészválasztás jogával.

Gyászjelentés

2019. november 12., címkék:

Papp Dániel egykori perbetei református lelkipásztor életének 82. életévében váratlan hirtelenséggel hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése 2019. november 14-én, csütörtökön 12.30 órától lesz a komáromi református temetőben.

A Szentlélek teológusa

2019. november 12., címkék:

Nyolcvan éve hunyt el Sörös Béla, a trianoni döntés utáni felvidéki reformátusság meghatározó személyisége: Losonc lelkipásztora, a Szlovenszkói Dunáninneni Református Egyházkerület második püspöke és a Losonci Teológiai Szeminárium igazgatója volt.

Generális Konvent elnökségi ülés

2019. november 11., címkék:

November 11-én és 12-én a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó Sződemeteren tartja ülését a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület tanácskozásának a májusban átadott Kölcsey-emlékház ad otthont.

A szégyen és a bűntudat feloldása

2019. november 11., címkék:

Svájci-magyar továbbképzés lelkésznők részére - szólt a felhívás, melyet a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet hirdetett meg ebben az esztendőben is. A képzésre  2019. november 4-7. között Berekfürdőn került sor a Megbékélés Házában.

Szembenézés a századik évfordulóval

2019. november 08., címkék:

A Nagybörzsönyben és Mályiban megtartott három napos lelkésztovábbképzőn nemcsak a szlovákiai reformátusok Trianon utáni helyzetéről és sorsuk alakulásáról volt szó, hanem a volt Jugoszláv Királyság területéhez került magyar reformátusok rövid történetével is megismerkedhettek a magyar gyülekezetekben szolgáló lelkipásztorok.

2020 a választások éve lesz

2019. november 08., címkék:

A lelkésztovábbképző másik témaköre a 2020-as évi tisztújítás a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban. A hatéves választási időszakban nemcsak új presbitériumot választanak az egyházközségek, hanem az egyházmegyei közgyűlések espereseket, egyházmegyei gondnokokat és zsinati képviselőket is. Az Egyetemes Egyház élére a presbitériumok püspököt, egyetemes lelkészi főjegyzőt, egyetemes világi főjegyzőt is választanak. A tisztújitással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat Rákos Loránt zsinati tanácsos ismertette.

A történelem Ura is cselekszik

2019. november 08., címkék:

A magyar egyházmegyék lelkipásztorai számára két helyszínen megszervezett lelkésztovábbképzőt a Száz éve múlt súlya a jelenben címmel tartották meg november első hetében. A témára kapcsolódva az első nap a Trianon okozta kényszerhelyzet előzményeit és annak következményeit boncolgatta az előadó a felvidéki reformátusság életére nézve, másnap a történelmi sorskérdések feldolgozása került terítékre.

Száz éves múlt súlya a jelenben

2019. november 07., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház őszi lelkésztovábbképzőjére 2019. november 4. és 8. között ezúttal is két helyszínen, Nagybörzsönyben és Mályiban került sor. Az előbbin a pozsonyi, a komáromi és a barsi, az utóbbin a gömöri, abaúj-tornai, zempléni és az ungi egyházmegye lelkipásztorai vettek részt. A Trianoni békediktátum közelgő századik évfordulójára három előadás is épült, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programba bekapcsolódott egyházközségek lelkipásztorai pedig helyzetjelentést adtak arról, jelenleg hol tartanak a munkálatokkal, illetve milyen nehézségekkel kell szembesülniük az intézmények alapítóinak, de a jövő évi tisztújítás gyakorlati tudnivalóival is megismerkedtek a résztvevők.

Beruházások Deákiban

2019. november 07., címkék:

A Deáki Református Egyházközség 2019. november 3-án reformációs ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a 2019-es esztendőben elvégzett munkálataiért. A gyülekezet évek óta tartó felújítási munkálatai az idén is tovább folytatódtak köszönhetően a Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatásoknak.

A Világosság református egyházi műsor 2019. november 3-ai ajánlata

2019. október 31., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Dániel bűnvalló imádsága, Oroszkán felszentelték a négy évig épült református templomot, a kisgéresi Mustármag Bábcsoport 3+1 című előadása Dániel korát idézi.

Hozzá .... tartozom - Mentálhigiénés segítségnyújtási alkalom Dunaszerdahelyen

2019. október 29., címkék:

A függőségben szenvedők hozzátartozóinak lelki segítségét elősegítő és támogató alkalmat szervezett Hozzá .... tartozom címmel október 26-án a dunaszerdahelyi református gyülekezet közösen a helyi Református Keresztyén Nők Egyesületével.  A gyülekezet közösségi termében megtartott három témakörre épülő előadás-sorozat egy korábbinak a folytatása.

A hithez bátorság kell - Letették az egyházi bölcsőde alapkövét Bátorkeszin

2019. október 27., címkék:

Közel hatszáznyolcvan ezer eurós költséggel épül fel Bátorkeszin a magyar alapiskola szomszédságában a harminc kisgyermek nevelésének otthont adó református bölcsőde, amelynek az alapkövét ünnepélyes keretek között október 27-én tették le. A magyar kormány támogatásával a Bethlen Gábor Alapon keresztül megvalósuló zöldmezős beruházás másfél év alatt készül el.

X. Országos Református Pedagógustalálkozó

2019. október 27., címkék:

2019 októberében került megrendezésre immár tizedik alkalommal az Országos Református Pedagógustalálkozó Rimaszombatban. A jubileumi alkalmon hatvannyolcan vettek részt.

Ékes dísze lett Negyednek a felújított református templom

2019. október 25., címkék:

A Bethlen Gábor Alap jelentős támogatásának köszönhetően újult meg 22 ezer eurós költséggel a nyolcvankét éves negyedi református templom tornya és a külső burkolata. Az egyházközség a 2019-es évben is folytatta a felújítások sorát, de bőven van még mit tenni a szépítések és modernizálások terén.

Ajándékozzunk ismét egy cipődoboznyi szeretetet

2019. október 24., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye az idén is meghirdette a  területén lévő egyházközségek és oktatási intézmények számára a ,,Nyilas Misi karácsonya“ diakóniai adománygyűjtő akcióját, folytatva ezzel az évekkel ezelőtt elindított sikeres hagyományt. A dobozokba csomagolt ajándékokat december 3-án és 4-én fogadják a csilizpatasi kultúrházban.

Megtartotta rendes őszi közgyűlését a Pozsonyi Református Egyházmegye

2019. október 23., címkék:

Az alistáli református templomban október 19-én megtartott közgyűlés tagjai megválasztották az Egyetemes Választási Bizottság egyházmegyei képviselőit, jóváhagyta a bősi egyházközségnek a Közalap egyházépítői keretéhez nyújtandó támogatási kérelmét az épülő református templom ablakainak a beszerelésére. Megszavazta a nemeshodosi, a gelléri és bogyai gyülekezeteknek a presbiterek létszámának a csökkentésére vonatkozó felterjesztését is.

146 év után ismét van református oktatási intézmény Kassán – Átadták az egyházközség új óvodáját

2019. október 21., címkék:

Ünnepi istentiszteleten adott hálát Istennek a kassai magyar gyülekezet az elkészült, kétosztályos óvodájáért. A gyülekezet a 2017. júniusi egyházközségi közgyűlés döntése alapján kapcsolódott be a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjába. Az egy évvel később az erre a célra a belvárosban vásárolt, majd átalakított épületet 2019. október 20-án szalagátvágással adták át rendeltetésének. A tervek szerint a 38 gyermek nevelésére alkalmas óvoda a következő év szeptemberében kezdi meg működését.

"Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” - Átadták az Alistáli Református Egyházi Alapiskola új épületét

2019. október 19., címkék:

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Istennek, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően egy kétszintes új épülettel bővülhetett az Alistáli Református Egyházi Alapiskola. A tizenegy hónap alatt megvalósult beruházás teljes költsége 513 ezer eurót tett ki. A régi iskolaépület helyén emelt új részben az öt osztály mellett számítástechnikai szaktanterem, multifunkcionális terem, a konyha és az étkező is helyet kapott.

Állásfoglalás

2019. október 18., címkék:

A keresztyén egyházak legfelsőbb képviselői és a Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének képviselői a 2019. október 17-ei, Eperjesen megtartott találkozójukon egyetértettek abban, hogy a roma közösségek lelki szolgálatára és gondozására nagyobb figyelmet kell fordítani.