Isten emlékeztetett minket korábbi ígéretünkre

2019. július 04., címkék:

A Pátria rádióban 2019. július 5-én, pénteken 12.05 órakor Isten emlékeztetett korábbi ígéretünkre című műsorban az Alistálon élő Oros házaspárral, Csabával és Mártával beszélgetnek.

Óvoda nagyhatalommá leszünk a Felvidéken – Átadták a martosi egyházi óvodát

2019. július 04., címkék:

Ünnepi keretel között adták át Martoson a református egyházközség új óvodáját és a felújított alsó tagozatos iskoláját. Komárom után ez volt a második óvoda, amely a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében épült fel 824 ezer eurós költséggel.

Isten sokkal többet tud és akar adni – Komáromban átadták a Csillag óvodát és bölcsődét

2019. július 01., címkék:

Ünnepélyes keretek között adták át június 30-án, a Komáromi Református Egyházközség Csillag óvodáját és bölcsődéjét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ez az első átadott oktatási-nevelési intézménye, amely a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési programjának a keretében valósult meg. „Hálásak vagyunk az élet Istenének, aki gyermekeket és távlatokat ad nekünk, hogy nevelhessük őket ősi kultúránk és anyanyelvünk alapján Isten dicséretére, a keresztyén értékekre” – jelentette ki Fazekas László püspök, a komáromi gyülekezet lelkipásztora.

II. Egyházmegyei Családi Nap Abaúj-Tornában

2019. június 29., címkék:

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye  44 gyülekezetéből mintegy hétszáz lélek találkozott két év után ismét, június 22-én, a festői Szádalmáson. Az immár hagyománnyá váló alkalom - az Egyházmegyei Családi Nap - célja, hogy egy szívvel, egy lélekkel Isten nagy családjaként legyünk együtt, egyszerre figyelve Őrá és egymásra is, mint testvérekre a hitben, és így egymás hite által megbátorodjunk, és megerősödjünk az Úr Jézus Krisztus követésében.

A Világosság református egyházi műsor 2019. június 30-ai ajánlata

2019. június 28., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái  Dániel és három társa a babilóniai király szolgálatába kerül, negyvenkét év elteltével ismét lelkészbeiktatás volt Búcson, a gyermektáborok, mint a jó felkészülés lehetőség.

A lehetetlent nem ismerve

2019. június 28., címkék:

Miért fontos az elengedés? Miben segít egy mentor? Milyen kondícióban van a 25 éves Firesz? Miért nehéz az ifjúsági szolgálat? 20 év múlva milyen lesz az egyház? Kiss Miklóst, a Firesz országos elnökét szolgálati helyén, az örösi parókián kerestük fel. Az elnök kemény kérdéseket is kapott, de állta a sarat, és védjegyéhez méltó mosolygós interjút adott a Kálvinista Szemlének. De mindenekelőtt a napi igével fogadott.

Pályázat

2019. június 28., címkék:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának igazgatótanácsa – összhangban egyházunk 1/2003-as, a SZRKE szeretetszolgálatáról szóló törvénye 5. §-a (10) bekezdésével – pályázatot ír ki a Diakóniai Központ igazgatói tisztének betöltésére.

Micsoda bizalom – Kirchentag 2019

2019. június 27., címkék:

Az idén immáron 37. alkalommal június 19. és 23. között Dortmundban került megrendezésre a Kirchentag, a Németországi Protestáns Egyházi Napok, melynek a 2Királyok könyve 18,19 verse szolgált mottóként, vezérgondolata a „bizalom” volt, amely körül minden esemény zajlott. Ehhez kapcsolódott a rendezvény színválasztása is, a zöld, mely a bizalom és a reménység színe. Már a megnyitó istentisztelet előtt lassan egész Dortmund belvárosa zöld sálakba, zöld vászontáskákba és különböző zöld kellékekbe öltözött.

„Félelemmel tölt el a világ…”

2019. június 27., címkék:

2019. május 6-10 közötti időszakban Trierben tartotta éves börtönlelkészi továbbképzőjét a Németországi Evangélikus Egyház. Az EKD kebelében szolgáló 97 börtönlelkész és 12 külföldi vendég vett részt a konferencián. A konferencia témája: „Félelemmel tölt el a világ”. Teológusok, pszichológusok, büntetés-végrehajtásban dolgozó szakemberek és pszichiáterek elemezték a témát.

25 éves a Calvin János Teológiai Akadémia

2019. június 26., címkék:

Meleg nyári délután volt, és a járókelők közül többen is rácsodálkoztak az ünneplőbe öltözöttek kis csoportjaira, akik a viszontlátás örömével arcukon üdvözölték egymást 2019. június 22-én a komáromi református templommal szembeni kollégium udvarában, hogy közösen ünnepeljék a Calvin János Teológiai Akadémia fennállásnak 25. évfordulóját. A jeles alkalomra Erdélyből, Hollandiából, Horvátországból és Magyarországról is érkeztek vendégek.

LÉLEKzetvétel

2019. június 26., címkék:

A Firesz Duna Mente 2019. augusztus 19. és 24. között LÉLEKzetvétel címmel tábort szervez Csesztén a fiatal felnőttek és családok számára.

Egyre fogyunk – Tanévzáró a Református Teológiai Karon

2019. június 24., címkék:

Diplomaosztó és tanévzáró ünnepi istentiszteletet tartott június 23-án a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a komáromi református templomban. Az idén kilenc végzős hallgató vette át a tanulmányai befejezését igazoló diplomát, valamint átadták a Jakab István-díjat. Megemlékeztek arról is, hogy 25 évvel ezelőtt jött létre a Calvin János Teológiai Akadémia.

Colson-díj Antala Évának

2019. június 21., címkék:

Örömteli alkalom volt 2019. június 20-án a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájában tartott Magyar Testvéri Börtöntársaság és Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete közös közgyűlése, ahol átadták a 2018-2019-es Bonhoeffer és Colson-díjakat. A díjazottak között volt a Raoul Wallenberg-díjas Antala Éva, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkipásztora.

Lelkésztovábbképzés Berekfürdőn a társadalomszemlélet jegyében

2019. június 18., címkék:

Protestantizmus és társadalomszemlélet címmel szervezte meg 2019. június 11. és 14. között országos lelkésztovábbképzőjét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Berekfürdőn, a Megbékélés házában. A hét magyar és két szlovák egyházmegyéből  közel 150 lelkipásztor vett részt. A megadott témakörre kapcsolódva a három nap alatt hat előadás hangzott el. A lelkésztovábbképzés a Kulturális és Közművelődési Központtal való közös szervezésben valósult meg.

Egységnap előtt és után

2019. június 18., címkék:

Tavaly októberben Kassai Gyula esperes arra a nemes feladatra jelölt ki, hogy az Egységnap előkészítésébe bevont valamennyi Kárpát-medencei egyházmegye barsi küldöttjeként vegyek részt Berekfürdőn egy két napos munkatársi találkozón.

25 éves a Calvin János Teológiai Akadémia

2019. június 17., címkék:

A komáromi Calvin János Teológiai Akadémia 25 évvel ezelőtti indulására emlékeznek 2019. június 22-én, szombaton 14.00 órakor volt diákok és tanárok.

A spiritualitás újrafelfedezése

2019. június 17., címkék:

A németországi Josefstalban 2019. május 13-22 között ezzel a címmel tartották meg az 52. Ökumenikus Tanulmányi Kurzust. a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor, a börtönmisszió vezetője képviselte.

Tahi csendeshét

2019. június 16., címkék:

A Bősi Református Egyházközség és az alistáli Te Deum Laudamus polgári társulás Kik a boldogok? Testi-lelki egészség címmel 2019. augusztus 19. és 25. között csendeshetet szervez Tahitótfalun, a Református Üdülő és Konferencia-központban. Jelentkezési határidő június 30.

Több az élet, mint gondolod

2019. június 16., címkék:

A Pozsonyi Református Egyházmegye harmadik éve szervez találkozót a konfirmáció előtt álló és a  már konfirmáltak számára. Az egyházmegye gyülekezeteiből mintegy harmincan vettek részt  június 8-án a dunaszerdahelyi református templomban Több az élet, mint gondolod címmel megtartott alkalmon.

A Világosság református egyházi műsor 2019. június 16-ai ajánlata

2019. június 15., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái  Pál római fogsága idején is bizonyságot tesz Isten országáról, letették a somorjai Kiskakas bölcsőde és óvoda alapkövét, bemutatjuk az alistáli gyülekezet kórusát.